Відмінності між версіями «Термометрія»

Перероблена суттєво
(Перероблена суттєво)
'''Термометрія''' (від termos&nbsp;— температура і metros&nbsp;— вимірювання)&nbsp;— розділ прикладної [[фізика|фізики]], присвячений розробці методів і засобів [[вимірювання]] [[температура|температури]]<ref name=DSTU3518>ДСТУ 3518-97 Термометрія. Терміни та визначення.</ref>. Термометрія є також розділом [[метрологія|метрології]], в її завдання входить забезпечення єдності і точності вимірювань температури: встановлення температурних шкал, створення [[еталон]]ів, розробка методик [[градуювання]] та [[повірка|повірки]] [[прилад]]ів для вимірювання температури.
 
== Історична довідка ==
== Способи і засоби вимірювання температури ==
[[Температура]] не може бути виміряна безпосередньо. Завдяки цьому термометрія у своєму розвитку пройшла довгий і складний шлях до досягнення єдності температурних вимірювань. З давнини відомий засіб якісної оцінки температури за допомогою дотикальних відчуттів. Звідси з’явились поняття гарячий, теплий та холодний. На основі чуттєвого сприйняття природних явищ прийшли до понять зимова холоднеча, літня спека, вечірня прохолода, червоне та біле розжарювання, жар у відношенні до температури тіла при захворюванні.
[[Температура]] не може бути виміряна безпосередньо. Про її зміну судять по зміні інших фізичних властивостей тіл ([[об'єм]]у, [[тиск]]у, електричного опору, [[ерс]], інтенсивності випромінювання тощо), пов'язаних з температурою певними закономірностями. Тому методи вимірювання температури є по суті методами вимірювання зазначених вище термометричних властивостей. При розробці конкретного методу або приладу необхідно вибрати термометричну речовину, у якій відповідна властивість добре відтворюється і досить суттєво змінюється з температурою. ''Термометрична властивість речовини''&nbsp;— це така її властивість, залежність якої від температури має монотонний характер і не має відчутного гістерезису, що дає можливість використовувати її (властивість) для вимірювання температури<ref name=DSTU3518 />.
 
У середніх віках неодноразово був описаний дослід, в якому пропонувалось потримати одну руку в гарячій воді, а другу – в холодній, після чого обидві руки занурювали у змішану воду. В результаті одна рука відчувала змішану воду як холодну, а друга – як теплу. Незважаючи на велику чутливість організму (до <math>0,1 K</math>) до зміни температури тіла, кількісне вимірювання температури за допомогою наших почуттів неможливо, навіть у дуже вузькому диапазоні.
Для вимірювання температури (при будь-якому методі) необхідно визначити температурну шкалу.
 
Потреба у вимірюванні температури з пізнавальною і прикладною метою виникла в середені XVI століття. Для таких вимірювань необхідно було скористатися залежністю будь-якого параметра від температури, яка відома з спостережень. Властивість повітря розширюватись при нагріванні, була відома ще Герону Олександрійському (Іст.). Цим він пояснював те, що вогонь піднімається вгору. У 1597р. Галілей запропонував для температурних досліджень термоскоп, який складався з заповненого повітрям скляного балончика, з’єднаного тонкою трубкою з посудиною, заповненою зафарбованою рідиною. Зміна температури балончика викликала зміну рівня зафарбованої рідини. Суттєвим недоліком таких термометрів була залежність їх показань від атмосферного тиску. Конструкцію термометра, подібну сучасної рідинно-скляної, пов’язують з ім’ям учня Галілея герцога тосканського Фердинанта II. Термометр являв собою заповнену спиртом герметично запаяну посудину з вертикальним вказівним капіляром. Поділки градусів були нанесені емальовими крапельками беспосередньо на трубку капіляра.
Методи вимірювання температури різноманітні, вони залежать від принципів дії використовуваних приладів, діапазонів вимірюваних температур, умов вимірювань і необхідної точності. Їх можна розділити на дві основні групи:
* контактні методи&nbsp;— власне термометрія,
* безконтактні методи&nbsp;— [[Термометрія випромінювання]], або [[пірометрія]].
 
