Відкрити головне меню

Зміни

В період з 1978 по 1982 рік навчався також в заочній аспірантурі при кафедрі політичної економії Львівського державного університету імені Івана Франка, по закінченні якої захистив у Київському інституті народного господарства імені Д. С. Коротченка кандидатську дисертацію (1982 рік) за темою — „Социалистическая форма производства и некоторые проблемы ее системного анализа и моделирования (непосредствонно производственный аспект)”. У 1983 році отримав диплом кандидата економічних наук (рішення ВАКу СРСР від 22 червня 1983 року). В період з 1982 року по 1990 рік активно працював над докторською дисертацією, яку присвятив проблемам економічного вимірювання і дослідження метрологічних систем в економіці. Захистив докторську дисертацію у 1991 році в Московському комерційному інституті за темою — «Экономическое измерение: политико-экономические проблемы общей теории», а у 1992 році ВАК СРСР видав диплом доктора економічних наук (рішення ВАКу СРСР від 11 червня 1992 року).
 
За час роботи в академії проявився не тільки як [[викладач]], умілий і неординарний лектор, наставник студентів і аспірантів, а й як висококваліфікований, цілеспрямований, наполегливий учений-[[економіст]], учений-дослідник. З 1977 до 2017 року він підготував і видав близько 1600 наукових і науково-методичних робіт загальним обсягом близько 5500 д.а., в тому числі: наукових монографій, підручників, посібників, брошур тощо – близько 200, статей – понад 700, наукових доповідей – понад 100, тез виступів на наукових конференціях – понад 200 і цілу низку інших матеріалів (рецензій, інформацій, наукових довідок тощо).
 
Він є автором 11 індивідуальних наукових монографій, серед яких варто відзначити такі відомі не лише в Україні, а й за кордоном, як: «Экономическое измерение: структура, принципы, функции» (Львів: Світ, 1994. – 248 с.), «Экономическое измерение: политико-экономические проблемы общей теории» (К.: Лыбидь, 1991. – 83с.), «О периодической матрице экономических систем» (Львів: ЛКА, 2004. – 159 с.), «Метрологічні економічні системи: вступ у загальну теорію і методологію формування економічних параметрів» (Львів: Новий Світ-2000, 2005. – 1083 с.). Наукова монографія «О периодической матрице экономических систем» видана трьома мовами – українською («Про періодичну матрицю економічних систем» – Львів: ЛКА, 2003. – 115 с.), російською (Львів: ЛКА, 2004. – 159 с.) та англійською («About the periodic matric of economic systems». – Lvov: Novy Svit-2000, 2005. – 144 p.) й отримала широкий резонанс як у країнах СНД, так і в країнах Європи, США, Канаді, Австралії.
Плідною є діяльність Г.І. Башнянина з підготовки наукових кадрів вищої і найвищої кваліфікації. За останні 25 років він підготував (або надав допомогу у підготовці) понад 20 докторів економічних наук, понад 80 кандидатів економічних наук. Він є активним членом двох спеціалізованих рад з захисту докторських дисертацій (у Львівському національному університеті імені Івана Франка і у Львівському торговельно-економічному університеті). Г.І. Башнянин бере активну участь у підготовці до видання наукових монографій, підручників, посібників. Його рецензії відкрили шлях майже 200 видань – науковим монографіям, підручникам, посібникам. Значну увагу вчений приділяє редагуванню наукових видань. Він є відповідальним редактором п’яти періодичних видань: «Перехідні економічні системи», «Економічні системи», економічної серії «Вісника Львівського торговельно-економічного університету», «Науковий огляд», Економічний дискурс».
 
За заслуги в науково-педагогічній діяльності Г.І. Башнянину у листопаді 2007 року Указом Президента[[Президент]]а України присвоєно почесне звання «[[Заслужений діяч науки і техніки України]]».
 
== Основні праці==
398

редагувань