Відмінності між версіями «Погребняк Галина Петрівна»

м
→‎Бібліографія: оформлення
м (→‎Бібліографія: оформленя)
Мітка: редагування коду 2017
м (→‎Бібліографія: оформлення)
Мітка: редагування коду 2017
=== Книги: ===
 
* Видатні постаті в історії кінорежисури: навчальний посібник.- — К.: НАКККіМ — 2002.- — 114 с.
* Авторський кінематограф крізь призму мистецької особистості, монографія К.:НАКККіМ — 2013.- — 128 с.
* Кіно, телебачення і радіо в сценічному мистецтві: підручник. – К.:НАКККіМ, 2017. – 392 с.
 
=== Статті: ===
{{Дві колонки|
* Погребняк Г. П. До проблеми виразних засобів у творчості Ю.Іллєнка /Г. П. Погребняк// Зміна парадигми: зб.наук.праць. — КДІТМ.- — 1995- С.102-111.
* Погребняк Г. П. Юрій Іллєнко. Дивосвіт автора// Українська культура.- — 1993.- — № 4. - С.6-8.
* Погребняк Г. П. Автор у кіно. Хто він?// [[Культура і життя]].- — 1993.- — № 4.- — 30 січня 1993
* Погребняк Г. П. Проблема сенсу життя. Мистецтвознавчий аспект// Художня культура: історія, теорія, практика: зб.наук.праць.  — К., 1996.- — Вип.1.- — С.144-152.
* Погребняк Г. П. Авторський кінематограф як складова сучасного кіно процесу// Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб.наук.праць. — К., 1998.- — С. 136–146.
* Погребняк Г. П. Ретроспектива постаті Юрія Іллєнка через авторський кінодоробок: проблема взаємозв'язку форми і змісту// Вісник ДАКККіМ:наук. журнал. — К.:Міленіум,1999.- — № 3.- — С. 110–108.
* Погребняк Г. П. Трансформація кінозображальності у процесі творчої еволюції митця// Вісник ДАККіМ:наук. журнал. — К.:Міленіум,1999.- — № 3.- — С.94-104.
* Погребняк Г. П. Проблема символу в авторському кіно// Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб.наук.праць.  — К.- — 2001.- — С.145-154.
* Погребняк Г. П. Кіно і телебачення: шляхи інтеграції та синтезу// Культура і сучасність: альманах.  — К.,2000.- — № 1.- — С.74.- — 83.
* Погребняк Г. П., Петровська І. Ю. Ретроспектива кіно 60-х. Творчість Г.Шпалікова. Геннадій Шпаліков як дзеркало настроїв «шістдесятників»// Вісник ДАКККіМ:наук. журнал. — К.:Міленіум, 2001.- — № 4.- — С.115-122.
* Погребняк Г. П., Петровська І. Ю. Ретроспектива кіно 60-х. Творчість Г.Шпалікова. Від сценарію до авторського фільму // Вісник ДАКККіМ: наук. журнал. — К.:Міленіум,2002.- — № 1.- — С.138-148.
* Погребняк Г. П. Простір і час в авторському кінематографі // Вісник ДАКККіМ:наук. журнал. — К.:Міленіум, 2002.- — № 4.- — 95-99.
* Погребняк Г. П. Міжнародний кінофестиваль і молоде українське кіно. До постановки проблеми// Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб.наук.праць.  — К., 2001.- — Вип. VII.- — С.179-185.
* Погребняк Г. П. Мистецтво пантоміми на сцені та на екрані. Жест і міміка у синтетичних видах мистецтва // Актуальні проблеми історії теорії та практики художньої культури: зб.наук.праць.  — К., 2002.- — Вип. IX.- — C.143-159.
* Погребняк Г. П. Мистецтво пантоміми на сцені та на екрані. Специфіка пластичної культури кіноактора // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб.наук.праць.  — К.,2003.- — Вип. Х.- — С.290-300.
* Погребняк Г. П. Експеримент в авторському кіно// Мистецтвознавство України: зб.наук.праць.  — К.:СПД Кравчук В. К. — 2003.- — Вип. 3.- — С.207-214.
