Відмінності між версіями «Вікіпедія:Завдання для роботів/Суміш розкладок»

(titles)
 
 
== Links ==
== List (mixed titles and links) ==
* [[:Cюр'єкціяАртилерія]]: link to [[:Гарматf|««« <b><font color=browngreen>CГармат</font><font color=greenbrown>юр'єкціяf</font></b> »»»]], willno convert to [[:Сюр'єкція|««« <b><font color=green>Сюр'єкція</font></b> »»»]]suggestions
* [[:АртилеріяАнтропогенез]]: link to [[:ГарматfБілjк|««« <b><font color=green>ГарматБіл</font><font color=brown>fj</font><font color=green>к</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
* [[:АнтропогенезВазарі Джорджо]]: link to [[:БілjкМистецтвj|««« <b><font color=green>БілМистецтв</font><font color=brown>j</font><font color=green>к</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
* [[:БратиВнутрішня Гадюкiниенергія]]: link to [[:Gотенційнf (гурт)енергіz|««« <b><font color=greenbrown>Брати ГадюкG</font><font color=browngreen>iотенційн</font><font color=greenbrown>ниf (гурт)</font></bfont color=green> »»»]], will convert to [[:Брати Гадюкіни (гурт)|««« енергі<b/font><font color=greenbrown>Брати Гадюкіни (гурт)z</font></b> »»»]], no suggestions
* [[:Вазарі Джорджо]]:* link to [[:МистецтвjRінетичнf енергіz|««« <b><font color=brown>R</font><font color=green>Мистецтвінетичн</font><font color=brown>jf </font><font color=green>енергі</font><font color=brown>z</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
* Error: Text replacement failed in [[:Вовк (сузір'я)]] ([[Шаблон:СписокCузір’їв]] => [[Шаблон:СписокСузір’їв]])
* [[:Внутрішня енергія]]: link to [[:Gотенційнf енергіz|««« <b><font color=brown>G</font><font color=green>отенційн</font><font color=brown>f </font><font color=green>енергі</font><font color=brown>z</font></b> »»»]], word sugestions:
* Error: Text replacement failed in [[:Великий Пес (сузір'я)]] ([[Шаблон:СписокCузір’їв]] => [[Шаблон:СписокСузір’їв]])
** link to [[:Rінетичнf енергіz|««« <b><font color=brown>R</font><font color=green>інетичн</font><font color=brown>f </font><font color=green>енергі</font><font color=brown>z</font></b> »»»]], word sugestions:
* Error: Text replacement failed in [[:ВовкВізничий (сузір'я)]]: link to ([[:Шаблон:СписокCузір’їв|««« <b><font]] color=green>Шаблон:Список</font><font color=brown>C</font><font color=green>узір’їв</font></b> »»»]], will convert to [[:Шаблон:СписокСузір’їв|««« <b><font color=green>Шаблон:СписокСузір’їв</font></b> »»»]])
* Error: Text replacement failed in [[:ВеликийГончі ПесПси (сузір'я)]]: link to ([[:Шаблон:СписокCузір’їв|««« <b><font]] color=green>Шаблон:Список</font><font color=brown>C</font><font color=green>узір’їв</font></b> »»»]], will convert to [[:Шаблон:СписокСузір’їв|««« <b><font color=green>Шаблон:СписокСузір’їв</font></b> »»»]])
* [[:ВізничийДрукована (сузір'я)плата]]: link to [[:Шаблон:СписокCузір’ївПровідниr|««« <b><font color=green>Шаблон:СписокПровідни</font><font color=brown>C</font><font color=green>узір’ївr</font></b> »»»]], willno convert to [[:Шаблон:СписокСузір’їв|««« <b><font color=green>Шаблон:СписокСузір’їв</font></b> »»»]]suggestions
* [[:ГончіЕлектронна Пси (сузір'я)спектроскопія]]: link to [[:Шаблон:СписокCузір’ївКінетикf|««« <b><font color=green>Шаблон:СписокКінетик</font><font color=brown>C</font><font color=green>узір’ївf</font></b> »»»]], willno convert to [[:Шаблон:СписокСузір’їв|««« <b><font color=green>Шаблон:СписокСузір’їв</font></b> »»»]]suggestions
* [[:ДрукованаЗавадський платаЮрій Романович]]: link to [[:ПровідниrZВІРШІ|««« <b><font color=greenbrown>ПровідниZ</font><font color=browngreen>rВІРШІ</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
