Кримінальний процес: відмінності між версіями

мНемає опису редагування
 
== Джерела ==
 
** Кримінальний процес: підручник / За заг. ред.  В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П.  Письменного. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.
** Кримінальний процес України: навч. посіб. / В. Л. Ортинський, О. М. Гумін, В. С. Канцір та ін. ; за ред. В. С. Канціра ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2015. — 356 с. — Режим доступу: . — Бібліогр. в кінці тем. — ISBN 978-617-607-801-2
** Кримінальний процес: підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.;  За ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної,  О. Г. Шило. – Х.: Право, 2013. – 824 с.
** ''Тертишник В.''  М.'' Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. ВиданняВид. 1315-те, доповн. і перероб. / В. М. Тертишник. – К.: Правова єдність Єдність, 20172018.  – 824854 с.
** ''Тертишник В. М.'' Правнича допомога та захист у кримінальному процесі: Підручник / За заг. ред.  д.ю.н., академіка НАН України Ю. С. Шемшученко''.'' Київ: Алерта, 2018. 480 с.
** ''Тертишник В. М.'' Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання.  – Підручник. / В. М. Тертишник. – Київ: Алерта, 2014. – 440 с.
** ''Тертишник В. М''. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання.  – Підручник. / В. М. Тертишник. – Київ: Алерта, 2014. – 420 с.