* Погребняк Г. П. Телебачення і література: точки перетину// Вісник ДАКККіМ: наук.журнал.- — К.:Міленіум, 2004. — № 2.- — С.66-71.- — № 3.- — С.61-66.
* Погребняк Г. П. Кіномережа: проблеми і перспективи // Мистецтвознавчі записки: зб.наук.праць.- — К.:Міленіум, 2006.- — Вип.9.- — С.82-87.
* Погребняк Г. П. Виразність слова у фільмі. Повернення до проблеми // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб.наук.праць. — 2007.- — Вип. XVIII.- — С.202-207.- — Вип. XIX.- — С.165-169.
* Погребняк Г. П. Естетичне поле телебачення в сучасному соціально-культурному просторі // Вісник НАКККіМ: наук.журнал.- — К.:Міленіум.- — 2009.- — № 2.- — С.56-61.- — № 3.- — С.81-86.
* Погребняк Г. П. Сучасна масова культура в кіно та її вплив на глядача // Мистецтвознавчі записки: зб.наук.праць. — К.:Міленіум 2010.- — Вип.17. - С.84-90.
* Філософське осмислення дійсності як джерело мистецького пошуку// Культура і сучасність: Альманах. — К.:Міленіум. — 2011.- — № 2.- — С.216-219.
* Погребняк Г. П. Морально-етичні засади філософських поем І.Франка. Паралелі з сучасністю. До питання про сутність поняття « слуга народу»// Вісник НАКККіМ: наук. журнал. — К.:Міленіум.- — 2011.- — № 4.- — С. 153–158.
* Погребняк Г. П. Морально-етичні засади філософських поем І.Франка. Паралелі з сучасністю. Герой та антигерой. Проблема соціального замовлення // Вісник НАКККіМ: наук. журнал. — К.:Міленіум. — 2012.- — № 1.- — С.- — 112-118.
* Погребняк Г. П. Філософські мотиви в творчості Ю.Іллєнка // Вісник КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого: зб.наук.праць.  — К., 2011.- — Вип.9.- — С.186-192.
* Погребняк Г. П. Особливості моделювання професійної освіти фахівця кінематографічної сфери // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні: зб.наук.праць.  — К.:Фенікс,2012.- — Вип.7.- — С.93-100.
* Модель продюсерського кіно в Україні: проблема виживання // Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі XXI століття: традиції, концепції, перспективи: зб.наукових праць (за матеріалами Міжнародної наук.- — практ.конф., Київ20-21грудня 2012року) — К.:НАКККіМ,2013.- — С.193-196.
* Філософія екзистенціалізму як підґрунтя світоглядної моделі авторського кіно //Вісник НАКККіМ:наук.журнал.  — К.:Міленіум. — 2013.- — № 3- С.120-124.- — № 4 — С.126-132.
* Світоглядні засади художнього відтворення картини світу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб.наук.праць.- — К.:Міленіум, 2013.- — Вип. XXX.- — С.212-221.
* Світоглядні засади художнього відтворення світу. Кінематографічна модель. // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб.наук.праць.- — К.:Міленіум, 2013.- — Вип. XXXI.- — С.213-224.
* Теорія авторського кіно як відкрита проблема / Г. П. Погребняк // Культура : открытый формат — 2013 (библиотековедение, библиографоведение и книговедение, искусствоведение, культурология, музееведение, социокультурная деятельность) : сб. науч. ст. / ред. сов.: В. Р. Языкович (пред.) [и др.]; сост.: Т. Н. Бабич, Ю. А. Переверзева, Е. Н. Шаройко; Мин-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. — Минск : БГУКИ, 2013. — С. 211–216.
* Погребняк Г. П. Режиссерский кинематограф как базовая модель современного авторского кино // Культура и образование. — Декабрь 2013. — № 4 [Электронный ресурс]. URL: https://web.archive.org/web/20131224113248/http://vestnik-rzi.ru/2013/12/1129
* Погребняк Г. П. Авторський кіносвіт Отара Іоселіані // Видатні постаті в контексті сучасних мистецьких практик: зб.наук праць (за матеріалами Всеукраїнської наук.- — практ.конф., [[Київ]] 23 квітня 2013року) — К.:НАКККіМ,2013.- — С. 67-71.
