Відмінності між версіями «Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка»

м
 
==== Випускники кафедри ====
Відомими нині живими випускниками кафедри є [[Горб Станіслав Миколайович|С. М. Горб]], [[Акімов Ігор Андрійович|І. А. Акімов]], [[Ємельянов Ігор Георгійович|І. Г. Ємельянов]], [[Францевич Леонід Іванович|Л. І. Францевич]], [[Зерова Марина Дмитрівна|М. Д. Зерова]], [[Щербак Галина Йосипівна|Г. Й. Щербак]], [[Вервес Юрій Григорович|Ю. Г. Вервес]], [[Серебряков Валентин Валентинович|В. В. Серебряков]], [[Кілочицький Петро Якович|П. Я. Кілочицький]], [[Колодочка Леонід Олександрович|Л. О. Колодочка]], [[Довгаль Ігор Васильович|І. В. Довгаль]], [[Корнєєв Валерій Олексійович|В. О. Корнєєв]], [[Харченко Віталій Олександрович|В. О. Харченко]], [[Гершензон Злата Сергіївна|З. С. Гершензон]], [[Дзеверін Ігор Ігорович|І. І. Дзеверін]], [[Гумовський Олексій Васильович|О. В. Гумовський]], [[Лукашов Дмитро Володимирович|Д. В. Лукашов]], [[Кузьмін Юрій Ігорович|Ю. І. Кузьмін]], [[Гандзюра Володимир Петрович|В. П. Гандзюра]], [[Кузьміна Тетяна Анатоліївна|Т. А. Кузьміна]], [[Матушкіна Наталія Олександрівна|Н. О. Матушкіна]], [[Полуда Анатолій Михайлович|А. М. Полуда]], [[Балан Павло Георгійович|П. Г. Балан]], [[Поліщук Ігор Костянтинович|І. К. Поліщук]], [[Грищенко Віталій Миколайович|В. О. Грищенко]], [[Загороднюк Ігор Володимирович|І. В. Загороднюк]], [[Матушкіна Наталія Олександрівна|Н. О. Матушкіна]], [[Михалевич Орест Аркадійович|О. А. Михалевич]], [[Балашов Ігор Олександрович|І. О. Балашов]] та інші.
 
Відомими померлими випускниками кафедри є [[Шмальгаузен Іван Іванович|І. І. Шмальгаузен]], [[Добржанський Феодосій Григорович|Ф. Г. Добржанський]], [[Гіляров Меркурій Сергійович|М. С. Гіляров]], [[Маркевич Олександр Прокопович|О. П. Маркевич]], [[Топачевський Вадим Олександрович|В. О. Топачевський]], [[Монченко Владислав Іванович|В. І. Монченко]], [[Щербак Микола Миколайович|М. М. Щербак]], [[Звірозомб-Зубовський Євген Васильович|Є. В. Звірозомб-Зубовський]], [[Долін Володимир Гдаліч|В. Г. Долін]], [[Бобрецький Микола Васильович|М. В. Бобрецький]], [[Сварчевський Борис Олександрович|Б. О. Сварчевський]], [[Артоболевський Володимир Михайлович|В. М. Артоболевський]], [[Белінг Дмитро Євстахійович|Д. Є. Белінг]], [[Караваєв Володимир Опанасович (біолог)|В. О. Караваєв]], [[Кришталь Олександр Пилипович|О. П. Кришталь]], [[Балінський Борис Іванович|Б. І. Балінський]], [[Парамонов Сергій Якович|С. Я. Парамонов]], [[Шарпило Віктор Петрович|В. П. Шарпило]], [[Кулаківська Ольга Петрівна|О. П. Кулаківська]], [[Мазурмович Борис Миколайович|Б. М. Мазурмович]], [[Єрмоленко Валерій Михайлович|В. М. Єрмоленко]], [[Воїнственський Михайло Анатолійович|М. А. Воїнственський]], [[Смогоржевський Леонід Олександрович|Л. О. Смогоржевський]], [[Смогоржевська Лідія Олексіївна|Л. О. Смогоржевська]], [[Ключко Зоя Федорівна|З. Ф. Ключко]], [[Мамонтова Віра Олексіївна|В. О. Мамонтова]], [[Кононова Світлана Василівна|С. В. Кононова]], [[Сітько Пантелеймон Онопрійович|П. О. Сітько]], [[Совинський Василь Карлович|В. К. Совинський]], [[Совинський Вадим Васильович|В. В. Совинський]], [[Корнєєв Олександр Порфирович|О. П. Корнєєв]], [[Савченко Євген Миколайович|Є. М. Савченко]], [[Оглоблін Олександр Олексійович|О. О. Оглоблін]], [[Оглоблін Дмитро Олексійович|Д. О. Оглоблін]], [[Коваль Віра Павлівна|В. П. Коваль]], [[Осичнюк Ганна Захарівна|Г. З. Осичнюк]], [[Шелюжко Лев Андрійович|Л. А. Шелюжко]], [[Некрутенко Юрій Павлович|Ю. П. Некрутенко]], [[Котенко Тетяна Іванівна|Т. І. Котенко]], [[Корнюшин Олексій Вадимович|О. В. Корнюшин]], [[Крижанівський Валентин Іванович|В. І. Крижанівський]], [[Давидов Отто Миколайович|О. М. Давидов]], [[Жежерін Всеволод Петрович|В. П. Жежерін]], [[Таращук Сергій Володимирович|С. В. Таращук]] та інші.