Верховенство права: відмінності між версіями

м
(замінено закодовану відсотковим кодуванням частину URL-адреси на кирилічні літери)
* Сіленко А. О. Соціальна держава: територія перемін. Монографія. — Одеса: Видавничий центр УДАС ім. О. С. Попова, 2000. — С.280.
* [[Скрипнюк Олександр Васильович|Скрипнюк О. В.]] Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики. До 10-річчя незалежності України. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. — 600 c.
* Тертишник В. Забезпечення верховенства права та концептуальні проблеми гармонізації законотворчого процесу / В. Тертишник // Право України. — 2010. — № 12. — С. 74-79.
*Тертышник В. М. Верховенство права в сфере правосудия: алгебра процесса, или мои права моё богатство. Защита прав человека: научно-практическая конференция (Молдова-Болгария). Комрат. 2018. С. 225-232.
* Тертишник В. М. Верховенство права та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України: монографія / В. М. Тертишник. — Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2009.  – 432 с.
*''Тертишник В. М.'' Від тоталітарності до правовладдя: доктринальні аспекти державотворення // Право.ua. 2017. №2. С. 5-11.
* Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції. — К.: Укр. центр правн. студій, 2001. — 302 с.
* Шевчук С. Принцип верховенства права  та найвища юридична сила  Конституції України  / С. Шевчук //  Право України. –  2011. — № 5. — С. 175.