Метрологічна основа термометрії була закладена падуанським лікарем Санкторіо. Використовуючи термоскоп Галілея він ввів дві абсолютні точки, які відповідали температурі при снігопаді і температурі у найбільш спекотний день, і регламентував систему перевірки, за якою всі флорентійські термометри градуювались за зразковим санкторіансько-галілеївським приладом. На початку XVIII ст. було висунуто ряд пропозицій щодо прив’язки термометричної шкали до кількох легко і надійно відтворюваних точок, що надалі одержали назву ''реперних''.
Загальним і істотним для всіх контактних методів вимірювання температури є те, що всякий прилад, що вимірює температуру середовища, повинен перебувати з нею в тепловій рівновазі (див. [[Температура]]), тобто мати однакову з середовищем температуру.
 
Значна роль у становленні температурних вимірювань належить Фаренгейтові. Він вперше застосував ртуть як термометричне тіло і створив відтворювану температурну шкалу. У шкалі Фаренгейта за нуль прийнята температура суміши сніга з нашатирем, друга точка відповідала температурі тіла здорової людини. Температура танення льоду в остаточному варіанті шкали дорівнювала 32 градусам, температура тіла людини – 96 градусам, а температурра кипіння води, що спочатку була похідною величиною, дорівнювала 212 градусів. Фаренгейтові, який був також успішним підприємцем, вдалося вперше налагодити серійне виробництво уніфікованих термометрів. Шкалу Фаренгейта у технічних та побутових вимірюваннях використовують і досі у Сполучених Штатах Америки.
 
У 1742р. Шведський математик і геодезіст Цельсій запропонував розбити в ртутному термометрі діапазон між точками танення льоду і кипіння води на 100 однакових частин. В первинному варіанті шкали за 0 була прийнята точка кипіння води, а за 100 градусів ─ точка танення льоду. У 1750 р. ця шкала була «обернена» одним із учнів Цельсія Стреммером. До початку XX ст. була також поширена шкала Реомюра, запропонована в 1730р. французським зоологом і фізиком Реомюром. Термометр Реомюра використовувал у якості термометричного тіла 80% розчин етілового спирту. Один градус шкали Реомюра, як і флорентійський термометр відповідав зміні об’єму рідини на одну тисячну частку. За початок відліку була прийнята точка танення льоду, а температура кипіння води дорівнювала 80 градусам.
 
У 1848р. Томсон (Кельвін) запропонував абсолютну термодинамічну шкалу, яка на відміну від емпіричних шкал не залежить від властивостей термометричного тіла. >. {{sfn|В. Різак, І. Різак, Е. Рудавскій. Кріогенна фізика і техніка |2006| с=166─172}} Докладніше: [[Термодинамічна температура]].
 
== СпособиФізичні і засобиоснови вимірювання температури. ==
 
[[Температура]]Як незгадано вище, можебеспосередньо бутитемпературу вимірянавиміряти безпосередньонеможливо. Про її зміну судять по зміні інших фізичних властивостей тіл ([[об'єм]]у, [[тиск]]у, електричного опору, [[ерсЕРС]], інтенсивності випромінювання тощо), пов'язаних з температурою певними закономірностями. Тому методи вимірювання температури є по суті методами вимірювання зазначених вище термометричних властивостей. При розробці конкретного методу або приладу необхідно вибрати термометричнутермометричне речовинутіло, у якійякого відповідна властивість добре відтворюється і досить суттєво змінюється з температурою. ''Термометрична властивість речовинитіла''&nbsp;— це така її властивість, залежність якої від температури має монотонний характер і не має відчутного гістерезису, що дає можливість використовувати її (властивість) для вимірювання температури<ref name=DSTU3518 />.
 
