Відмінності між версіями «Кароль Антоневич-Болоз»

* Słowniki: Polski Słownik Biograficzny; EK; Nowy Korbut; EWoJ.
* Constantin von Wurzbach: Antoniewicz, Karl Boloz, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Band 1. Verlag L. C. Zamarski, Wien 1856, S. 48 f.
* [[AW]]: 84.
* Słowniki: [[Polski Słownik Biograficzny]]; EK; Nowy Korbut; EWoJ.
* Biografie: J. Poplatek: Ks. K. B.-A. TJ (1808-1852).
* [[Ateneum Kapłańskie]] 55: 1957 z. 3 s. 447–454.
* K. Drzymała: Ks. K. A. TJ. Homo Dei 27: 1958 nr 1 s. 21–27.