Відкрити головне меню

Зміни

 
== Література ==
* Політологія / За ред. О. І. Семківа. —Львів— Львів : Світ, 1994. —592— 592 с. —Бібліогр— Бібліогр.: 552 с. — ISBN 5-7773-0086-3.
* ''Ю. Шведа''. Департизація // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с.197 ISBN 978-966-611-818-2
* Політологія/За ред. О. І. Семківа. —Львів: Світ, 1994. —592 с. —Бібліогр.: 552 с. ISBN 5-7773-0086-3
* Данильян О. Г. Тоталітарна правосвідомість і правова культура та їх характерні ознаки / О. Г. Данильян // Державне будівництво та місцеве самоврядування. — Х. : Право, 2007. — Вип. 14. — С. 27-35.
* Кульчицький С. В. [http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Totalitaryzm Тоталітаризм] // {{ЕІУ|10|131}}
* Головаха Е. И. Демократизация общества и развитие личности. От тоталитаризма к демократии. — К. : Наукова думка, 1992. — 102 с.
* Пехнік А. В. Різновиди тоталітаризму: спільне й особливе / А. В. Пехнік // Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр. — 2000. — Вип. 9. — C. 118—122.
* Прібиловський В. Тоталітаризм, комуністи, націонал-патріоти, фашисти. Терміни й реальність / В. Прібиловський // Юридичний журнал: Аналіт. матеріали. Коментарі. Судова практики. — 2005. — –№ 6. — С. 176—183.
* ''Шведа Ю. Шведа''. Департизація // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К. : Парламентське видавництво, 2011. — сС. 197. — ISBN 978-966-611-818-2.
 
== Посилання ==
144 596

редагувань