Відкрити головне меню

Зміни

 
== В Україні ==
=== Класифікація за формою власності ===
 
'''Вищий навчальний заклад державної форми власності''' — вищий навчальний заклад, заснований державою, що фінансується з державного бюджету і підпорядковується відповідному центральному
органу виконавчої влади;
 
'''Вищий навчальний заклад, що перебуває у власності Автономної Республіки Крим''' — вищий навчальний заклад, заснований органами влади Автономної Республіки Крим, що фінансується з бюджету
Автономної Республіки Крим і підпорядкований органам влади Автономної Республіки Крим;
 
'''Вищий навчальний заклад [[Комунальна власність|комунальної форми власності]]''' — вищий навчальний заклад, заснований місцевими органами влади, що фінансується з місцевого бюджету і підпорядкований місцевим
органам влади;
 
'''Вищий навчальний заклад приватної форми власності''' — вищий навчальний заклад, заснований на приватній власності і підпорядкований власнику чи власникам;
 
=== Типи закладів вищої освіти ===
{{Див. також|Рівень акредитації вищого навчального закладу}}
Станом на жовтень 2011 серед вищих навчальних закладів України І-IV рівнів акредитації
* 197 університетів,
* 62 академії,
* 109 інститутів,
* 234 коледжі,
* 130 технікумів,
* 121 училище,
* 1 консерваторія<ref>Проект «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012—2021 роки». Жовтень 2011</ref>.
 
Закон України «Про вищу освіту» 2002 року встановлював відповідно до рівнів акредитації шість типів вищих навчальних закладів:<ref>[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2984-14 Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 №&nbsp;2984-III (втратив чинність на підставі Закону України №&nbsp;1556-VII від 01.07.2014)]</ref>
 
# '''[[Університет]]'''&nbsp;— багатопрофільний вищий навчальний заклад [[Рівень акредитації вищого навчального закладу|четвертого рівня акредитації]], який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації широкого спектра природничих, гуманітарних, технічних, економічних та інших напрямів науки, техніки, культури і мистецтв, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науково-методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, відповідний рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення, сприяє поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку діяльність. Можуть створюватися класичні та профільні (технічні, технологічні, економічні, педагогічні, медичні, аграрні, мистецькі, культурологічні тощо) університети;
#
# '''[[Академія]]'''&nbsp;— вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науково-методичним центром у сфері своєї діяльності і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;
#
# '''[[Інститут]]'''&nbsp;— вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації або структурний підрозділ університету, академії, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;
#
# '''[[Консерваторія]]''' (музична академія)&nbsp;— вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у галузі культури і мистецтва&nbsp;— музичних виконавців, композиторів, музикознавців, викладачів музичних дисциплін, проводить наукові дослідження, є провідним центром у сфері своєї діяльності і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;
#
# '''[[Коледж]]'''&nbsp;— вищий навчальний заклад другого рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у споріднених напрямах підготовки (якщо є структурним підрозділом вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації або входить до навчального чи навчально-науково-виробничого комплексу) або за кількома спорідненими спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;
#
# '''[[Технікум]]''' ([[училище]])&nbsp;— вищий навчальний заклад першого рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації за кількома спорідненими спеціальностями, і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.
 
Чинний Закон України «Про вищу освіту» виділяє наступні три типи вищих навчальних закладів<ref name = “a1” />:
# '''[[Університет]]'''&nbsp;- багатогалузевий (класичний, технічний) або галузевий (профільний, технологічний, педагогічний, фізичного виховання і спорту, гуманітарний, богословський/теологічний, медичний, економічний, юридичний, фармацевтичний, аграрний, мистецький, культурологічний тощо) заклад вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії), проводить фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність;
# '''[[Академія]]'''&nbsp;, '''[[Інститут]]'''&nbsp;- галузевий (профільний, технологічний, технічний, педагогічний, богословський/теологічний, медичний, економічний, юридичний, фармацевтичний, аграрний, мистецький, культурологічний тощо) заклад вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність, пов'язану з наданням вищої освіти на першому і другому рівнях за однією чи кількома галузями знань, може здійснювати підготовку на третьому і вищому науковому рівнях вищої освіти за певними спеціальностями, проводить фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність;
# '''[[Коледж]]'''&nbsp;- галузевий заклад вищої освіти або структурний підрозділ університету, академії чи інституту, що провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям ступенів молодшого бакалавра та/або бакалавра, проводить прикладні наукові дослідження. Коледж також має право здійснювати підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
 
Законом України "Про вищу освіту" встановлено, що вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації здійснюють підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до 2020 року. Останній прийом на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста проводиться у 2019 році. <ref name = “a1” />
 
=== Національний статус ===
 
[[Університет]]у, [[Академія|академії]], [[Інститут|інституту]] незалежно від форми власності відповідно до законодавства може бути надано статус національного.
 
Надання закладу вищої освіти статусу національного здійснюється за пропозицією [[Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти|Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти]], що подається в порядку та за критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України. Встановлення відповідності діяльності національного вищого навчального закладу визначеним критеріям для підтвердження чи позбавлення його такого статусу здійснюється раз на сім років Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.
 
Національний заклад вищої освіти має право:
# отримувати відповідно до законодавства на пріоритетних засадах передбачені [[Державний бюджет України|державним бюджетом]] кошти для провадження [[Наукова діяльність|наукової]] і [[Науково-технічна діяльність|науково-технічної]] діяльності, проведення [[Фундаментальні дослідження|фундаментальних]] та [[Прикладні наукові дослідження|прикладних наукових]] досліджень, виконання наукових програм, проектів державного значення в обсязі не менш як 10 відсотків коштів державного бюджету, що виділяються на його утримання;
# визначати норми часу навчальної та іншої роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників;
# здійснювати перерозподіл: а) нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника за спеціальностями однієї галузі знань з урахуванням результатів наукової діяльності працівників; б) державного замовлення між спеціальностями в межах галузі знань в обсязі не більш як 5 відсотків загального обсягу державного замовлення національного вищого навчального закладу з обов'язковим інформуванням центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить вищий навчальний заклад; в) ліцензованого обсягу прийому за спеціальностями у межах відповідної галузі знань;
# здійснювати підготовку фахівців з вищою освітою за власними експериментальними освітніми програмами та навчальними планами;
# отримувати на пріоритетних засадах фінансування для придбання наукового і навчального обладнання, комп'ютерних програм тощо за рахунок державного бюджету;
# використовувати у своєму найменуванні слово «національний»;
# формувати на своїй базі інноваційні структури різних типів (наукові та технологічні парки, бізнес-інкубатори, малі підприємства тощо) на засадах поєднання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та держави з метою виконання і впровадження інноваційних проектів.<ref name = “a1” />
 
{{see also|Дослідницький університет}}
 
=== Проблеми територіальної організації ===