Відмінності між версіями «Смішко Маркіян Юліанович»

нема опису редагування
{{стовпці|2}}
;Монографії, статті<ref name=":1"></ref>
# Smiszko, M. Kultury wczesnego okresu epoki cesarstwa rzymskiego w Małopolsce Wschodniej / napisał Marcyan Śmiszko. — Lwów, 1932. — 192 s., [14] tabl., [1] mapką. — (Archiwum naukowe / Towarzystwo Naukowe we Lwowie ; dział 2 : Historyczno-filologiczny, T. 9, z. 2). — Nakładem Towarzystwa Naukowego. {{ref-pl}}
# Smiszko, M. Osady kultury lipickiej / Marcjan Smiszko // Smiszko, M. Przyczynki do poznania epoki cesarstwa rzymskiego południowo-wschodniej Polski = Matériaux de l’époque Romaine au sud-est de la Pologne / M. Smiszko, T. Sulimirski, K. Myczkowski. — Lwów, 1934 (Drukarnia Naukowa). — S. 1—32. {{ref-pl}}
# Smiszko, M. Przycznki do poznania epoki cesarstwa rzymskiego południowowschodniej Poiski / Marcjan Śmiszko, Kazimierz Myczkowski, Tadeusz Sulimirski. — Lwów, 1934. — 62 s. — (Prace Lwowskiego Towarzystwa Prehistorycznego ; T. 1).{{ref-pl}}
# Смішко, М. Вістря на спис із рунічним написом із Розвадова / Маркіян Смішко // Літопис Бойківщини. — Самбір, 1935. — Ч. 5. — С. 1—13.
# Smiszko, M. Stanowisko wczesnorzymskie w Kołokolinie, pow. Rohatyński = Une troyvaille de l’ancienne période romaine à Kołokolin / Marcjan Śmiszko // Wiadomości Archеologiczne. — Warszawa, 1935. — T. 13. — S. 155—164, [3] k. tabl.{{ref-pl}}
# Smiszko, M. Grot dzirytu z runicznym napisem z Rozwadowa nad Sanem / Marcjan Śmiszko // Wiadomości Archeologiczne. — Warszawa, 1936. — T. 14. — S. 140—146. {{ref-pl}}
# Smiszko, M. Naczynia pierścieniowate : Zarys historyczno-typologiczny rozwoju jednej formy ceramicznej / Marcjan Śmiszko // Lud. — Lwow, 1936. — T. 35. — S. 111—177. {{ref-pl}}
# Smiszko, M. Naczynia pierścieniowate = Les vases annulaires : Zarys historyczno-typologiczny rozwoju jednej formy ceramicznej / Marcjan Śmiszko. — Lwów, 1936. — 77 s. : il., m. — Nakładem Towarzystwa Ludoznawczego.{{ref-pl}}
# Smiszko, M. Stan i potrzeby badań nad okresem Cesarstwa Rzymskiego w południowo-wschodniej Polsce / Marcjan Śmiszko // Wiadomości Archeologiczne. — Warszawa, 1936. — T. 14. — S. 125—139, [2] k. tabl. {{ref-pl}}
# Smiszko, M. Stan i potrzeby badań nad okresem Cesarstwa Rzymskiego w południowo-wschodniej Polsce = Stand und Aufgaben der Forschung über die Römische Kaiserzeit in Südostpolen / Marcjan Śmiszko ; Państwowe Muzeum Archeologiczne. — Warszawa, 1936 (Zakłady Graficzne R. Bieliński). — 3 s. {{ref-pl}}
# Смішко, М. Сліди прадавнього поселення на Чорній Горі в Грибовичах Малих біля Львова / Маркіян Смішко // Наша Батьківщина. — Львів, 1937. — Ч. 4/5. — С. 93—97.
# Smiszko, M. Compte rendu provisoire des fouilles dans l’enceinte néolithique de Horodnica district de Horodenka = Tymczasowe sprawozdanie z badań na osadzie neolitycznej w Horodnicy, pow. Horodenka / Marcjan Śmiszko // Bulletin International de l’Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. — [Cracovie], [1939]. — P. 67—73 : il. {{ref-pl}}
# Smiszko, M. Duże naczynia baniaste okresu rzymskiego w Małopolsce Wschodniej / Marcjan Smiszko // Wiadomości Archeologiczne. — Warszawa, 1939. — T. 16. — S. 211—233. {{ref-pl}}
# Smiszko, M. Tymczasowe sprawozdanie z badań na osadzie neolitycznej w Horodnicy pow. Horodenka / Marcjan Smiszko // Sprawozdania z czynnosci і posiedzen Polskiej Akademii Umiejetnosci. — Kraków, 1939. — T. 44, № 1. — S. 38—40. {{ref-pl}}
# Смішко, М. Львівський відділ Інституту археології АН УРСР в 1944 р. / М. Смішко // Археологія. — Київ, 1947. — Т. 1. — С. 187—189.
# Смішко, М. Селище доби полів поховань у Вікнинах Великих / М. Смішко // Археологія. — Київ, 1947. — Т. 1. — С. 111—122 : іл.
# Смішко, М. Два курганні могильники в околиці с. Іза Хустської округи / М. Смішко // Археологічні пам'ятки УРСР. — Київ, 1952. — Т. 3 : Ранні слов'яни і Київська Русь: Матеріали польових досліджень Інституту археології Академії наук Української РСР за 1947—1948 рр. — С. 315—338 : іл.
