Відкрити головне меню

Зміни

 
* [http://www.khabyuk.de/bank Олексій Хаб’юк. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету: Монографія. – Івано-Франківськ: ОІППО; Снятин: ПрутПринт, 2008. – 260с.], С. 85-86
*Силантьєв С.О. Менеджмент похідних фінансових інструментів: Навчальний посібник. — К. : КНЕУ, 2010. — 279 с. [https://www.researchgate.net/profile/Sylantyev_Sergiy/publication/236178199_Sylantyev_S_Management_of_Financial_Derivatives_teaching_course_for_beginners_Kiev_KNEU_2010_-_276_p/links/00b7d516e5d66b2a2b000000/Sylantyev-S-Management-of-Financial-Derivatives-teaching-course-for-beginners-Kiev-KNEU-2010-276-p.pdf ISBN 978-966-483-296-7]
*Силантьєв С.О. Похідні фінансові інструменти : теоретичні та прикладні аспекти : монографія / С. О. Силантьєв. — К. : КНЕУ, 2012. — 310 с. [https://www.researchgate.net/publication/236209419_Sylantyev_S_Financial_Derivatives_theoretical_and_practical_aspects_S_Sylantyev_-_Kiev_KNEU_2012_-_310_p ISBN 978–966–483–687–3]
*Силантьєв С.О. Міжнародна практика використання похідних фінансових інструментів : монографія / С.О. Силантьєв. — Київ : КНЕУ, 2017. — 399 с. [https://www.researchgate.net/profile/Sylantyev_Sergiy/publication/319234134_Sylantyev_S_International_practice_of_using_financial_derivatives_S_Sylantyev_-_Kiev_KNEU_2017_-_399_p/links/599c89d145851574f4af41f4/Sylantyev-S-International-practice-of-using-financial-derivatives-S-Sylantyev-Kiev-KNEU-2017-399-p.pdf ISBN 978-966-926-167-0]
 
{{Похідні фінансові інструменти}}
2

редагування