* Погребняк Г.П. Французский кинематограф «Новой волны» / Г.П. Погребняк // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия E: Педагогические науки. – 2013. – № 15. – С. 129–133.
* Погребняк Г.П. Технологія дистрибуції авторського кіно: до постановки проблеми / Г.П.Погребняк // Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: зб.матеріалів Сьомої Міжн.наук-творчої конф., м.Київ, 9 квітня 2014 р.  - К.; НАКККіМ,2014- С 53-55. 
* Pogrebniak Galina The traditions of cinema avant-garde in the modern models of author's cinema /Galina Pogrebniak // Нumanities and Social Sciences in Europe: Achivements and Perspektives: proceedings of 2 nd International symposium ( February 15,2014).- — "East West" Аccociation for Advanced Studies and Higher Education GmbH.- — Vienna, 2014.- — Р.17-23.
* Погребняк Г.П. Пространство и время в авторском кинематографе Андрея Тарковского / Г.П.Погребняк // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Е.  - №7.  - 2014.  - С. 114-118. 
* Погребняк, Г.П. Особенности изображения национальной темы в авторском кино / Г.П. Погребняк // Культура. Наука. Творчество : VIII Междунар. науч.- — практ. конф., Минск, 15 мая 2014 г. : сб. науч. ст. / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; редкол.: В.М. Черник (пред.) [и др.].  - Минск : БГУКИ, 2014. – С. 51-56.
* Погребняк Г.П. Формирование национальной идентичности с помощью медиаобразов (Использование авторского кино в образовательном процессе) / Г.П.Погребняк, А.В.Хованская // Информационные системы и коммуникативные технологии в современном образовательном процессе: сборник научных трудов / редкол. Т.С.Волкова, Ю.Б.Шувалова; М-во образования и науки Пермского края; федеральное гос. бюджет. образ. учреждение высшего образ. «Пермская гос.с-х.акад Д.Н.Прянишникова; Центр социально-псих.исследов; Белорусский гос. агр. техн.у-т.- — Пермь:ИПЦ «Прокрость», 2014.- — С.74-77.
* Погребняк Г.П. Особенности проката авторского кино /Г.П.Погребняк // Культура и образование. – Октябрь 2014. ̶ № 10 [Электронный ресурс]. URL: https://web.archive.org/web/20160305145623/http://vestnik-rzi.ru/2014/10/2372
* Погребняк Г.П. Духовний світ режисера-автора. До питання підготовки режисерських кадрів / Г.П. Погребняк // Особливості хореографа в сучасному соціокультурному просторі: Зб.матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-творчої конференції, Київ,19 травня 2014. ̶ К.:НАКККіМ,2014.- — С. 23-26.
* Погребняк Г.П. Світоглядні засади художнього відтворення картини світу. Модель інтелектуального авторського кіно / Г.П.Погребняк // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури.  — К.:Міленіум. ̶ 2014. ̶ Вип.ХХХІІ ̶ С. ̶ 26-35.
* Погребняк Г.П. Формирование модели авторства в кино / Г.П Погребняк // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва : мат. Міжнароднай навук.- — практ. канф. (28-29 лістапада 2013 г., гор. Мінск) : У 2 частках. Ч. 1 :/ уклад. Н.С. Бункевiч [i iнш.]; гал. рэд. А.І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск :Права і эканоміка, 2014. – С.311 ̶ 315.
* Погребняк Г.П. Проблеми використання комунікативної методики в режисерській освіті. До питання виховання режиссера-автора / Г.П.Погреняк // Охорона культурної спадщини: аспекти соціокультурної взаємодії: матеріали науково-практичної конференції в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв 5 ̶ 6 червня 2014 року. ̶ 2014року. ̶ К.: НАКККіМ. – 2014. ̶ С.240 – 245.
* Погребняк Г.П. Український авторський кінематограф в контексті міжкультурного діалогу / Г.П. Погребняк // Актуальні проблеми театру і театральної педагогіки: теорія, методологія, практика. Збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2014. С.76 ̶ 84.