Для вимірювання температури необхідно мати одиницю вимірювання і шкалу, за якою відраховується її значення від вибраного рівня. Принцип побудови емпіричної температурної шкали полягає у виборі двох основних легко відтворних реперних точок, яким приписують довільні значення температури <math>t_1</math> i <math> t_2</math>. Температурний діапазон між цими значеннями ділять на рівне число частин <math>N</math> і частину <math>1/N</math> беруть за одиницю вимірювання температури. Далі вибирають фізичну властивість (термометричну величину) <math>E</math>, (об’єм рідини, тиск газу, електричний опір, термо – ЕРС), яку умовно вважають лінійно залежною від температури. Звідси витікає рівняння
 
<math>dt=kdE</math>
 
де <math>k</math> ─ коефіціент пропорційності. У інтегральному вигляді маєм
 
<math>t=kE+C</math>
 
Для визначення сталих <math>k</math> і <math>C</math> використовують вищевказані температури <math>t_1</math> i <math>t_2</math> для яких експериментально знаходять відповідні значення <math>E_1</math> i <math>E_2</math>. Після перетворення інтегральне рівняння набуває вигляду
 
<math>t= t_1+ \frac{t_2-t_1}{E_2-E_1}(E-E_1). </math>
 
Останній вираз має назву «рівняння шкали». За його допомогою за виміряним значенням <math>E</math> знаходять значення температури <math>t</math>.{{sfn|В. Різак, І. Різак, Е. Рудавський. Кріогенна фізика і техніка |2006| с=181}}.
 
До 1954 р. температурна шкала будувалася з двох реперних точок ─ нормальної точки кипіння води <math> t_2 </math> і нормальної точки танення льоду <math> t_1 </math>. Експериментальні дослідження показали, що потрійна точка води має кращу відтворюваність, ніж точки танення льоду і кипіння води. У зв’язку з цим була прийнята міжнародна угода будувати температурну шкалу по одній реперній точці ─ потрійній точці води. У так званій абсолютній термодинамічній шкалі температур (шкалі Кельвіна) приймається, за визначенням, що температура цієї точки дорівнює точно <math> 273,16 K</math>. Чисельне значення температури потрійної точки води вибрано таким чином, щоб проміжок між нормальними точками танення льоду і кипіння води максимально точно дорівнював <math>100 K</math>, якщо використовувати газовий термометр з ідеальним газом. {{sfn|Сивухин Д.В. Общий курс физики т.II Термодинамика и молекулярная физика |2005|с=20;21}}
Дослідження показують, що у природі не існує речовин, фізичні властивості яких строго лінійно пов’язані з температурою. Коефіціент <math>k</math> сам є функцією температури. Шкали температур, побудовані на різних термометричних властивостях, збігаючись в основних точках <math>t_1</math> i <math> t_2</math> дають розбіжні значення температур як у середені діапазону, так і поза ним. Крім вказаної розбіжності до недоліків емпіричних температурних шкал відноситься також відсутність їх безперервності, яка пов’язана з нездатністю термометричних тіл працювати у всьому діапазоні можливих температур.
 
== [[Термометр]]и ==
 
Термометр ( від грец. Thérme ─ тепло і metréo ─ вимірюю) ─ прилад для вимірювання температури.
Основними вузлами всіх приладів для виміру температури є: чутливий елемент, де реалізується термометрична властивість, і пов'язаний з ним вимірювальний прилад, який вимірює чисельні значення цієї властивості.
 
В залежності від методики вимірювань, термометри поділяются на дві основні групи:
 
1. Контактні термометри, чутливі елементи (датчики) яких вступають у безпосередній тепловий контакт з вимірюваним об'єктом;
 
2. Неконтактні термометри, що вимірюють дистанційно інтенсивність інтегрального теплового або оптичного випромінювання об'єкту. Особливу групу складають спеціальні термометри, що використовують для виміру наднизьких температур.
 
Контактні прилади і методи за принципом дії розділяються на:
 
а) Термометри контактні волюметричні, в яких вимірюється зміна об'єму (volume) рідини або газу зі зміною температури.
 
б) Термометри дилатометричні, в яких про температуру судять по лінійному розширенню різних матеріалів при зміні температури. У ряді випадків датчиком служить біметалічна пластинка, виготовлена з двох металів з різними температурними коефіцієнтами розширення, яка згинається при нагріванні або охолодженні.
 
в) Термометри термоелектричні, датчики яких є термопари, які являють собою два різнорідних, спаяних по кінцях провідника. За наявності різниці температур спаїв в термопарі виникає термо-ЕРС . Температура вимірюється за величиною термо-ЕРС або за величиною струму в ланцюзі термопари.
 
г) Термометри опору ─ термометри, принципом дії яких є вимірювання зміни опору провідника або напівпровідникового приладу (термістора) зі зміною температури.
 
