Відкрити головне меню

Зміни

253 байти додано ,  5 місяців тому
м
нема опису редагування
'''Словотвір''' вивчає словотворення (деривацію), тобто утворення від наявних у мові нових слів з новим лексичним значенням:
 
# Афіксами (це відповідно (способи) суфіксальний, префіксальний, суфіксально-префіксальний, безафіксний), (префіксом: йти — за-йти, ви-йти, пере-йти, віді-йти, обі-йти, про-йти; суфіксом: ов — ліс-ов-ий; комбінаціями афіксів).
# [[Словоскладання]]м (гол-о-дранець) й [[Словозрости|словозростами]] (Велик-день).
# Абревіатурою (сіль-рада, кол-госп, [[УНР —]] (чит. уенер) — Українська Народна Республіка).
 
Як окремий спосіб словотвору виділяють також [[Субстантивація|субстантивацію]] (полонений-бранець) та [[Адвербіалізація|адвербіалізацію]] (восени) і [[Прономіналізація|прономіналізацію]] як морфологічно-синтаксичні засоби словотвору з переходом слова до інших частини мови.
== Способи словотворення в українській мові ==
 
Нові слова здебільшого утворюються за допомогою словотворчих афіксів. Словотворчий афікс (кольори …)&nbsp;— це префікс, суфікс чи постфікс, який приєднується до твірної основи для творення нового слова. Класифікацію способів словотворення схематично можна зобразити так:<br/>'''[[Префіксальне словотворення|Префіксальний спосіб]]'''&nbsp;— спосіб творення слів за допомогою словотворчих префіксів: заходити&nbsp;— ходити, перенавантаження&nbsp;— навантаження, прехороший&nbsp;— хороший, безвідповідально&nbsp;— відповідально.<br/>'''[[Суфіксальне словотворення|Суфіксальний спосіб]]'''&nbsp;— спосіб творення слів за допомогою словотворчих суфіксів: холодненький&nbsp;— холодний, дубок&nbsp;— дуб, вітерець&nbsp;— вітер, читання&nbsp;— читати, молодість&nbsp;— молодий.<br/>'''[[Префіксально-суфіксальне словотворення|Префіксально-суфіксальний спосіб]]'''&nbsp;— спосіб творення слів шляхом одночасного приєднання до твірної основи словотворчих префіксів і суфіксів: надбрівний&nbsp;— брова, безмежний&nbsp;— межа, затишок&nbsp;— тиша.<br/>
'''[[Префіксальне словотворення|Префіксальний спосіб]]'''&nbsp;— спосіб творення слів за допомогою словотворчих префіксів: заходити&nbsp;— ходити, перенавантаження&nbsp;— навантаження, прехороший&nbsp;— хороший, безвідповідально&nbsp;— відповідально.<br/>
'''[[Суфіксальне словотворення|Суфіксальний спосіб]]'''&nbsp;— спосіб творення слів за допомогою словотворчих суфіксів: холодненький&nbsp;— холодний, дубок&nbsp;— дуб, вітерець&nbsp;— вітер, читання&nbsp;— читати, молодість&nbsp;— молодий.<br/>
'''[[Префіксально-суфіксальне словотворення|Префіксально-суфіксальний спосіб]]'''&nbsp;— спосіб творення слів шляхом одночасного приєднання до твірної основи словотворчих префіксів і суфіксів: надбрівний&nbsp;— брова, безмежний&nbsp;— межа, затишок&nbsp;— тиша.<br/>
 
'''Постфіксальний спосіб'''&nbsp;— спосіб творення слів шляхом приєднання до твірної основи словотворчих постфіксів: битися&nbsp;— бити, миритися&nbsp;— мирити.<br/>
'''Суфіксально-префіксально-постфіксальний: прибіднятися&nbsp;— бідний, змилостивитися&nbsp;— милостивий.
 
