Відкрити головне меню

Зміни

286 байтів додано ,  2 роки тому
→‎Література: Додано вміст
== Література ==
* Аудит адміністративної діяльності : Навч. посіб. / А. О. Чемерис, М. Д. Лесечко, Р. М. Рудніцька, О. М. Чемерис; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. - Л., 2003. - 207 c. - (Б-ка магістра).
* Аудит. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики : Навч. посіб. / уклад.: С. П. Лозовицький; Львів. комерц. акад. - Л., 2006. - 129 c. - Бібліогр.: 32 назв.
* Аудит: теорія і практика : навч. посібник для студ. напряму підготовки 0501 "Економіка та підприємництво" / А. Г. Загородній [та ін.] ; Національний ун-т "Львівська політехніка", Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному ун-ті "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2003. - 364 с. - Бібліогр.: с. 356-362. - ISBN 966-553-277-4
* Внутрішній аудит: теоретичні основи, організація та методика : [навч. посіб. для студентів, що вивчають дисципліни "Внутрішній аудит", "Аудит", "Організація і методика аудиту"] / С.П. Лозовицький; Львів. комерц. акад. - Львів : Растр-7, 2015. - 339 c. - Бібліогр.: с. 337-339.
Анонімний користувач