Відкрити головне меню

Зміни

== Джерела та література ==
=== Література ===
* ''В. І. Головченко''. Славинський Максим Антонович // {{УДЕ|том = 2}}
* {{ЕУ}}
* Славінський Максим Антонович // ''Верстюк В., Осташко Т.'' Діячі Української Центральної Ради. — К., 1998. — С. 177-178177—178.
* Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості / Упорядк. В. А. Просалової. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. — 516 с.
* ''[[Болабольченко Анатолій Андрійович|Болабольченко А. А.]]'' Три долі: Модест Левицький, Петро Стебницький, Максим Славінський. Біографічні нариси.- К.: Літопис, 1999.
* ''Гриськов Антон.'' Одеса у життєпису Максима Славінського. // Чорноморські новини, 7 березня 2013.
* ''Зборовський А.'' Україна Максима Славинського // «Наша Віра», число 1, 2003.
* ''Іваницька С. Г.'' Українська ліберально-демократична партійна еліта: «колективний портрет» (кінець XIX — початок XX століття). — Запоріжжя: Просвіта, 2011. — С. 245—264.
* ''Иваницкая С. Г.'' М. А. Славинский и его политический проект «империи народов» (1906—1917 гг.) // Cross-cultural Communication. — Canadian Academy of Oriental and Occidental Culture. — Vol 5, № 3. — Quebec, 2009. — С.64-71.
* ''Иваницкая С. Г.'' Максим Антонович Славинский в восприятии современников и памяти потомков // Историк и его время: Сб. ст. К 70-летию проф. В. В. Шелохаева. — М.: РОССПЭН, 2011. — С. 322—334.
* ''Иваницкая С. Г.'' Забвение и слава в судьбе Максима Антоновича Славинского (1868—1945) // Слава и забвение: Парадоксы биографики: Сб. научных статей. — СПб.: Алетейя, 2014. — С. 221—235.
* ''Іваницька С. Г.'' Росія як «імперія народів» у публіцистиці Максима Славінського (1905—1917 роки)// Література та культура Полісся: Збірник наукових праць. — Вип. 69. Історико-соціальні та культурні процеси України і Полісся в сучасних дослідженнях. — Ніжин, 2012. — С. 90-99.
* ''Мукомела О.'' Славінський Максим Антонович // Українська журналістика в іменах: Матеріали до енциклопед. слов. — Львів, 1994. — Вип. 1. — С.168-171.
* ''Мукомела О.'' Максим Славінський. Забуті імена // Київська старовина. — 1993. — № 5.
* ''Осташко Т. С.'' [http://corp.nbuv.gov.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Slavynskyj_M Славинський Максим Антонович] // {{ЕІУ|9|622}}
* ''Очеретяний В. В.'' Громадсько-політична та наукова діяльність М. А. Славинського (1868—1945 рр.): Дис. канд.іст. наук: 07.00.01 — Запоріжжя — 2009.
* ''Павлишин О.'' Славинський (Славінський) Максим Антонович // {{ДІУ-2001}} — С. 773.
* [http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzvdpu_ist/2007_12/sekcii/sekciya%204/juttevuu%20i%20tvorchuu%20wlyax.pdf ''В. В. Очеретяний.'' Життєвий і творчий шлях Максима Антоновича Славинського.][[pdf]]
* ''Силаева О. А.'' Славинский М. А. // Политические деятели России 1917: биографический словарь / Гл. ред. П. В. Волобуев. — М.: БРЭ, 1993.
* ''Скорульська Р., Харчук Р.'' Остання зірка «Плеяди» // Слово і час.  — 1998 — № 3.
* ''Стрельський Г. В.'' Творче життя і трагічна смерть М. А. Славінського // Українська біографістика: Зб. наук. праць. — К., 2005. — Вип.3.
* ''Чмырь С. Г.'' Славинский Максим Антонович // Политические партии России. Конец XIX-первая треть ХХ века: Энциклопедия. — М.: РОССПЭН, 1996. — С.557-558.
 
=== Посилання ===
73 067

редагувань