Відкрити головне меню

Зміни

стиль
* Michael Geistlinger, д. ю. н., професор [[Зальцбурзький університет|Зальцбурзького університету]] (Австрійська Республіка);
* Arndt Kunnecke, д. ю. н., професор Університету МEF (Турецька Республіка).
 
== Див. також ==
* [[Lex Portus]]
* [[Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»]]
* [[Митна справа (часопис)]]
* [[Вісник Вищої ради юстиції]]
* [[Часопис цивілістики]]
* [[Альманах міжнародного права]]
 
== Примітки ==
* [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669995 Інформація про видання на сайті Національної бібліотеки України імені В. Вернадського]
* [http://www.apdp.in.ua/index.php/o-zhurnale.html Інформація на сайті видання]
 
== Див. також ==
* [[Lex Portus]]
* [[Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»]]
* [[Митна справа (часопис)]]
* [[Вісник Вищої ради юстиції]]
* [[Часопис цивілістики]]
* [[Альманах міжнародного права]]
 
{{журнал-доробити}}