Відкрити головне меню

Зміни

→‎Література: Додано вміст
* Основи екології та охорона навколишнього природного середовища : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я. І. Бедрій, В. С. Джигирей, А. І. Кидисюк, В. І. Конарський, О. С. Мурін, П. І. Огринський, В. М. Сторожук, М. І. Шевченко; ред.: В. С. Джигирей; Укр. держ. лісотехн. ун-т. - Л., 1999. - 239 c. - Бібліогр.: 14 назв.
* Основи екології та соціоекології / М. М. Назарук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л. : Афіша, 1999. - 254 c. - Бібліогр.: 30 назв.
* Природоохоронні технології : навч. посіб. / [Северин Л. І. та ін.] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2012— . — 21 см.
: Ч. 1 : Захист атмосфери. — 2012. — 387 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 344—347 (60 назв). — 300 пр. (1-й запуск 1—100). —
ІSBN 978-966-641-478-9
* Реймерс Н. Ф. Природопользование: словарь-справочник. – М: Мысль, 1990.
 
Анонімний користувач