Судова експертиза: відмінності між версіями

# судово-пробірні експертизи.
 
'''''С'''истема сучасних судових експертиз.'' У включаєкримінальних такіпровадженнях види''нині можливе призначення та здійснення  таких  експертиз:  ''криміналістичнакриміналістичної'' [почеркознавча (почеркознавчої; лінгвістичналінгвістичної експертизаекспертизи мовлення; технічнатехнічної експертизаекспертизи документів;  експертизаекспертизи зброї та слідів і обставин її використання (дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу, дослідження холодної зброї, дослідження зброї з некінетичним принципом ураження, дослідження гранатометів та ствольної артилерійської зброї, дослідження ракетно-реактивної зброї); трасологічнатрасологічної (крім досліджень слідів пошкодження одягу, пов’язаних з одночасним спричиненням тілесних ушкоджень, які проводятьсяпровадяться в бюро судово-медичної експертизи); фототехнічнафототехнічної, портретнапортретної; експертизаекспертизи голограм; відео-, звукозапису; вибухотехнічнавибухотехнічної; матеріалів, речовин та виробів (лакофарбових матеріалів і покриттів; полімерних матеріалів; волокнистих матеріалів; нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів; скла, кераміки; наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; спиртовмісних сумішей; ґрунтів; металів і сплавів; наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі; речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин; харчових продуктів; сильнодіючих і отруйних речовин); біологічна]біологічної);  ''судово-медичнамедичної;  судово-психіатричнапсихіатричної; судово-бухгалтерськабухгалтерської; біологічнабіологічної; психологічнапсихологічної; ґрунтознавчаґрунтознавчої;  судово-хімічна;  ботанічна; мистецтвознавча; фармацевтична; зоотехнічна; екологічнахімічної; військоваботанічної; інженерно-технічнатехнічної''  [(інженерно-технічна: інженерно-транспортнатранспортної (автотехнічнаавтотехнічної, транспортно-трасологічнатрасологічної, залізнично-транспортнатранспортної); дорожньо-технічнатехнічної; будівельно-технічнатехнічної; (оціночнооцінно-будівельна)будівельної; земельно-технічнатехнічної; (оціночнооцінно-земельна)земельної; експертизаекспертизи з питань землеустрою; пожежно-технічнатехнічної; безпеки життєдіяльності; гірничотехнічнагірничотехнічної; інженерно-екологічнаекологічної; електротехнічнаелектротехнічної; комп'ютернокомп’ютерно-технічнатехнічної; телекомунікаційна]телекомунікаційної). Поряд із вказаними видами інженерно-технічних експертиз експертні установи можуть провадити й інші їх види (підвиди) та комплексні технічні дослідження із залученням відповідних фахівців у певних галузях знань, зокрема авіаційного та водного транспорту;  е''економічнакономічної:'' [ бухгалтерського та податкового обліку; фінансово-господарської діяльності; фінансово-кредитних операцій];   ''товарознавчатоварознавчої:'' ( машин, обладнання, сировини й товарів народного споживання; автотоварознавчаавтотоварознавчої;  транспортно-товарознавчатоварознавчої;  військового майна,  техніки тай озброєння)  ''експертизаекспертизи у сфері інтелектуальної власності:'' літературних і художніх творів; лінгвістичнафонограм, експертизавідеограм, мовлення'' [лінгвістичнапрограм експертиза(передач) писемногоорганізації мовлення; винаходів і корисних моделей; промислових зразків; сортів рослин і порід тварин; комерційних (авторознавчафірмових) найменувань, семантико-текстуальнаторговельних експертизамарок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень; лінгвістичнатопографій експертизаінтегральних усногомікросхем; мовлення]комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; економічної у сфері інтелектуальної власності; ''мистецтвознавчої; фармацевтичної; зоотехнічної; екологічної; військової''<ref>{{Cite book|title=Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Видання 13-те доповн. і перероб. / В. М. Тертишник. – К.: Правова єдність, 2017. – 824 с.|last=Тертишник В. М.|first=|year=|publisher=|location=|pages=|language=|isbn=}}</ref>.
 
----