* Погребняк Г.П. Авторский кинематограф как фактор национально-культурной идентичности / Г.П. Погребняк // Медиакультура и медиаобразование II (Феномен туризма в культуре XXI века: медиатехнологии современной культуры). Материалы Международной научно-практической конференции Дни философии в Санкт-Петербурге 2014, 21 ̶ 22 ноября 2014 года. – СПб: СПбГУКиТ, 2014. – С.161 ̶ 165.
* Погребняк Г.П. Вплив світоглядної позиції митця на формування моделі авторства / Г.П.Погребняк // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії `2013: зб.наук.праць [ Текст ]. ̶ К.: Фенікс,2013. Вип.5 (16). – С.195 ̶ 200.
* Погребняк Г.П. Феномен авторства в кіно: спадкоємність традицій / Г.П.Погребняк // Екранна творчість у сучасному медіакультурному просторі:Зб. матеріалів Міжнародної наук.- — практ. Конф КНУТКіТ ім.Карпенка-Карого, Київ,24-25 листопада 2014р. ̶ К.: Освіта України,2014 . ̶ С.60 - 69.
* Погребняк Г.П. Режисер-автор в сучасному мистецькому просторі / Г.П. Погребняк // Молоде мистецтво України: проблеми реалізації творчого потенціалу випускників мистецьких вишів: матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної науково-творчої та практ. конф, Київ, ІПСМ НАМ України, Київ, 28 листопада 2014 р. ̶ С.8 ̶ 9.
* Погребняк Г.П. Авторський кінематограф у контексті філософії екзистенціалізму / Г.П.Погребняк // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого: [Зб. наук. праць,вип. 15 ]. – К. 2014. С.82 ̶ 88.
* Погребняк Г.П. Авторське кіно в міжнародному фестивальному просторі / Г. П. Погребняк // Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства. ̶ Вип. 14. ̶ Рівне: РДГУ, 2014. ̶ С.215 ̶ 218.
* Pohrebnjak Halyna. Autorenkino als Faktor der geistigen Wiedergeburt / Halyna Pohrebnjak // Jahrbuch der V. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht», Berlin: Verlag Otto Sagner, München, 2015 ̶ Р.530 ̶ 542.
* Погребняк Г.П. Постать і творчість Шевченка в авторському кіно / Г.П. Погребняк // Концептуальна парадигма творчості Тараса Шевченка: філософський, лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий контексти: матеріали Міжнар. наук.- — практ.конф., Київ, 26 ̶ 27 березня 2015 р. ̶ К.: НАКККіМ, 2015. ̶ С.93 ̶ 94.
* Погребняк Г.П. Авторське кіно крізь призму національної ідеї / Г.П. Погребняк // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі:Зб.матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-творчої конференції з міжнародною участю, Київ,19 травня 2015 р. ̶ К.: НАКККіМ,2015. ̶ С.24 ̶ 27.
* Погребняк Г.П. Авторство в кіно: проблема самореалізації / Г.П. Погребняк // Przeglad Wschodnioeuropejski. ̶ VI / 2. ̶ 2015. ̶ C.259 ̶ 262.
* Погребняк Г.П. Зображальна культура авторського фільму / Г.П. Погребняк // Сучасні дослідження в галузі культури і мистецтва: збірник матеріалів міжнародної науково-теоретичної конференції,25.04.2016. ̶ К.: КНУТКіТ імені І.К.Карпенка-Карого. ̶ С.57 ̶ 61.
* Погребняк Г.П. Морально-етичні домінанти авторського фільму / Г.П. Погребняк // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі:Зб.матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, [упор. В.С.Нечитайло], Київ,19 травня 2016 р. ̶ НАКККіМ,2016. ̶ С.50 ̶ 54.
