Відкрити головне меню

Зміни

стиль, вікіфікація
Зазвичай хвильова функція молекули шукається у вигляді [[детермінант Слейтера|детермінанта Слейтера]], утвореного із молекулярних орбіталей із невідомими коефіцієнтами. Коефіцієнти знаходяться із розв'язку [[рівняння Шредінгера]] одним із методів [[квантова механіка|квантової механіки]], наприклад, [[варіаційний метод|варіаційним методом]], одним з яких є [[метод Гартрі — Фока]].
 
Одноелектронна хвильова функцiя, що описує рух електрона в ефективному полi ядер та iнших електронiв молекули як цiлого. Така орбіталь звичайно простягається на всю молекулу
або на багато атомів у молекулі і представляється як комбінація атомних орбіталей. Графічно дається у виглядi контурної дiаграми, на якiй хвильова функцiя має певне значення, чи вказується область простору, де фiксована висока (вибрана довiльно, напр., 95 %) ймовiрнiсть знаходження електрона, що займає цю орбiталь, з наведенням знаку(+ чи–) хвильової функцiї в кожнiй частинi цiєї областi.
ефективному полi ядер та iнших електронiв молекули як
цiлого. Така орбіталь звичайно простягається на всю молекулу
або на багато атомів у молекулі і представляється як
комбінація атомних орбіталей. Графічно дається у виглядi
контурної дiаграми, на якiй хвильова функцiя має певне
значення, чи вказується область простору, де фiксована висока
(вибрана довiльно, напр., 95 %) ймовiрнiсть знаходження
електрона, що займає цю орбiталь, з наведенням знаку(+ чи–)
хвильової функцiї в кожнiй частинi цiєї областi.
 
== Вища ЗМО та Нижча ВМО ==
[[Файл:Molecule HOMO-LUMO diagram.svg|thumb|Схематичне зображення HOMO та LUMO]]
В основному стані молекули її електрони заповнюють всіусі орбіталі з найменшими енергіями. ТуТа орбіталь, яка серед заповнених в основному стані має найбільшу енергію, зазвичай в літературі позначається абревіатурою ВЗМО (вища зайнята молекулярна орбіталь) або частіше англійською абревіатурою HOMO (highest occupied molecular orbital — найвища заповнена молекулярна орбіталь).
 
Наступна за енергією орбіталь називається НВМО (найнижча вакантна молекуляpна орбiталь) або LUMO (lowest unoccupied molecular orbital — найнижча незаповнена молекулярна орбіталь). НВМО — повнiстю чи частково вакантна молекулярна орбiталь, що має найнижчу енергiю з усiх незаселених орбiталей хімiчної частинки. Її енергія отримується при розрахунках методом молекулярних орбіталей і представляє спорідненість до електрона даної молекулярної частинки, а також може характеризувати реактивність такої частинки як електрофілу.
найнижчу енергiю з усiх незаселених орбiталей хімiчної частинки. Її енергія отримується при розрахунках методом молекулярних орбіталей і представляє спорідненість до електрона даної молекулярної частинки, а також може характеризувати реактивність такої частинки як електрофілу.
 
Локалiзована молекуляpна орбiталь - — молекулярна орбiталь, що простягається не на всю молекулу, а лише на певний її фрагмент, та є просторово виділеною з-поміж інших орбіталей, напр., молекулярна орбiталь типу σ, що наближено описує C–H зв'язок у [[метан]]i.
 
а лише на певний її фрагмент, та є просторово виділеною з-поміж інших орбіталей, напр., молекулярна орбiталь типу σ,
== Однозаселена молекулярна орбіталь (ОЗМО) ==
що наближено описує C–H зв'язок у [[метан]]i.
==Однозаселена* 1. Заселена одним електроном вища зайнята молекулярна орбіталь (ОЗМО)==радикала.
* 2. У загальному випадку  — будь-яка молекулярна орбіталь, на якій є один електрон.
* 1. Заселена одним електроном вища зайнята молекулярна орбіталь радикала.
*2. У загальному випадку — будь-яка молекулярна орбіталь, на якій є один електрон.
 
== Джерела ==