Відмінності між версіями «Гавриленко Олександр Анатолійович»

==Творчий доробок==
 
Автор понад 220 опублікованих наукових, науково-популярних та навчально-методичних праць. Серед них:
Автор понад 220 опублікованих наукових, науково-популярних та навчально-методичних праць. Серед них: «Київська Русь: політико-правовий нарис» (1999 р., у співавторстві), «Державність, право та культура Київської Русі: навчальний посібник» (2000 р., у співавторстві), «Історія органів внутрішніх справ: навчальні матеріали до спецкурсу» (1999, 2003 р., у співавторстві), «Історія державності України: підручник» (2004 р., у співавторстві), «Право античних держав Північного Причорномор’я: навчальний посібник» (2004 р.), «Античні держави Північного Причорномор’я: біля витоків вітчизняного права (кінець VІІ ст. до н.е. – перша половина VІ ст. н.е.): монографія» (2006 р.), «Нариси з історії розвідки суб’єктів державотворення на теренах України» (2011 р., у співавторстві), «Історія держави і права України: стародавня доба: навчальний посібник» (2011 р.), «Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку: монографія» (2014 р., у співавторстві), «Історія держави і права України: хрестоматія-практикум: навчальний посібник» (2015 р., у співавторстві), «Історія міжнародного права: хрестоматія-практикум: навчальний посібник» (2016 р., у співавторстві),«Генуезька спадщина на теренах України: етнодержавознавчий вимір» (2017 р., у співавторстві), «Еволюція воєнного мистецтва: навчальний посібник: у 2 ч.» (2017 р., у співавторстві),  «Міжнародне публічне право. Міжнародний захист прав людини : посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання» (2018 р., у співавторстві), «Основи права Європейського Союзу: підручник» (2018 р., у співавторстві), «Історія держави та права України: підручник» (2018 р., у співавторстві) та ін. Має низку публікацій у зарубіжних виданнях. 
* Київська Русь: політико-правовий нарис / О.А. Гавриленко, С.Д. Колесніков, І.А. Логвиненко. – Харків: УніВС, 1999. – 70 с.
* Державність, право та культура Київської Русі : [Навч. посібник] / О.А. Гавриленко, О.О. Гавриленко, В.А. Греченко, С.Д. Колесніков, І.А. Логвиненко, В.А. Режко. – Харків: УніВС, 2000. – 112 с.
* Історія органів внутрішніх справ. Навчальні матеріали до спецкурсу / Л.О. Зайцев, О.А. Гавриленко, В.Є. Кириченко та ін. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2003. - 236 с.
* Історія державності України: Експериментальний підручник / За заг. ред. Бандурки О.М., Ярмиша О.Н. – Харків: ТОВ „Одіссей”, 2004. – 608 с.
* Право античних держав Північного Причорномор’я. Навчальний посібник / О.А. Гавриленко. – Харків: НУВС, 2004. – 111 с.
* Античні держави Північного Причорномор’я: біля витоків вітчизняного права (кінець VІІ ст. до н.е. – перша половина VІ ст. н.е.). Монографія / О.А. Гавриленко. – Харків: Парус, 2006. – 352 с.
* Основні риси права скіфських ранньодержавних утворень / О.А. Гавриленко // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 1. – С. 17-22.
*  Гавриленко О.А. Правовий статус консулів генуезьких колоній у Криму (середина ХІІІ – друга половина ХV ст.) / О.А. Гавриленко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – № 919. – Серія «Право». – 2010. – Вип. 7. – С. 152-156.
* Нариси з історії розвідки суб’єктів державотворення на теренах України / Цибулькін В. В., Рожен Л. М., Ведєнєєв Д. В., Гавриленко О.А. та ін. – К.: Преса України, 2011. – 536 с.
* Історія держави і права України: стародавня доба : навчальний посібник / О.А. Гавриленко. – Харків : ХНУВС, 2011. – 64 с.
* Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку : монографія / ред. І. Б. Усенко. – К. : Наукова думка, 2014. – 501 с.
* Історія держави і права України: хрестоматія-практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України напряму підготовки 6.030202 – «Міжнародне право» / О. А. Гавриленко, І. А. Логвиненко, Л. В. Новікова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 348 с.
*  Формування підґрунтя принципу мирного вирішення міжнародних спорів у стародавній час та добу середньовіччя / О.А. Гавриленко // Український часопис міжнародного права. – 2015. – № 2. – С. 59-64.
* Історія міжнародного права : хрестоматія-практикум для студентів напряму підготовки 6.030202 – «Міжнародне право» / О. А. Гавриленко, Т.Л.Сироїд, Л. В. Новікова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 676 с.
* Legal Regulation of Civil Contracts in Ancient City-States of the Black Sea Northern Coast / O.Gavrylenko, O. Skryl // Journal on European History of law (UK, London). – Vol. 7. – 2016. – No. 1. – P. 190-200.
* Генуезька спадщина на теренах України: етнодержавознавчий вимір / О.А. Гавриленко, О.М. Сівальньов, В.В. Цибулькін. – Харків: Точка, 2017. – 260 с.
* Історія держави і права України : практикум : навчальний посібник для курсантів, студентів, слухачів вищих навчальних закладів МВС України / М.Ю. Бурдін, О. А. Гавриленко, І.Д. Коцан, Є.С. Логвиненко, І. А. Логвиненко / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 444 с.
* Еволюція воєнного мистецтва : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 1 / [Д.В. Вєдєнєєв, О.А. Гавриленко, С.О. Кубіцький, В.В. Цибулькін та ін. ; за заг. ред. В.В. Остроухова]. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2017. – 276 с. 
* Еволюція воєнного мистецтва : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 2 / [Д.В. Вєдєнєєв, О.А. Гавриленко, С.О. Кубіцький, В.В. Цибулькін та ін. ; за заг. ред. В.В. Остроухова]. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2017. – 336 с.
* Міжнародне публічне право. Міжнародний захист прав людини : Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання / [Т.Л. Сироїд, О.А. Гавриленко, Є.Б. Тітов, Л.О. Фоміна ; за заг. ред. Т.Л. Сироїд]. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. – 292 c.
* Основи права Європейського Союзу: підручник / [Т.М. Анакіна, О.А. Гавриленко, Т.Л. Сироїд, Л.О. Фоміна та ін.]. – Харків : Право, 2018. – 456 c.
* Історія держави і права України. Підручник / За ред. О.М. Бандурки; О.М. Головко, В.А. Греченко, О.А. Гавриленко та ін. – Х. : Майдан, 2018. – 640 с.
 
== Нагороди та звання ==
* За багаторічну сумлінну працю нагороджений відомчими відзнаками та подяками МВС України, органів місцевого самоврядування
107

редагувань