Відкрити головне меню

Зміни

д) складанням початкових частин і звуків, букв, цифр тощо: облвно&nbsp;— обласний відділ народної освіти, СУ-15 (Сухий&nbsp;— прізвище конструктора).<br />
'''Морфолого-синтаксичний спосіб'''&nbsp;— це спосіб творення слів, при якому нове слово утворюється внаслідок переходу з однієї частини мови в іншу. Наприклад: операційна&nbsp;— (перехід прикметника в іменник), завідуючий (перехід дієприкметника в іменник), коло хати (перехід іменника в прийменник).
 
У сучасній українській мові існують такі процеси переходу слів з однієї частини мови в іншу: субстантивація, ад’єктивізація, прономіналізація , адвербіалізація, нумералізація та інтер’єктивація.
 
Субстантивація — це  перехід слів з інших частин мови в іменники, здебільшого з прикметників і дієприкметників.  Порівняйте: зійшов '''молодий''' місяць; до хати увійшов '''молодий'''.  У першому реченні молодий є прикметником і відповідає на питання (який?), виконує синтаксичну роль означення.  У другому реченні молодий є іменником, відповідає на питання ( хто?), виконує синтаксичну роль підмета.
 
Ад’єктивізація – це  перехід дієприкметників у прикметники. Наприклад, '''сидяча''' робота. У такому словосполученні слово сидяча є прикметником.
 
Прономіналізація – це перехід інших частин мови в займенники. Повність переходять у займенники деякі повнозначні частини мови, а саме:
 
1.Числівники. Наприклад, їхала '''одна''' скупа пані. Одна в значенні якась. Ми '''не одні'''. Не одні в значенні не самі'''.  Ні один''' у поході не відстав. Ні один у значенні ніхто.
 
2. Прикметники. Наприклад, я побачив '''цілий''' світ. Прикметник цілий у значенні займенника весь.
 
3.Іменники. '''На брата''' по яблуку. На брата в значенні на кожного.
 
Адвербіалізація – це перехід змінюваних частин мови в прислівники. Наприклад, перехід іменників у прислівники. Милуюся я цією козацькою '''стрілою'''.  Він вилетів із хати '''стрілою'''.( тобто дуже швидко) Іменник стрілою (чим?)  у прислівник стрілою (як?).  Іменник ранком (чим?) у прислівник ранком (коли?), при цьому іменники втрачають здатність відмінюватися і стають незмінними словами.
 
Нумералізація – це перехід змінних частин мови в числівники. Нумералізується іменник раз. Порівняйте: два '''рази''', кілька '''разів''' ( тут у значенні іменника) – спізнився тільки '''раз''' ( тут у значенні числівника)
 
Інтер’єктивація – це перехід у вигуки змінних частин мови. '''Матінко'''! Який світ прекрасний.(Перехід іменника у вигук)  Прощавайте! (Перехід дієслова у вигук)
 
== Поняття про словотвірний аналіз слова ==
Анонімний користувач