До неконтактних методів і приладів належать:
 
а) Радіометрія (радіометри) ─ вимір температури за власним тепловим випромінюванням тіл. Для невисоких і кімнатних температур це випромінювання в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль.
 
б) Теплобачення (тепловізори) ─ радіометричний вимір температури з просторовою роздільною здатністю і з перетворенням температурного поля в телевізійне зображення іноді з кольоровим контрастом. Дозволяє вимірювати градієнти температури, температуру середовища в замкнутих обсягах, наприклад, температуру рідин в резервуарах і трубах.
 
в) Пірометрія (пірометри) ─ вимір високих температури самосвітних об'єктів: полум'я, плазми, астрофізичних об'єктів. Використовується принцип порівняння або яскравості об'єкту із стандартом яскравості (яскравісний пірометр і яскравісна температура), або кольору об'єкту з кольором стандарту (колірний пірометр і колірна температура), або теплової енергії, що випромінюється об'єктом, з енергією, що випускається стандартним випромінювачем (радіаційний пірометр і радіаційна температура).
 
== Основні рівняння на яких ґрунтована термометрія ==
 
1. [[Рівняння стану ідеального газу]] Клапейрона. Це рівняння використовується для побудови ідеально-газовой шкали.
 
<math>pV=\frac{m}{M}RT</math>
 
2. Рівняння теплового розширення об’єму рідин і твердих тіл, що лінійно залежить від температури, є основою волюметричного методу вимірювання температур.
 
<math>V_t = V_0(1 + \alpha_0 t)</math>
 
3. Рівняння теплового лінійного розширення твердих тіл від температури лежить в основі дилатометричного методу вимірювання температур.
 
<math>L_t = L_0(1 + \beta t)</math>
''У газовій термометрії'' термометричною властивістю є температурна залежність тиску газу (при постійному об'ємі) або об'єму газу (при постійному тиску), відповідно розрізняють&nbsp;— газовий термометр постійного об'єму і газовий термометр постійного тиску. Термометрична речовина в цих термометрах&nbsp;— [[газ]], що наближається за своїми властивостями до ідеального. Рівняння стану ідеального газу pV = RT встановлює зв'язок абсолютної температури Т з тиском р (при постійному об'ємі V) або Т з об'ємом V (при постійному тиску). Газовим термометром вимірюють термодинамічну температуру. Точність приладу залежить від ступеня наближення використовуваного газу (азот, гелій) до ідеального.
4.Рівняння лінійної залежності опору провідників від температури є основою термометрів опору.
 
<math>R_t = R_0(1 + \gamma t)</math>
''У конденсаційних термометрах'' термометричною властивістю є температурна залежність тиску насиченої пари рідини. Чутливий елемент&nbsp;— [[резервуар]] з рідиною і знаходяться з нею в рівновазі насиченими парами&nbsp;— сполучений [[капіляр (фізика)|капіляром]] з [[манометр]]ом. Термометричні речовини&nbsp;— зазвичай низькокиплячі гази: [[кисень]], [[аргон]], [[неон]], [[водень]], [[гелій]]. Для обчислення температури по виміряному тиску користуються емпіричними співвідношеннями. Діапазон застосування конденсаційного термометра обмежений. Високоточні термометри (до 0,001 град) служать для реалізації реперних точок (див. Міжнародна практична температурна шкала).
 
''У термометрах рідинних'' термометричною властивістю є [[теплове розширення]] рідин, термометричною речовиною&nbsp;— головним чином [[ртуть]]. При визначенні температури не виробляють вимірювань об'єму рідини; для цього при виготовленні калібрують капіляр термометра в °С, тобто по його довжині наносять відмітки з інтервалами, відповідними зміні об'єму при заданій зміні температури. Точність термометра залежить від точності калібрування.
 
5. Закон Стефана ─ Больцмана, що пов’язує повну енергію теплового випромінювання з температурою лежить в основі неконтактних методів вимірювання температури.
''У термометрах манометричних,'' які є приладами технічного застосування, використовуються ті ж термометричні властивості, що і в рідинних або газових термометрах.
 