* [[:ЕлектроннаЕкономічна спектроскопіякібернетика]]: link to [[:КінетикfКібернетикf|««« <b><font color=green>КінетикКібернетик</font><font color=brown>f</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
* [[:Завадський Юрій РомановичЕратосфен]]: link to [[:ZВІРШІПтолемейIV|««« <b><font color=browngreen>ZПтолемей</font><font color=greenbrown>ВІРШІIV</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
* [[:ЕкономічнаЗемля кібернетика(планета)]]: link to [[:КібернетикfСтратосферf|««« <b><font color=green>КібернетикСтратосфер</font><font color=brown>f</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
* [[:ЕратосфенКоефіцієнт поглинання]]: link to [[:ПтолемейIVПоверхнz|««« <b><font color=green>ПтолемейПоверхн</font><font color=brown>IVz</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
* [[:ЗемляКуліш (планета)Микола Гурович]]: link to [[:СтратосферfХвильовиq Микола|««« <b><font color=green>СтратосферХвильови</font><font color=brown>fq </font><font color=green>Микола</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
* [[:КоефіцієнтКонтинентальність поглинанняклімату]]: link to [[:ПоверхнzТемпературf|««« <b><font color=green>ПоверхнТемператур</font><font color=brown>zf</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
* [[:КулішКінґстон, МиколаЯмайка]]: link to [[:Хвильовиq МиколаПорт-Роялl|««« <b><font color=green>ХвильовиПорт-Роял</font><font color=brown>q </font><font color=green>Миколаl</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
* Error: Text replacement failed in [[:Малий Пес (сузір'я)]] ([[Шаблон:СписокCузір’їв]] => [[Шаблон:СписокСузір’їв]])
* [[:Континентальність клімату]]: link to [[:Температурf|««« <b><font color=green>Температур</font><font color=brown>f</font></b> »»»]], word sugestions:
* [[:Кінґстон, ЯмайкаМюнхен]]: link to [[:Порт-РоялlОлімпіадf|««« <b><font color=green>Порт-РоялОлімпіад</font><font color=brown>lf</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
* [[:ЛевМоніторинг IХ|«««аграрного <b><font color=green>Лев </font><font color=brown>I</font><font color=green>Х</font></b> »»»ринку]], can be: convertedlink to [[:Лев IXІнформаціz|««« <b><font color=green>Лев Інформаці</font><font color=brown>IXz</font></b> »»»]], [[:Левno ІХ|««« <b><font color=green>Лев ІХ</font></b> »»»]]suggestions
* [[:Малий Пес (сузір'я)]]:* link to [[:Шаблон:СписокCузір’ївАграрнbq ринjк|««« <b><font color=green>Шаблон:СписокАграрн</font><font color=brown>Cbq </font><font color=green>узір’їврин</font></bfont color=brown> »»»]], will convert to [[:Шаблон:СписокСузір’їв|««« j<b/font><font color=green>Шаблон:СписокСузір’ївк</font></b> »»»]], no suggestions
* [[:МюнхенНеандерталець]]: link to [[:ОлімпіадfHomo sapіens sapіens|««« <b><font color=brown>Homo sap</font><font color=green>Олімпіаді</font><font color=brown>fens sap</font><font color=green>і</font><font color=brown>ens</font></b> »»»]], word sugestionssuggestions: <b><font color=brown>sapiens</font></b>
* [[:МоніторингНобелівська аграрногопремія ринкуз фізики]]: link to [[:ІнформаціzРідкий гелsй|««« <b><font color=green>ІнформаціРідкий гел</font><font color=brown>zs</font><font color=green>й</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
** [[:Платинова чернь]]: link to [[:Аграрнbq ринjкПлатинf|««« <b><font color=green>АграрнПлатин</font><font color=brown>bq </font><font color=green>рин</font><font color=brown>j</font><font color=green>кf</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
* [[:НеандерталецьСередній палеоліт]]: link to [[:Homo sapіens sapіens|««« <b><font color=brown>Homo sap</font><font color=green>і</font><font color=brown>ens sap</font><font color=green>і</font><font color=brown>ens</font></b> »»»]], word sugestionssuggestions: <b><font color=brown>sapiens</font></b>