* Погребняк Г. П. Автор у кіно як універсальна категорія / Г.П.Погребняк // Креативні індустрії в сучасному культурному просторі : збірник матеріалів Міжнародної наук.- — практ. конференції, Київ, 26 травня 2016 р. / Міністерство культури України, Київська міська державна адміністрація, Міжнародна суспільно-патріотична фундація «Дні України», Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Інститут практичної культурології та артменеджменту, кафедра арт-менеджменту та івент-технологій. – К. : НАКККіМ, 2016. ̶ С.166 ̶ 169.
* Погребняк Г.П. Національна ідея в українській моделі авторського кіно / Г.П.Погребняк // Сучасні соціокультурні та політичниі процеси в України. Треті наукові читання, присвячені памʼяті доктора філософських наук, професора О.М.Семашка: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. ̶ К.: НАКККіМ,2016. ̶ С.45 ̶ 46.
* Погребняк Г.П. Авторська творчість Лукіно Вісконті в сценічному та екранному просторі / Г.П.Погребняк // Культурно-мистецькі обрії 2016 : зб.наукових праць / за заг. ред. К.І.Станіславської. ̶ К.:НАКККіМ,2016. ̶ Вип.2. ̶ С.31 ̶ 35.
* Погребняк Г.П. / Моделі авторства в кіно:можливості взаємовпливу / Г.П.Погребняк // Студії мистецтвознавчі: Театр. Музика.Кіно: [Голов.ред. Г.Скрипник ]. – К.: НАНУ, ІМФЕ ім.М.Т.Рильського, 2016. ̶  Чис. 3(55). ̶ С.51-57.
* Погребняк Г.П. Авторська режисура Анджея Вайди / Г.П.Погребняк // Матеріали міжнародної викладацько-аспірантської конференції, присвяченої 120-річчю українського кіно. – К.: Київський національний університ театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого,2017. – С. 39–42.
* Погребняк Г.П. Авторська режисура Інгмара Бергмана / Г.П.Погребняк // Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології : Матеріали Десятої Міжн. наук.- — творчої конф., м. Київ, 20 квітня 2017 р. / за заг. ред. К. І. Станіславської. – К. : НАКККіМ, 2017. – С.127–130.
* Погребняк Г.П. Образ автора в кіно / Г.П.Погребняк // Сучасні дослідження в галузі культури і мистецтва: збірник матеріалів міжнародної науково-теоретичної конференції,27.04.2017 р. – К.:КНУТКіТ імені І.К.Карпенка-Карого. – С.81–84.
* Погребняк Г.П. Елементи автобіографізму в кіно / Г.П. Погребняк // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі: Зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, [упор. В.С.Нечитайло], Київ,19 травня 2017р. ̶ НАКККіМ,2017. ̶ С. 32–36.
* Погребняк Г.П Авторська режисура в екранному та сценічному мистецтві / Г.П. Погребняк // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого: Збірник наукових праць / Київський нац. ун-т театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка- Карого; редкол.: О. І. Безгін (голова) та ін. – К., 2017 р. – Вип. 20. – С.115–122
* Погребняк Г.П. Природа авторства в сучасному кіно. До постановки проблеми / Г.П.Погребняк // Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії: тези доповідей ІІІ Міжнар.наук.- — практ.конф.,Київ. 21–22 берез., 2018. – К.: Вид.центр КНУКіМ, 2018. – С. 171–173.
* Погребняк Г.П. Авторський кінематограф у сучасному культурному просторі / Г.П.Погребняк // Матеріали Міжнародної викладацько-аспірантської конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження Івана кавалерідзе. – К.,2018. – С.36–38.
* Погребняк Г.П. Авторський фільм і проблема колективного авторства / Г.П.Погребняк // Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології : Матеріали Одинадцятої Міжн. наук.- — творчої конф., м. Київ, 12 квітня 2018 р. / за заг. ред. К. І. Станіславської. – К. : НАКККіМ, 2018. – С.130 – 132.
* Погребняк Г.П. Авторська творчість А.Тарковського в сценічному мистецтві / Г.П.Погребняк // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі:Зб.матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ,18 травня 2018р. ̶ НАКККіМ,201 2018. ̶ С. 108 – 112. }}
{{Без джерел}}{{Ізольована стаття}}
 
1299

редагувань