'''[[Безафіксне словотворення|Безафіксний спосіб]]''' (відкидання значущих частин)&nbsp;— це спосіб творення слів шляхом укорочення (усічення) твірного слова: відхід&nbsp;— відходити, закид&nbsp;— закидати, зелень&nbsp;— зелений.<br/>'''[[Основоскладання]]'''&nbsp;— спосіб творення слів шляхом поєднання твірних основ кожного зі слів, що входять до базової сполуки&nbsp;— підрядної чи сурядної. Наприклад: хмарочос&nbsp;— хмари чесати, життєпис&nbsp;— життя писати, хвилеріз&nbsp;— хвилі різати, лісостеп&nbsp;— ліс і степ, синьо-жовтий&nbsp;— синій і жовтий, кисло-солодкий&nbsp;— кислий і солодкий. Словотворчим афіксом у таких випадках виступає інтерфікс&nbsp;— морфема, яка сполучає твірні основи. Цей спосіб творення&nbsp;— морфема, яка сполучає твірні основи. Цей спосіб творення може супроводжуватися суфіксацією: правосторонній&nbsp;— права сторона, однобічний&nbsp;— один бік, сільськогосподарський&nbsp;— сільське господарство. Потрібно пам'ятати, що прикметники, утворені на базі сурядної сполуки слів, пишуться через дефіс (блакитно-синій, студентсько-викладацький, науково-технічний, мовно-літературний), а прикметники, утворені на базі підрядної сполуки&nbsp;— разом (народногосподарський, лівобережний, важкоатлетичний, західноукраїнський). Складання може відбуватися і без інтерфікса (всюдихід&nbsp;— всюди ходити). Окремо виділяють складання слів: батько-мати&nbsp;— батько і мати, хліб-сіль&nbsp;— хліб і сіль, мед-пиво&nbsp;— мед і пиво, срібло-золото&nbsp;— срібло і золото, туди-сюди&nbsp;— туди і сюди. Слова, утворені способом складання, називаються складними.<br/>Одним із різновидів складних слів є '''складноскорочені слова (абревіатури)'''. Вони можуть утворюватися:<br/>а) складанням частин кожного із твірних слів, що входять до базового словосполучення: завмаг&nbsp;— завідуючий магазином,<br/>б) складанням частини твірного слова і цілого твірного слова: держадміністрація&nbsp;— державна адміністрація, медсестра&nbsp;— медична сестра,<br/>в) складанням назв початкових букв твірних слів: УТН&nbsp;— Українські телевізійні новини, ЛПУ&nbsp;— Ліберальна партія України,<br/>г) складанням початкових звуків твірних слів: загс&nbsp;— запис актів громадянського стану, ДЕК&nbsp;— державна екзаменаційна комісія;<br/>ґ) складанням початкових частин і звуків, букв, цифр тощо: облвно&nbsp;— обласний відділ народної освіти, СУ-15 (Сухий&nbsp;— прізвище конструктора).<br/>'''[[Морфолого-синтаксичне словотворення|Морфолого-синтаксичний спосіб]]'''&nbsp;— це спосіб творення слів, при якому нове слово утворюється внаслідок переходу з однієї частини мови в іншу. Наприклад: операційна&nbsp;— (перехід прикметника в іменник), завідуючий (перехід дієприкметника в іменник), коло хати (перехід іменника в прийменник).
'''[[Безафіксне словотворення|Безафіксний спосіб]]''' (відкидання значущих частин)&nbsp;— це спосіб творення слів шляхом укорочення (усічення) твірного слова: відхід&nbsp;— відходити, закид&nbsp;— закидати, зелень&nbsp;— зелений.<br/>
'''[[Основоскладання]]'''&nbsp;— спосіб творення слів шляхом поєднання твірних основ кожного зі слів, що входять до базової сполуки&nbsp;— підрядної чи сурядної. Наприклад: хмарочос&nbsp;— хмари чесати, життєпис&nbsp;— життя писати, хвилеріз&nbsp;— хвилі різати, лісостеп&nbsp;— ліс і степ, синьо-жовтий&nbsp;— синій і жовтий, кисло-солодкий&nbsp;— кислий і солодкий. Словотворчим афіксом у таких випадках виступає інтерфікс&nbsp;— морфема, яка сполучає твірні основи. Цей спосіб творення&nbsp;— морфема, яка сполучає твірні основи. Цей спосіб творення може супроводжуватися суфіксацією: правосторонній&nbsp;— права сторона, однобічний&nbsp;— один бік, сільськогосподарський&nbsp;— сільське господарство. Потрібно пам'ятати, що прикметники, утворені на базі сурядної сполуки слів, пишуться через дефіс (блакитно-синій, студентсько-викладацький, науково-технічний, мовно-літературний), а прикметники, утворені на базі підрядної сполуки&nbsp;— разом (народногосподарський, лівобережний, важкоатлетичний, західноукраїнський). Складання може відбуватися і без інтерфікса (всюдихід&nbsp;— всюди ходити). Окремо виділяють складання слів: батько-мати&nbsp;— батько і мати, хліб-сіль&nbsp;— хліб і сіль, мед-пиво&nbsp;— мед і пиво, срібло-золото&nbsp;— срібло і золото, туди-сюди&nbsp;— туди і сюди. Слова, утворені способом складання, називаються складними.<br/>
Одним із різновидів складних слів є '''складноскорочені слова (абревіатури)'''. Вони можуть утворюватися:<br/>
а) складанням частин кожного із твірних слів, що входять до базового словосполучення: завмаг&nbsp;— завідуючий магазином,<br/>
б) складанням частини твірного слова і цілого твірного слова: держадміністрація&nbsp;— державна адміністрація, медсестра&nbsp;— медична сестра,<br/>
в) складанням назв початкових букв твірних слів: УТН&nbsp;— Українські телевізійні новини, ЛПУ&nbsp;— Ліберальна партія України,<br/>
г) складанням початкових звуків твірних слів: загс&nbsp;— запис актів громадянського стану, ДЕК&nbsp;— державна екзаменаційна комісія;<br/>
д) складанням початкових частин і звуків, букв, цифр тощо: облвно&nbsp;— обласний відділ народної освіти, СУ-15 (Сухий&nbsp;— прізвище конструктора).<br/>
'''[[Морфолого-синтаксичне словотворення|Морфолого-синтаксичний спосіб]]'''&nbsp;— це спосіб творення слів, при якому нове слово утворюється внаслідок переходу з однієї частини мови в іншу. Наприклад: операційна&nbsp;— (перехід прикметника в іменник), завідуючий (перехід дієприкметника в іменник), коло хати (перехід іменника в прийменник).
 
У сучасній українській мові існують такі процеси переходу слів з однієї частини мови в іншу: субстантивація, ад'єктивізація, прономіналізація, адвербіалізація, нумералізація та інтер'єктивація.
== Література ==
* {{ЕУ}}
{{Мало джерел}}{{Ling-stub}}
 
{{Ling-stub}}
 
[[Категорія:Словотвір|*]]
2619

редагувань