* [[:НобелівськаСинявський премія з фізикиАнтін]]: link to [[:Рідкий гелsйСходознавствj|««« <b><font color=green>Рідкий гелСходознавств</font><font color=brown>s</font><font color=green>йj</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
* [[:ПлатиноваСписок черньтелефонних кодів країн]]: link to [[:ПлатинfBritish Індіяn Ocean Territory|««« <b><font color=brown>British </font><font color=green>ПлатинІндія</font><font color=brown>fn Ocean Territory</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
* Error: Text replacement failed in [[:Список мов програмування]] ([[Foсal (мова програмування)]] => [[Focal (мова програмування)]])
* [[:Ринкова вартiсть|««« <b><font color=green>Ринкова варт</font><font color=brown>i</font><font color=green>сть</font></b> »»»]], will convert to [[:Ринкова вартість|««« <b><font color=green>Ринкова вартість</font></b> »»»]]
* [[:СереднійСпектральна палеолітлінія поглинання]]: link to [[:Homo sapіens sapіensРечовинf|««« <b><font color=brown>Homo sap</font><font color=green>іРечовин</font><font color=brown>ens sap</font><font color=green>і</font><font color=brown>ensf</font></b> »»»]], wordno sugestions: <b><font color=brown>sapiens</font></b>suggestions
* [[:СинявськийСписок Антінкраїн (за територією)]]: link to [[:СходознавствjBritish Індіяn Ocean Territory|««« <b><font color=brown>British </font><font color=green>СходознавствІндія</font><font color=brown>jn Ocean Territory</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
* [[:Список телефонних кодів країнСпектроскопія]]: link to [[:British Індіяn Ocean TerritoryПризмf|««« <b><font color=brown>British </font><font color=green>ІндіяПризм</font><font color=brown>n Ocean Territoryf</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
* [[:СписокСтавницький мов програмуванняВасиль]]: link to [[:FoсalЛьвівськt (моваУспенськt програмування)Братствj|««« <b><font color=browngreen>FoЛьвівськ</font><font color=greenbrown>сt </font><font color=browngreen>al (Успенськ</font><font color=greenbrown>моваt програмування)</font></b> »»»]], will convert to [[:Focal (мова програмування)|««« <b><font color=browngreen>Focal (Братств</font><font color=greenbrown>мова програмування)j</font></b> »»»]], no suggestions
* [[:Спектральна лінія поглинанняСтельмаство]]: link to [[:РечовинfКолесj|««« <b><font color=green>РечовинКолес</font><font color=brown>fj</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
* [[:Список країн (за територією)]]:* link to [[:BritishКустарна Індіяn Ocean Territoryпромисловsість|««« <b><font color=browngreen>BritishКустарна промислов</font><font color=greenbrown>Індіяs</font><font color=browngreen>n Ocean Territoryість</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
* [[:СпектроскопіяСфера послуг]]: link to [[:ПризмfЛюдинf|««« <b><font color=green>ПризмЛюдин</font><font color=brown>f</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
* [[:Ставницький Василь]]:* link to [[:Львівськt Успенськt БратствjПрибутjк|««« <b><font color=green>ЛьвівськПрибут</font><font color=brown>t j</font><font color=green>Успенськ</font><font color=brown>t </font><font color=green>Братств</font><font color=brown>jк</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
* [[:Стельмаство]]:* link to [[:КолесjРемеслf|««« <b><font color=green>КолесРемесл</font><font color=brown>jf</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
** [[:Техносфера]]: link to [[:Кустарна промисловsістьБіосферf|««« <b><font color=green>Кустарна промисловБіосфер</font><font color=brown>s</font><font color=green>істьf</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
* [[:Сфера послуг]]:* link to [[:Людинf|««« <b><font color=green>Людин</font><font color=brown>f</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