<math>F=\sigma T^4</math>,
''У термометрах опору'' термометричною властивістю є температурна залежність електричного опору чистих металів, сплавів, напівпровідників; термометричної речовини вибираються залежно від області температурних вимірювань і необхідної точності. Для визначення температури по виміряному електричному опору користуються емпіричними формулами або таблицями. Термометри для точних вимірювань (платина, легований германій) градуюються індивідуально.
 
де <math>F</math> — інтегральна випромінюванна здатність абсолютно чорного тіла,
''У термометрах термоелектричних'' з термопарою чутливий елемент&nbsp;— [[термопара]]; термометричні речовини різноманітні і вибираються в залежності від області застосування і необхідної точності. Для визначення температури по виміряної едс також користуються емпіричними формулами або таблицями. У зв'язку зі специфікою термоелектричного термометра (диференціального приладу) його точність залежить від точності підтримки і виміру температури одного зі спаїв термопари («реперного» спаю).
<math>\sigma</math> ─[[стала Стефана—Больцмана]].
 
== Вторинні прилади ==
У діапазоні кріогенних (нижче 90 К) і наднизьких (нижче 1 К) температур, крім звичайних методів виміру температур, застосовуються специфічні&nbsp;— [[магнітна термометрія]] (діапазон 0,006-30 К; точність до 0,001 град); методи, засновані на температурній залежності [[ефект Мессбауера|ефекту Мессбауера]] і [[анізотропія|анізотропії]] g-випромінювання (нижче 1 К), термошумовий термометр з перетворювачем на [[ефект Джозефсона|ефекті Джозефсона]] (нижче 1 К). Особливою складністю термометрії в діапазоні наднизьких температур є забезпечення [[тепловий контакт|теплового контакту]] між термометром і середовищем.
 
Для забезпечення єдності і точності температурних вимірів служить Державний [[еталон]] одиниці температури&nbsp;— [[кельвін]], що дозволяє в діапазоні 1,5-2800 К відтворювати Міжнародну практичну температурну шкалу (МПТШ) з найвищою досяжною ву нашвідповідний час{{коли}} точністю. Шляхом порівняння з еталоном значення температур передаються зразковим приладам, по якихяким градуюються і перевіряються робочі прилади для вимірювання температури. Зразковими приладами є германієві (1,5&nbsp;— 13,8 К) і платинові [13,8-903,9 К (630,7 ° С)] термометри опору, [[платинородій]] (90% Pt, 10% Rd)&nbsp;— платинова термопара (630,7-1064,4 °С) і [[оптичний пірометр]] (вище 1064,4 °С).
 
 
{{reflist}}
 
== ДжерелаЛітература ==
* [http://bse.sci-lib.com/article110116.html Термометрия]
* {{книга |автор = Базаров И. П.| заголовок = Термодинамика |видавництво = Высшая школа |рік = 1991| місто =М. |сторінок = 376 | мова = російська |isbn=5-06-000626-3|ref=Базаров, Термодинамика }}
* {{книга|автор =Белоконь Н. И.| заголовок =Основные принципы термодинамики| видавництво =Недра| рік =1968 | місце =М.|строрінок =112| мова = російська |isbn= |ref =Белоконь Н. И., Основные принципы термодинамики }}
* {{книга|автор=Різак В.,Різак І., Рудавський Е. | заголовок =Кріогенна фізика і техніка| видавництво =Наукова думка| рік =2006| місце =К.| строрінок =512|isbn=966-00-480-X|ref=Різак В.,Різак І., Рудавський Е. Кріогенна фізика і техніка}}.
* {{книга|автор =[[Сивухин, Дмитрий Васильевич|Сивухин Д. В.]]| заголовок =Общий курс физики. Т. II. Термодинамика и молекулярная физика|видавництво =ФИЗМАТЛИТ| рік =2005| місце =М.| строрінок =544|мова =російська | isbn =5-9221-0601-5|ref =Сивухин Д. В.|Общий курс физики. Т. II. Термодинамика и молекулярная физика}}
*{{книга |автор =Козлов М.Г. | заголовок =Метрология и стандартизация. Учебник |видавництво =Петербургский ин-т печати | рік =2001 | місце =М., СПб | строрінок =372 |мова =російська | ISBN 5-93422-014-4 |ref = Козлов М.Г.| Метрология и стандартизация. Учебник}}
 
== Посилання ==
220

редагувань