Відкрити головне меню

Зміни

 
== Джерела та література ==
# Верменич Я.П. Чубинський як дослідник національної правової культури України [Текст] / Я. Верменич // Український історичний збірник. – № 3 – Київ: Інститут історії України НАН України, 2000. – C. 189–202.
# Доброван Н., Доброван О. Соколов В. Державна символіка України і національна свідомість (з досвіду краєзнавчих та соціологічних досліджень) [Текст] / Н. Доброван, О. Доброван, О. Соколов // Спеціальні історичні дисципліни. Питання теорії та методики. Збірка наукових праць та спогадів. – Число 6 (7). – 2001. – С. 129–135.
# Белявская А.В. Государственные символы Украины: правила использования, ритуалы, традиции [Текст] / А. В. Белявская, В.В. Болгов, А.Н. Коваленко // Вісник Української академії геральдики, товарного знаку та логотипу. – 2006. – № 64 (серпень-вересень). – С. 2–38. – Табл. І – VІІ.
# Національна символіка незалежної України: Методичні рекомендації для викладачів і студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів [Текст] / М.І. Бушин, І.Ю. Мащенко, В.Ф. Юзвенко – Черкаси: ЧІТІ, 2001. – 48 с.
# Галюк М. Творець Національного гімну [Текст] / М. Галюк // Культура і життя. – 2005. – 3–5. – С. 1.
# Гломозда К.Е., Яневский Д.Б. Украинская национально-государственная символика: особенности исторической традиции [Текст]/ К.Е. Гломозда, Д.Б. Яневский // Философская и социологическая мысль. – 1990. – №1. – С. 110 – 117.
# Гломозда К.Е., Яневский Д.Б. Украинская национально-государственная символика: особенности исторической традиции / К.Е. Гломозда, Д.Б. Яневский // Философская и социологическая мысль. – 1990. – №1№2. – С. 110 – 11796–106.
# Гломозда К.Е., Яневский Д.Б. Украинская национально-государственная символика: особенности исторической традиции [Текст] / К.Е. Гломозда, Д.Б. Яневский // Философская и социологическая мысль. – 1990. – №2№3. – С. 96–106111 – 119.
# * Головченко В. Історико-правова ґенеза державної символіки України [Текст] / В. Головченко // Віче. – 2009. – № 8. – С. 8–11.
# Гломозда К.Е., Яневский Д.Б. Украинская национально-государственная символика: особенности исторической традиции [Текст] / К.Е. Гломозда, Д.Б. Яневский // Философская и социологическая мысль. – 1990. – №3. – С. 111 – 119.
# Гриневич ВЛ. ПроДержавні історіюгімни творенняяк тасимволи політико-ідеологічнеполітичної звучаннявлади державнихі гімнівборотьби СРСРв таУкраїні УРСР(перша [Текст]половина ХХ ст.) / ВЛ. Гриневич // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. — № 9 — Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. — C. 295–312135-145.
# * Головченко В. Історико-правова ґенеза державної символіки України [Текст] / В. Головченко // Віче. – 2009. – № 8. – С. 8–11.
# Гриневич ЛВ. ДержавніПро гімниісторію яктворення символита політичноїполітико-ідеологічне владизвучання ідержавних боротьбигімнів вСРСР Україніта (перша половина ХХ ст.) [Текст]УРСР / ЛВ. Гриневич // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. — № 9 — Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. — C. 135-145295–312.
# Державні символи України [Текст] / Упор. А.П. Ярещенко. – Xарків.: Факт, 2008. – С. 7–17.
# Гриневич В. Про історію творення та політико-ідеологічне звучання державних гімнів СРСР та УРСР [Текст] / В. Гриневич // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. — № 9 — Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. — C. 295–312.
# Державні символи України [Текст] / Упор. А.П. Ярещенко. – Xарків.: Факт, 2008. – С. 7–17.
# Державний гімн перша публікація вірша П.Чубинського у львівському журналі «Мета», 1863, № 4, с. 271–272
# Державний гімн України: популярний історичний нарис [Текст] / В.Н. Балязин та ін.. – К.: Музична Україна, 2006. – 56 с.
# Етнорелігійна і національна символіка [Текст] / А. Пономарьов // Українці: Історико-етнографічна монографія у 2-х кн. Кн. 1. – Опішне.: Українське народознавство, 1999. – С. 87–94.
# Звоницкий Э.М. Рассказы о гимнах. Учебно-методическое издание [Текст] / Э. М. Звоницкий. – Б. м. в.: Везелица, 2001. – 56 с.
# Зелінський О. Виникнення та перші кроки суспільного життя національного гімну «Ще не вмерла України…» [Текст] / О. Зелінський // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. - №4. – С. 11-27.
# Ковальський В. Останній атрибут держави: Державний Гімн України [Текст] / В. Ковальський // Юридичний вісник України. – 2007. – 8-14 вересня. – С. 3.
# Куєвда В. Світотворчий міф та національна символіка [Текст] / В. Куєвда // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Спецвипуск №3(69). – 2005. – С. 72-75.
# Маляренко В. Державний гімн як дзеркало нації [Текст] / В. Маляренко // Право України. Юридичний журнал. – 2013. – №5. – С. 374-380.
# Національна символіка України [Текст] // Україна. Повна енциклопедія / упор. В.М. Скляренко та ін. – Xарків.: Фоліо, 2007. – 463 с.
# Розовик Д.Ф. Про створення української національно-державної символіки у роки визвольної боротьби (1917–1920 рр.) [Текст] / Д.Ф. Розовик// Український історичний журнал. – 1999. – № 4. – С. 115–121.
# Салтан Н. М., Салтан О. М. Живи Україно незламна і сильна… Парламентські дебати навколо затвердження тексту Державного гімну України 4 та 6 березня 2003 року // Сіверянський літопис. Всеукраїнський науковий журнал . — 2016. — № 4 (130). — С. 16-36. http://www.siver-litopis.cn.ua/arh/2016/04_16.pdf
# Салтан А.Н. Как Кучма с Медведчуком слова для государственного гимна выбирали [Электронный ресурс] / А. Н. Салтан. - Режим доступа к статье: http://kievvlast.com.ua/text/kak_kuchma_s_medvedchukom_slova_dlja_gosudarstvennogo_gimna_vibirali37334.html. - Заглавие с экрана. - 2625.03.16.
# Сергійчук В.І. Національна символіка України: науково-художня книга [Текст] / В.І. Сергійчук. – К.: Веселка, 1992. – 109 с.
# Совінська Н. Українська національна символіка в контексті історичної правди [Текст] /Н. Совінська // Психологія і суспільство. Український науково-економічний та соціально-психологічний часопис. – 2003. - №2 (12). – С. 4-11.
# Стецюк П. Державні символи України: конституційно-правова характеристика / П. Стецюк // Вісник Конституційного Суду України. – 2004. – № 6. – С 103–115.
# Хорошевский А.Ю. 100 знаменитых символов Украины / А.Ю. Хорошевский. – Х.: Фолио, 2007. – 511 с.
350

редагувань