Відмінності між версіями «Метали»

2949 байтів додано ,  3 роки тому
→‎Література: Додано вміст
(→‎Література: Додано вміст)
Мітки: Редагування з мобільного пристрою Редагування через мобільну версію
(→‎Література: Додано вміст)
Мітки: Редагування з мобільного пристрою Редагування через мобільну версію
 
== Література ==
* Булатна сталь. Індія, Росія, Україна / В. Р. Назаренко. – К. ; Черкаси : [Інлес], 2013. – 436 с. – ISBN 966-7245-09-8
* Вплив газів на структуру та властивості металів і сплавів : навч. посіб. / Ю. М. Помарін, О. М. Бялік, Г. М. Григоренко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К., 2007. - 128 c.
* ''Деркач Ф. А.'' Хімія. - Л., 1968.
* Дивосвіт металів / С. Є. Кондратюк, О. Л. Геллер ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. – Київ : Академперіодика, 2015. – 204 с. : іл. – Бібліогр.: с. 202 (15 назв). – ISBN 978-966-360-303-2
* Елементарний вступ до фізичної статистики (зокрема до теорії металів) / К. Дарроу ; пер. з нім. вид. І. В. Радченко ; за ред. Б. Н., Фінкельштейна. – Х. ; К. : ОНТИ НКТП, 1934. – 96 с.
* Металознавство: Підручник / ''О. М. Бялік, B. C. Черненко, В. М. Писаренко, Ю. Н. Москаленко'' — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: ІВЦ «Видавництво „Політехніка“»,2008. — 384 с.
* Коллоидные металлы и металлополимеры / Э. М. Натансон, З. Р. Ульберг. – К. : Наук. думка, 1971. – 348 с.
* Металознавство: Підручник / ''О. М. Бялік, B. C. Черненко, В. М. Писаренко, Ю. Н. Москаленко'' — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: ІВЦ «Видавництво „Політехніка“»,2008. — 384 с.
* Металознавство та обробка металів : наук.-техн. журн. - К. - Видається з 1995. <ref>[http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=MOM Архів номерів]</ref>
* Металознавство та термічна обробка металів : наук. та інформ. журн. - Дніпро. - Видається з 1997. <ref>[http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж22677 Архів номерів]</ref>
* Механіка руйнування та довговічність металевих матеріалів у водневмісних середовищах / О. Є. Андрейків, О. В. Гембара ; ред. І. Л. Абрам'юк. – К. : Наук. думка, 2008. – 345 с. – ISBN 978-966-00-0685-0
* Микромеханические исследования свойств металлов и сплавов / Г. Г. Максимович ; отв. ред. В. В. Панасюк. – К. : Наук. думка, 1974. – 243 с.
* Модельні методи у фізиці металів : монографія / П. М. Якібчук, В. Т. Швець ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. - 650 с. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 экз. - ISBN 978-966-613-960-6
* Неметаллические включения и усталость стали / А. Б. Куслицкий. – К. : Техніка, 1976. – 126 с.
* ''Гуляев А.&nbsp;П.'' Металловедение.&nbsp;— М.: Металлургия, 1986.&nbsp;— 542 с.
* Оповідання про метали / С. Й. Венецький ; скор. пер. з рос. Л. П. Яворовської. – К. : Техніка, 1972. – 128 с.
* Старение металлических сплавов / К. В. Чуистов. – К. : Наук. думка, 1985. – 232 с.
* Сучасні уявлення про природу металів / А. А. Смирнов. – К. : Знання, 1966. – 54 с.
* Физика металлов / М. В. Белоус, М. П. Браун. – К. : Вища школа, 1986. – 343 с.
* Фізика невпорядкованих металів / В. Т. Швець. - О. : Маяк, 2007. - 512 c. - Бібліогр.: с. 498-509. - ISBN 966-587-163-6
 
Анонімний користувач