# Смішко, М. Дослідження пам'яток полів поховань в західних областях УРСР у 1947 р. / М. Смішко // Археологічні пам'ятки УРСР. — Київ, 1952. — Т. 3 : Ранні слов'яни і Київська Русь: Матеріали польових досліджень Інституту археології Академії наук Української РСР за 1947—1948 рр. — С. 337—378 : іл.
# Смишко, М. Ю. Раннеславянская культура Поднестровья в свете новых археологических данных / М. Ю. Смишко // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры. — Москва; Ленинград, 1952. — Вып. 19. — С. 67—82. {{ref-ru}}
# Смишко, М. Ю. Раннеславянские памятники на территории Украинской ССР / М. Ю. Смишко // Доклады VI научной конференции Института археологии. — Киев, 1953. — С. 88—92. {{ref-ru}}
# Смішко, М. Ранньослов'янська культура Карпатського підгір’я / М. Смішко // Наукові записки / Інститут суспільних наук АН УРСР. — Київ, 1953. — Т. 1. — С. 131—151.
# Смішко, М. Курганний могильник ранньозалізного часу в с. Білках / М. Смішко // Археологічні пам’ятки УРСР. — Київ, 1956. — Т. 6 : Доба раннього заліза, епоха міді-бронзи, неоліт і палеоліт. — С. 24—28 : іл.
# Смишко, М. Богатое погребение начала нашей эры во Львовской области / М. Смишко // Советская археология. — Москва, 1957. — № 1. — С. 238—243 : ил. {{ref-ru}}
# Смишко, М. Ю. Погребения раннежелезного века в с. Могиляны Ровенской области / М. Ю. Смишко // Краткие сообщения Института археологии УССР. — Киев, 1957. — Вып. 7. — С. 54—57.{{ref-ru}}
# Смішко, М. Ю. Археологічні дослідження в західних областях України за роки Радянської влади / М. Ю. Смішко // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. — Київ, 1959. — Вип. 2. — С. 5—28 : іл.
# Смішко, М. Ю. Стародавні слов'яни Прикарпаття / М. Ю. Смішко // Наука і життя. — Київ, 1964. — № 9. — С. 42—44.
# Смішко, М. Ю. Східнослов'янські племена на території західноукраїнських земель у першій половині I тис. н. е. / М. Ю. Смішко // Торжество історичної справедливості. — Львів, 1968. — С. 14—27.
# Смишко, М. Исследование черняховского могильника в Верхнем Поднестровье / М. Смишко // Археологические открытия 1968 года. — Москва, 1969. — С. 313—314. {{ref-ru}}
# Смішко, М. Ю. Основні проблеми історії Прикарпаття і Волині першої половини першого тисячоліття нашої ери / М. Ю. Смішко // Матеріали звітної наукової секції Інституту суспільних наук АН УРСР, 1971 р. — Київ, 1971. — С. 89—90.
# Смишко, М. Ю. Раскопки у с. Комарово-Днестровка / М. Ю. Смишко // Археологические открытия 1974 года. — Москва, 1975. — С. 355. {{ref-ru}}
# Смішко, М. Ю. Пам'ятки типу Дитиничі / М. Ю. Смішко // Населення Прикарпаття і Волині за доби розкладу первіснообщинного ладу та в давньоруський час. — Київ, 1976. — С. 83—93.
# Смішко, М. Ю. Племена зарубинецької культури / М. Ю. Смішко // Населення Прикарпаття і Волині за доби розкладу первіснообщинного ладу та в давньоруський час. — Київ, 1976. — С. 6—15.
;Спогади<ref name=":1"></ref>
# Баран, В. Дослідник давньої історії слов'ян: (До 70-річчя від дня народження М. Ю. Смішка) / В. Баран // Український історичний журнал. — 1970. — № 11. — С. 130—139.
# Gurba J., Kokowski A. Działalność naukowa Marcjana Smiszki w okresie przed II wojną światową // Spotkania polsko-ukraińskie. — Lublin, 1992. — S. 87—94. {{ref-pl}}
# Нові матеріали з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 2. Тези виступів на науково-практичній конференції, присвяченій 90-річчю від дня народження Маркіяна Юліяновича Смішка / Академія наук України, Інститут суспільних наук. — Львів: Світ, 1992. — 95 с.
# Цигилик, В. Маркіян Смішко — видатний український вчений / В. Цигилик // Нові матеріали з археології Прикарпаття і Волині. — Львів, 1992. — Вип. 2 : Тези виступів на науково-практичній конференції, присвяченій 90-річчю від дня народження Маркіяна Юліяновича Смішка. — С. 3—5.
# Цигилик, В. Маркіян Смішко — дослідник римської доби на Прикарпатті і Волині. Постаті української археології / В. Цигилик // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. — Львів, 1998. — Вип. 7. — С. 47—50.
# Филипчук, М. Смішко Маркіян Юліанович / М. Филипчук // Історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1940—2000). — Львів, 2000. — С. 157.
# Zakościelna A., Gurba J. Wkład Marcjana Śmiszki w badania nad eneolitem Podkarpacia i Wołynia // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. — Львів, Вип. — 8. Львів, 2002. — C. 24—26. {{ref-pl}}
# Баран, В. Дослідник давньої історії слов'ян: (До 70-річчя від дня народження М. Ю. Смішка) / В. Баран // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. — Львів, 2002. — Вип. 8. — С. 8—9.
# Мацкевий, Л. Маркіян Смішко — видатний дослідник археології України / Л. Мацкевий // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. — Львів, 2002. — Вип. 8. — С. 12—20.
1238

редагувань