Тертишник Володимир Митрофанович: відмінності між версіями

м
== Основні роботи ==
* Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: Навчальний посібник. — К.: Юрінком Інтер, 1999 г. — ISBN 966-7302-86-5
* Тертышник В. М.  Защита прав и свобод человека: учебное пособие / В. М. Тертышник, А. В. Марченко, А. И. Тертышник. – Харьков, 2000 . – 288 с.
* Тертишник В. М. Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі: Монографія. — Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2002. — ISBN 966-7985-18-0
* Тертишник В. М. Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя: Навчальний посібник / В. М. Тертишник, О. В. Негодченко. – Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2002. – 68 с
* Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник.- 4-те вид.- К.: А. С. К., 2003. — ISBN 966-539-420-7
* Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. / В. М. Тертишник. — Київ: Алерта, 2014. — 440 с. (одноосібне авторство).
* Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. / В. М. Тертишник. — Київ: Алерта, 2014. — 420 с. (одноосібне авторство).
* Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. — Київ: Алерта, 2014. — 768 с. (одноосібне авторство).
* Тертишник В. М. Проблеми незалежності слідчого / В. Тертишник // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2015. – №5. – С. 117- 123.
* Тертишник В. М. Конституційна реформа: пошук нової парадигми українського конституціоналізму / В. Тертишник // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2015. – №6. – С. 52- 59.
*Тертишник В. М. ''Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України''. Видання 15-те доповн. і перероб. / В. М. Тертишник. – К.: Правова єдність, 2018.  854 с.
* Тертишник В. М. ''Правнича допомога та захист у кримінальному процесі: Підручни''к / За заг. ред.  д.ю.н., академіка НАН України Ю. С. Шемшученко. Київ: Алерта, 2018. 480 с.
*Тертишник В. М., Корнієнко М. В. ''White-Collar Crime в «модних піджаках''». Європейські перспективи. 2018. №3. С. 48-54
 
== Нагороди і почесні звання ==