Тертишник Володимир Митрофанович: відмінності між версіями

* ''Корнієнко М. В., Тертишник В. М.''  Принципи права в розв’язанні юридичних колізій / М. В. Корнієнко, В. М. Тертишник // Міжнародний науковий журнал «Верховенство права». – 2017. – №2. – С. 10-16.
* ''Тертишник В. М.'', ''Шемшученко Ю. С.,'' Доктринальні проблеми забезпечення верховенства права в процесі конституційної й судово-правової реформи в Україні / В. М. Тертишник , Ю. С. Шемшученко // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Спецвипуск. Ч. 1 – 2017. – С. 46-52.
*  ''Тертишник В. М.'' Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Видання 1415-те доповн. і перероб. / В. М. Тертишник. – К.: Правова єдність, 2017. 2018.  828854 с.
* ''Тертишник В. М.'' Кримінальний процес України: підручник. – 7-ме вид., доповн. і перероб. – К.: Алерта, 2017. – 840 с.
* Тертишник В. М. Правнича допомога та захист у кримінальному процесі: Підручник / За заг. ред.  д.ю.н., академіка НАН України Ю. С. Шемшученко. Київ: Алерта, 2018. 480 с.
 
== Нагороди і почесні звання ==