Відмінності між версіями «Населення Полтавської області»

На початок [[1991]] р. в Полтавській області мешкало 1,756 млн осіб. Починаючи з кінця [[1980-ті|1980-х]] рр. [[природний приріст]] населення Полтавщини стає від'ємним. Демографічні процеси на Полтавщині початку [[1990-ті|1990-х]] рр. характеризувалися зменшенням чисельності сільського населення (в середньому на 1 % за рік), збільшенням частки людей похилого віку (13,9 % від загальної чисельності у [[1989]] р.). На початок 1990-х рр. Полтавська область мала помірну густоту населення (60,9 чол. на 1 км².), займаючи за цим показником 16 місце серед областей України. Найбільшу густоту населення мав Полтавський район (56), а найменшу — Глобинський та Чорнухинський (27 чол. на 1 км².). Однією з проблем географії населення та розселення Полтавщини 1990-х рр. стало зникнення цілого ряду сільських населених пунктів, які були традиційними формами розселення населення краю. Станом на [[1991]] р. в Полтавській області було зареєстровано 1910 населених пунктів. В цілому ж демографічні процеси, що відбувалися на Полтавщині протягом 1990-х рр. були характерними для більшості регіонів України.
 
На [[1 січня]] [[1996]]&nbsp;р. у Полтавській області проживало 790 041 (45,5 %) чоловіків і 944 747 (54,5 %) жінок. Останніх нараховувалося на 154,7 тис. осіб більше, ніж чоловіків. Того року на 1000 жінок припадало 445845 чоловіків<ref>Полтавська область: природа, населення, господарство. Географічний та історико-економічний нарис.&nbsp;— Вид. 2-е вид. перероб. і доп. / За ред. К.&nbsp;О.&nbsp;Маца.&nbsp;— Полтава: Полтавський літератор, 1998.&nbsp;— с. 89-90</ref>. Перепис [[1989]] року показав, що на території області проживали представники понад 75 національностей. З усього населення українці становили 1 536 630 чол. (87,6 %), росіяни&nbsp;— 176 965, білоруси&nbsp;— 9 537, євреї&nbsp;— 6 668, молдовани&nbsp;— 2 737, поляки&nbsp;— 1 075, татари&nbsp;— 1 111, цигани&nbsp;— 982, вірмени&nbsp;— 1 314, німці&nbsp;— 698, болгари&nbsp;— 359, азербайджанці&nbsp;— 1 203, угорці&nbsp;— 440, мордвини&nbsp;— 492, чуваші&nbsp;— 400, грузини&nbsp;— 602, узбеки&nbsp;— 1 394, казахи&nbsp;— 336, литовці&nbsp;— 237, латиші&nbsp;— 157, удмурти&nbsp;— 204, башкири&nbsp;— 152, греки&nbsp;— 232, корейці&nbsp;— 120, інші національності і народності&nbsp;— 6 943<ref>Полтавська область: природа, населення, господарство. Географічний та історико-економічний нарис.&nbsp;— Вид. 2-е вид. перероб. і доп. / За ред. К.&nbsp;О.&nbsp;Маца.&nbsp;— Полтава: Полтавський літератор, 1998.&nbsp;— с. 92</ref>.
 
За попередніми підсумками [[Перепис населення України 2001|Всеукраїнського перепису населення 2001&nbsp;р.]] всього по Полтавській області нараховувалося 1 630,1 тис. мешканців, зокрема міського населення&nbsp;— 956,7 тис. чол. (58,7 %), сільського&nbsp;— 673,4 тис. чол. (41,3 %), чоловіків&nbsp;— 747,4 тис. осіб (45,9 %), жінок&nbsp;— 882,6 тис. (54,1 %). Жінок на 1000 чоловіків припадало 1181. У п'яти містах області населення становило<ref>Про попередні підсумки Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Полтавська Думка.&nbsp;— 2002.&nbsp;— 14&nbsp;— 20 червня., с. 3</ref><ref>Соціально-економічне становище області за січень-червень 2007 року // Зоря Полтавщини.&nbsp;— 2007.&nbsp;— 25 липня.</ref>:
Анонімний користувач