Відкрити головне меню

Зміни

замінено закодовану відсотковим кодуванням частину URL-адреси на кирилічні літери
Автор і співавтор 93 наукових праць, у тому числі 16 монографій з проблем судоустрою та організаційних аспектів судової влади (зокрема, «Судебная власть (правосудие): Пути реформирования в Украине» (1998)), 8 методичних матеріалів.
 
=== Вибрані наукові праці<ref>http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/96376/source:default</ref><ref>http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2Бринцев,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D120Василь%8720Дмитрович</ref> ===
# Адміністративне судочинство: нормативна база, [[Судовий прецедент|судові прецеденти]], коментарі, зразки процесуальних документів
# Кримінальне судочинство в Україні: Законодавство та практика застосування: Навчальний посібник для вузів
47 136

редагувань