Відкрити головне меню

Зміни

За час, що минув після виходу [[1949]] праці Т.&nbsp;С.&nbsp;Пассек, присвяченої періодизації поселень трипільської культури, до схеми періодизації іншими дослідниками було внесено деякі зміни та доповнення. Не всі з них були прийняті більшістю науковців, лише окремі зміни почали використовувати досить широко. Було визнано виділений Н.&nbsp;М.&nbsp;Виноградовою етап ВІ-ІІ, перехідний між етапами BI і BII середнього періоду трипільської культури<ref>Виноградова Н.&nbsp;М.&nbsp;Племена Днестровско-Прутского междуречья в период расцвета трипольской культуры (Периодизация, хронология, локал. варианты) / АН МССР. Отд. зтнографии и искусствоведения.&nbsp;— Кишинев: Штиинца, 1983.&nbsp;— 107 с.</ref>. Крім того, до пізнього періоду почали зараховувати лише етап СІІ, майже вийшло з ужитку застосування для південної зони поширення трипільської культури позначення відповідних етапів літерою «γ». Тому етапи γI, γІІ у багатьох сучасних працях позначені відповідно як СІ, СІІ.
 
[[Залізняк Леонід Львович|Леонід Залізняк]] подає відповідність періодизації Кукутень до Трипілля<ref>{{Cite book|title=Археологія України: Курс лекцій: Навч. посібник|last=Залізняк|first=Л. Л.|year=2005|publisher=Либідь|location=Київ|pages=504|language=українська|isbn=966-06-0394-0}}</ref>:
* Докукутень І&nbsp;— немає відповідника
* Докукутень ІІ&nbsp;— немає відповідника