Відмінності між версіями «Салманов Айдин Гурбан Огли»

стиль
(стиль)
У 2014 році для продовження наукової діяльності Айдин Салманов був переведений на роботу в Національну медичну академію післядипломної освіти імені П.Л. Шупика на посаду асистента кафедри мікробіології і епідеміології, після обрання за конкурсом у 2015 році був призначений завідувачем цієї кафедри. За ініціативи Айдина Салманова у 2017 році назва кафедри «мікробіології і епідеміології» замінено на «мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю». На базі цієї кафедри, вперше у Східній Європі та країнах СНД, створене освітньо-тренінговий центр з інфекційного контролю та антимікробної резистентності, де проходять навчання госпітальні епідеміологи, мікробіологи та лікарі-клініцисти різних спеціальностей.
=== Захист дисертаційних робіт ===
У 2008 році Айдин Салманов захистив дисертацію кандидата медичних наук на тему «Наукове обґрунтування системи епідеміологічного нагляду за інфекціями в області хірургічного втручання» (наукові керівники: професор Марієвський В.Ф. та доцент Вернер О.М.), а в 2013 році - доктора медичних наук на тему «Епідеміологічний нагляд за післяопераційними гнійно-запальними інфекціями, спричиненими антибіотикорезистентними мікроорганізмами» (наукові консультанти: проф.. Марієвський Віктор Федорович – директор ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.. Л.В. Громашевського НАМН України», проф. Руденко Ада Вікторівна – завідувач лабораторії бактеріології та мікології ДУ «Інститут урології НАМН України», проф. Усенко Олександр Юрійович – директор ДУ «»Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України).
=== Наукова діяльність ===
Айдин Салманов є автором понад 300 наукових праць, в тому числі 32 монографій, 1одного підручника та 3 навчальних посібників для вищих медичних учбовихнавчальних закладів. Галузь наукових інтересів – госпітальна епідеміологія, клінічна мікробіологія, інфекції, пов’язані з наданням медичної допомоги, інфекції в області хірургічного втручання, інфекційний контроль, антибіотики та антимікробна резистентність. Він розробив (2008 р.) критерії визначення 53 локальних форм інфекцій в області хірургічного втручання за анатомічною локалізацією гнійно-запального процесу, розробив і, вперше в країнах СНД, впровадив у практику систему епідеміологічного нагляду за інфекціями в області хірургічного втручання; у 2012 році було розроблено та впроваджено у закладах охорони здоров’я України систему епідеміологічного нагляду за інфекціями, пов’язаними з наданням медичної допомоги в хірургії на основі вивчення епідеміологічних особливостей післяопераційних гнійно-запальних інфекцій та резистентності їх збудників до антимікробних препаратів. Крім того, він є організатором щорічних міжнародних науково-практичних конференцій в Україні (2007-2017 рр.), присвячених актуальних проблемам антимікробної резистентності та профілактики інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги; активним учасником міжнародних конференцій, семінарів з питань профілактики інфекційних захворювань, що проводяться в країнах Європейського Союзу.
 
== Перелік ключових публікацій ==
29 261

редагування