Відкрити головне меню

Зміни

вікіфікація
 
== Джерела ==
* Електроматеріалознавство : Підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів / Л.  В.  Журавльова, В.  М.  Бондар. - — К. : Грамота, 2006. - — 319 с. - — ISBN 966-8066-39-1
* Інженерне матеріалознавство : підручник для студентів ВНЗів / Олександр Миколайович Дубовий, Юлія Олексіївна Казимиренко, Наталія Юріївна Лебедєва, Сергій Михайлович Самохін; В.о. Нац. ун-т кораблебудув. ім. адмірала Макарова.– Миколаїв : НУК, 2009.– 444 с.– 200 пр.– Бібліогр.: с. 442-443442—443 . — ISBN 966-321-122-0
* Конструкційне матеріалознавство : підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл. / В.  М.  Гарнець, В.  М.  Коваленко. - — Київ : Либідь, 2007. - — 382, [1] с. - — Бібліогр.: с. 380. - — ISBN 978-966-06-0477-3
* Львівська наукова школа з проблем механіки матеріалів і матеріалознавства : [монографія] / В.  В.  Панасюк ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.  В.  Карпенка, Укр. т-во з механіки руйнування матеріалів. — Львів : СПОЛОМ, 2015. — 522 с. : іл., табл. — Бібліогр. в кінці розділів. — ISBN 978-966-919-136-6
* Матеріалознавство для столярів : Підручник для учнів проф.-техн. навч. закл. / В.  В.  Бруква, Т.  В.  Пятничук. - — К. : Техніка, 2006. - — 295 с. : 8 арк. кольор. вкладка. - — Бібліогр.: с. 291. - — ISBN 966-575-183-2
* Матеріалознавство і механіка матеріалів / НАН України. Наук. т-во ім. Т. Шевченка.– Львів : Наукове тов-во ім. Шевченка, 2001.– Т. VI .
* Матеріалознавство: підручник / С. С. Дяченко, І. В. Дощечкіна, А. О. Мовлян, E. I. Плешаков; за ред. проф. С. С. Дяченко. — Харків: ХНАДУ, 2007. — 440 с. — ISBN 978-966-303-133-0
* Матеріалознавство : російсько-українсько-англійський словник / Я. А. Криль, Г. В. Криль, О. Р. Флюнт, Т. М. Шинкар, В. А. Тимошенко Л.: Світ, 2010. — 302 с.
* Матеріалознавство та електротехнічні матеріали : Навчальний посібник / Анатолій Дмитрович Городжа, Олександр Георгійович Добровольський, Василь Олександрович Лемешко, В'ячеслав Сергійович Ловейкін; В.о. Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт..– — К. : КНУБА, 2006. — 304 с. — 100 пр.– Бібліогр.: с. 266-267266—267 . — ISBN 966-627-122-2
* Основи фізичного матеріалознавства : навч. посіб. для студ. фіз. спец. вищ. навч. закл. / З.  З.  Зиман, А.  Ф.  Сіренко ; Харк. нац. ун-т ім. В.  Н.  Каразіна. - — Харків : [б. и.], 2005. - — 287, [1] c. - — Бібліогр.: с. 287. - — ISBN 9666232006
* ''Пахолюк А. П.'' Основи матеріалознавства і конструкційні матеріали: посібник / А. П. Пахолюк, О. А. Пахолюк. — Львів: Світ, 2005. — 172 с. — ISBN 966-603-387-9
* Прикладне матеріалознавство : підручник / Володимир Іванович Большаков, Олена Юріївна Береза, Віктор Іванович Харченко; Під ред. Володимир Іванович Большаков. — 2-е вид.– Дніпропетровськ : РВА "«Дніпро-VAL"», 2000.– 290 с. — 650 пр.– Бібліогр.: с. 280-282280—282 . — ISBN 966-7616-01-0
* Спеціальне матеріалознавство : Підручник для студентів ВНЗ / Тамара Антонівна Манько, Леонід Данилович Кучма, Світлана Іванівна Губенко, Євген Олексійович Джур, Володимир Гаврилович Сітало.– Дніпропетровськ : АРТ-Прес, 2004.– 216 с. — 1000 пр. — ISBN 966-7985-97-0
* Сучасне матеріалознавство ХХІ сторіччя / В.о. НАН України. Від-ня фіз.-техн. проблем матеріалознавства; Відп. ред. І.  К.  Походня; Редкол. А.  Г.  Косторнов, В.  І.  Махненко, Б.  О.  Мовчан.– К. : Наукова думка, 1998.– 658 с. — 1000 пр. — ISBN 966-00-0417-6
* Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: словник-довідник / Василь Попович, Віталій Попович. — Львів: Світ, 2010. — 302, [1] с. — Бібліогр.: с. 303. — ISBN 978-966-603-649-3
1000 пр.– ISBN 966-00-0417-6
* Технологія конструкційних матеріалів іШвейне матеріалознавство : словник-довідникПідручник / ВасильКлавдія Попович, ВіталійРоманівна ПоповичЛазур. - Львів : Світ, 20102003. — -240 302,с. [1]: сіл. (Професійно-технічна Бібліогросвіта України).: — с.5000 303пр. - — ISBN 978-966-603-649231-37
* Швейне матеріалознавство : Підручник / Клавдія Романівна Лазур.– Львів : Світ, 2003.– 240 с. : іл.– (Професійно-технічна освіта України). – 5000 пр. – ISBN 966-603-231-7
 
== Посилання ==
* [http://nirt.pa.msu.edu/ Nanoscale Interdisciplinary Research Team]
* [http://cmr.curtin.edu.au/ CMR — Centre for Materials Research]
* [http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/43399/1/Sichkarenko_novi_rechovyny_i_materialy.pdf Січкаренко К. О.  Нові матеріали та речовини в іноваційній діяльності]
 
{{Розділи хімії}}
46 488

редагувань