Відмінності між версіями «Щипцов Олександр Олександрович»

<ref>[http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0050808 Щипцов Олександр Олександрович] на [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?C21COM=F&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA веб-ресурс «Науковці України»]</ref><ref>[http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/2263?locale-attribute=uk короткий опис (реферат) дисертації Щипцова О. О. на тему «Вплив державної морської політики України на імплементацію міжнародного морського права у сфері безпеки торговельного мореплавства»] на [http://dspace.onua.edu.ua/ електронний репозитарій Національного університету «Одеський національний морський університет»]</ref>.
 
У [[2018]] році закінчив [[Національна академія державного управління при Президентові України|Національну академію державного управління]] при [[Президент України|Президентові України]] та здобув ступінь магістра за спеціальністю «Державне управління»<ref>[http://lib.academy.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=S&I21DBN=MAG&P21DBN=MAG&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EK%3D%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96%3C.%3E&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=5&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX= ]</ref>.КОРПОРАТИВНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ
Національної академії державного управління при Президентові України та регіональних інститутів]</ref>.
 
== Службова діяльність ==