Відкрити головне меню

Зміни

 
== Література ==
* ''Ю. Шведа''. Департизація // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с.197 ISBN 978-966-611-818-2
* Політологія/За ред. О. І. Семківа. —Львів: Світ, 1994. —592 с. —Бібліогр.: 552 с. ISBN 5-7773-0086-3
* Данильян О. Г.  Тоталітарна правосвідомість і правова культура та їх характерні ознаки / О. Г.  Данильян // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - — Х. : Право, 2007. - — Вип. 14. - — С. 27-35.
* Кульчицький С. В. [http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Totalitaryzm Тоталітаризм] // {{ЕІУ|10|131}}
* Соболь П.  І.  Радянський тоталітаризм в Україні: роки колективізації і голоду (1929-19331929—1933). — Суми : Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1», ТОВ, 2010. — 368 с.
* Борман М. Национал-социализм и христианские идеи несовместимы / М. Борман // Моссе Дж. Нацизм и культура. Идеология и культура национал-социализма / [пер. с англ. Ю. Д.  Чупрова]. — М.: ЗАО Центрополиграф, 2010. — С.288–292.
* Дмитрашко С. А.  Зовнішньополітична ідеологія німецького націонал-соціалізму / С. А.  Дмитрашко // Науковий вісник. Одеський держ. екон. ун-т. Всеукраїнська асоц. молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія. — 2010. — – №6№ 6. — С. 133–140133—140.
* Андерсон Р.  Д.  Тоталитаризм: концепт или идеология?/ Р.  Д.  Андерсон // Политические исследования. — 1993. —  3. — С. 98-107
* Полякова Н. Л. ХХ век в социологических теориях общества / Н.  Л.  Полякова. — М. : Логос, 2004. — 384 с.
* Сумбатян Ю.  Г.  Тоталитаризм как категория политической социологии / Ю.  Г.  Сумбатян // Социол. исслед. — 1994. —  1. — С. 13-16.
* Феоктистова О.  А.  Тоталітаризм: проблема типології і визначення меж у соціальній філософії / О.  А.  Феоктистова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Філософія. Політологія. — 2000. —  32. — C. 43-45.
* Головаха Е.  И.  Демократизация общества и развитие личности. От тоталитаризма к демократии. — К. : Наукова думка, 1992. — 102 с.
* Пехнік А.  В.  Різновиди тоталітаризму: спільне й особливе / А.  В.  Пехнік // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. — 2000. — Вип. 9. — C. 118-122118—122.
* Прібиловський В. Тоталітаризм, комуністи, націонал-патріоти, фашисти. Терміни й реальність / В. Прібиловський // Юридичний журнал: Аналіт. матеріали. Коментарі. Судова практики. — 2005. –№  6. — С. 176-183176—183.
 
== Посилання ==
69 881

редагування