Відкрити головне меню

Зміни

правопис, вікіфікація
2) Складники рідкого електроліту — речовини, що, самі необов'язково будучи провідниками, здатні утворювати йони внаслідок розчинення в йонізуючих розчинниках (воді, ацетонітрилі, спирті та ін.) або в результаті реакції, чим зумовлюється провідність розчину.
 
3. Сполука, яка в розтопленому стані або в розчині проводить електричний струм.
 
4. У хімії води  — [[хімічна сполука]], при розчиненні якої у воді утворюються йони, здатні проводити електричний струм.
 
== Трийоновий електроліт ==
'''Електролі́т трийо́новий'''  — [[електроліт]], частки якого внаслідок [[електролітична дисоціація|дисоціації]] розкладаються на три [[іон|йони]], два [[катіон]]и і один [[аніон]] або два аніони і один катіон. Один [[моль]] такого електроліту розпадається на три молі йонів, якими можуть бути два молі катіонів і один моль аніонів або два молі аніонів і один моль кітіонів, напр:
 
: <math>\mathrm{ Mg(NO_{3})_{2} \leftrightarrow Mg^{2+} + NO_{3}^{-}}</math>
: <math>\mathrm{Na_{2}S \leftrightarrow 2Na^{2+} + S^{2-}}</math>
 
== Небінарний електроліт ==
'''Електролі́т небіна́рний''' &nbsp;— [[електроліт]], частки якого розпадаютсяьрозпадаються внаслідок [[електролітична дисоціація|дисоціації]] на два або більше [[катіон]]ів і два або більше [[аніон]]ів. Це значить, що один [[моль]] такого електроліту дисоціює на два або більше катіонів і два або більше аніонів, напр:
 
: <math>\mathrm{Al_{2}(SO_{4})_{3} \leftrightarrow 2Al^{3+} + 3SO_{4}^{2-}}</math>
: <math>\mathrm{Mg_{3}(PO_{4})_{2} \leftrightarrow 3Mg^{2+} + 2PO_{4}^{3-}}</math>
 
== Симетричний електроліт ==
Симетричний (бiнарний) електролiт &nbsp;— той, в якому число анiонiв дорiвнює числу катiонiв: 1,1-валентнi (NaCl, Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, численні солі з органічними йонами, пр., тетралкіламонійгалогени, перхлорати піриліїв, піридиніїв, азоліїв, ацетат амонію та ін.), 2,2-валентнi (CaSO<sub>4</sub>).
 
== Сильний електролiт ==
 
Електролiт з близьким до одиницi ступенем дисоцiацiї, щопрактично не залежить вiд концентрацiї. Молярна електропровiднiсть сильних електролiтiв з розбавленням визначається рухливiстю йонiв i при безконечному розбавленнi прямує до їх граничного значення. Розчини таких електролiтів добре проводять електричний струм. Більшість розчинних неорганічних іонних сполук є сильними електролітами.
 
== Джерела ==
* {{МГЕ|nocat=1}}
* Глосарій термінів з хімії // Й.Опейда, О.Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.&nbsp;М.&nbsp;Литвиненка НАН України, Донецький національний університет &nbsp;— Донецьк: «Вебер», 2008. &nbsp;— 758 с. &nbsp;— ISBN 978-966-335-206-0
 
== Посилання ==
* [http://www.ukrndnc.org.ua/index.php?option=com_terminus&Itemid=194&task=view&id=37495 ЕЛЕКТРОЛІТ//ДСТУ 3054-95 ЧАВУН I СТАЛЬ Методи аналізу. Терміни та визначення]
* [http://leksika.com.ua/11240216/ure/elektroliti ЕЛЕКТРОЛІТИ] //{{УРЕ}}
{{chem-stub}}