Відмінності між версіями «Золотоверхий Іван Демидович»

м
 
== Основні праці ==
* «До питання про диференційоване культурне обслуговування» // Бібліотека в соціалістичному будівництві. — 1934. —  5.
* «З досвіду самоосвітньої роботи бібліотеки Луганського паровозобудівельного заводу» // Бібліотека в соціалістичному будівництві. — 1934. —  7.
* «До методики складання національної бібліографії» // Радянська бібліотека — 1937. —  9
 
* «3 історії Луганської бібліотеки» // Радянська бібліотека — 1938. —  4.
* «Розквіт української радянської культури». — К., 1947.
* «Культурне будівництво на Україні за 30 років» // Радянська Україна. — 1948. — 17 січня
* «Розвиток радянської книги на Україні» // Культурно-освітня робота. — 1948. —  5.
* «Бібліографічні видання Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Короленка» // Культурно-освітня робота. — 1949. — № 5.
* «Бібліографія — могутній засіб пропаганди книги» // Радянська Україна. — 1949. — 22 березня
Короленка» // Культурно-освітня робота. – 1949. – № 5.
*« "Бібліотека і книга: як користуватись бібліотекою: посіб.для читачів. — К., 1949. — у співавторстві.
*«Бібліографія – могутній засіб пропаганди книги» // Радянська Україна. – 1949. – 22 березня
* «3 історії чудової книги: («Путешествие„Путешествие из Петербурга в Москву»Москву“ О. М. Радищева)» // Радянська Україна. — 1949. — 1 вересня.
*«Бібліотека і книга: як користуватись бібліотекою: посіб.для читачів. – К., 1949. – у співавторстві.
*«3 історії чудової книги: («Путешествие из Петербурга в Москву» О.М.Радищева)» // Радянська Україна. – 1949. – 1 вересня.
 
* «Произведения Й. В. Сталина на украинском и белорусском языках» // Советская книга. — 1949. —  12.
*« "Проти космополітичної брехні та наклепів на українську радянську літературу: (Про біобібліографічний словник української літератури Л. Хінкулова) // Більшовик України. –1949. — № 4.
* «Розквіт соціалістичної культури Радянської України» // Культурно-освітня робота. — 1949. —  10.
літературу: (Про біобібліографічний словник української літератури Л. Хінкулова) // Більшовик України. –1949. – № 4.
* «Українська радянська книга 19491948 року» // Вітчизна. — – 19501949. — 5 4.
*«Розквіт соціалістичної культури Радянської України» // Культурно-освітня робота. – 1949. – № 10.
* «Українська радянська книга 19481949 року» // Вітчизна. — – 19491950. — 4 5.
* «В.  І.  Ленін і Й.  В.  Сталін про радянську соціалістичну культуру». — К., 1952.
*«Українська радянська книга 1949 року» // Вітчизна. – 1950. – № 5.
* «Перші заходи Радянської влади на Україні в галузі культурного будівництва (листопад 1917 — лютий 1918  рр.)» // Наукові записки Київського державного педагогогічного інституту ім. О.  М.  Горького, 1956. — Т. 23.
*«В. І. Ленін і Й. В. Сталін про радянську соціалістичну культуру». – К., 1952.
* «Розвиток Української радянської соціалістичної культури». — К., 1957.
*«Перші заходи Радянської влади на Україні в галузі культурного будівництва (листопад 1917 – лютий 1918 рр.)» // Наукові записки Київського державного педагогогічного інституту ім. О. М. Горького, 1956. – Т. 23.
* «3 історії початку культурної революції на Україні» // Дукля: альманах.– Пряшев (Чехословаччина),1958. —  2
*«Розвиток Української радянської соціалістичної культури». – К., 1957.
* «Из истории культурного строительства на Украине в 1917–19181917—1918 гг.» // Учёные записки Института повышения квалификации преподавателей общественых наук при КГУ. — К., 1958. — Т. 1.
*«3 історії початку культурної революції на Україні» // Дукля: альманах.– Пряшев (Чехословаччина),1958. – № 2
* «Радянська культура і завдання ідейно-політичного та естетичного виховання молоді» // Радянська культура. — 1958. — 21 грудня.
*«Из истории культурного строительства на Украине в 1917–1918 гг.» // Учёные записки Института повышения квалификации преподавателей общественых наук при КГУ. – К., 1958. – Т. 1.
* «Становлення української радянської культури (1917—1920 рр.)». — К., 1961.
*«Радянська культура і завдання ідейно-політичного та естетичного виховання молоді» // Радянська культура. – 1958. – 21 грудня.
* «Становлення українськоїІсторія радянської культури: (1917–1920короткий рр.)нарис». – — К., 19611966.
*«Історія радянської культури:короткий нарис» – К., 1966.
 
== Нагороди ==
32 485

редагувань