** [[:Тернопіль]]: link to [[:ПрибутjкZВІРШІ|««« <b><font color=green>Прибут</font><font color=brown>jZ</font><font color=green>кВІРШІ</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
** [[:Тессейр Вавжинєц]]: link to [[:РемеслfТектонікf|««« <b><font color=green>РемеслТектонік</font><font color=brown>f</font></b> »»»]], word sugestions:no suggestions
* Error: Text replacement failed in [[:Телескоп (сузір'я)]] ([[Шаблон:СписокCузір’їв]] => [[Шаблон:СписокСузір’їв]])
* [[:Сусiк Дмитро|««« <b><font color=green>Сус</font><font color=brown>i</font><font color=green>к Дмитро</font></b> »»»]], can be converted to [[:Cycik Дмитро|««« <b><font color=brown>Cycik </font><font color=green>Дмитро</font></b> »»»]], [[:Сусік Дмитро|««« <b><font color=green>Сусік Дмитро</font></b> »»»]]
* Error: Text replacement failed in [[:Туровський Михайло]] ([[Tуровський Роман]] => [[Туровський Роман]])
* [[:Сцiборський Микола|««« <b><font color=green>Сц</font><font color=brown>i</font><font color=green>борський Микола</font></b> »»»]], will convert to [[:Сціборський Микола|««« <b><font color=green>Сціборський Микола</font></b> »»»]]
* Error: Text replacement failed in [[:Тукан (сузір'я)]] ([[Шаблон:СписокCузір’їв]] => [[Шаблон:СписокСузір’їв]])
* [[:Техносфера]]: link to [[:Біосферf|««« <b><font color=green>Біосфер</font><font color=brown>f</font></b> »»»]], word sugestions:
** link to [[:Людинf|««« <b><font color=green>Людин</font><font color=brown>f</font></b> »»»]], word sugestions:
* [[:Тернопіль]]: link to [[:ZВІРШІ|««« <b><font color=brown>Z</font><font color=green>ВІРШІ</font></b> »»»]], word sugestions:
* [[:Тессейр Вавжинєц]]: link to [[:Тектонікf|««« <b><font color=green>Тектонік</font><font color=brown>f</font></b> »»»]], word sugestions:
* [[:Телескоп (сузір'я)]]: link to [[:Шаблон:СписокCузір’їв|««« <b><font color=green>Шаблон:Список</font><font color=brown>C</font><font color=green>узір’їв</font></b> »»»]], will convert to [[:Шаблон:СписокСузір’їв|««« <b><font color=green>Шаблон:СписокСузір’їв</font></b> »»»]]
* [[:Туровський Михайло]]: link to [[:Tуровський Роман|««« <b><font color=brown>T</font><font color=green>уровський Роман</font></b> »»»]], will convert to [[:Туровський Роман|««« <b><font color=green>Туровський Роман</font></b> »»»]]
* [[:Тукан (сузір'я)]]: link to [[:Шаблон:СписокCузір’їв|««« <b><font color=green>Шаблон:Список</font><font color=brown>C</font><font color=green>узір’їв</font></b> »»»]], will convert to [[:Шаблон:СписокСузір’їв|««« <b><font color=green>Шаблон:СписокСузір’їв</font></b> »»»]]
* [[:Українські письменники]]: link to [[:Ґазета ZВІРШІ|««« <b><font color=green>Ґазета </font><font color=brown>Z</font><font color=green>ВІРШІ</font></b> »»»]], no suggestions
* [[:Чемпіонат світу з футболу 2006 (кваліфікаційний раунд - Африка)]]: link to [[:ТріполіS|««« <b><font color=green>Тріполі</font><font color=brown>S</font></b> »»»]], no suggestions
* [[:Християнськo-Суспільна Партія|««« <b><font color=green>Християнськ</font><font color=brown>o-</font><font color=green>Суспільна Партія</font></b> »»»]], will convert to [[:Християнсько-Суспільна Партія|««« <b><font color=green>Християнсько-Суспільна Партія</font></b> »»»]]
* [[:Шраг Микола]]: link to [[:Львівськbq політехнічнbq інститут|««« <b><font color=green>Львівськ</font><font color=brown>bq </font><font color=green>політехнічн</font><font color=brown>bq </font><font color=green>інститут</font></b> »»»]], no suggestions
* [[:Довідка:Змінні]]: link to [[:AДовідкаb|««« <b><font color=brown>A</font><font color=green>Довідка</font><font color=brown>b</font></b> »»»]], no suggestions
570

редагувань