Захисник у кримінальному процесі: відмінності між версіями

Немає опису редагування
* Freedman, Monroe H. Professional responsibility of the criminal defense lawyer: The three hardest questions. — Mich. L. Rev. 64 (1965): 1469.
* ''Старенький О. С.'' Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні: теорія та практика: монографія / О. С. Старенький; за загал. ред. д. ю.н., проф. М. А. Погорецького. – К.: Алерта, 2016. – 336 с.
* ''Тертишник В. М., Одинцова І. ''М''. ЗахисникПравнича удопомога змагальномута захист в кримінальному процесі: /концепти В.та Тертишникколізії //правових Бюлетеньреформ. МіністерстваНаше юстиції Україниправо. – 20102017. №124. С. 90164-95171.
* Тертишник В. М. Правнича допомога та захист у кримінальному процесі: Підручник / За заг. ред.  д.ю.н., академіка НАН України Ю. С. Шемшученко. Київ: Алерта, 2018. 480 с.
* ''Яновська О. Г.'' Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: навч. посіб. / О. Г. Яновська, Л. Л. Лазебний. – К. : Прецедент, 2013. – 160 с.