Відмінності між версіями «Теорія Редже»

 
<math display="block">f(k,\theta){\sim}_{|\cos\theta|\rightarrow\infty}-\beta(k)\frac{(-\cos\theta)^{\alpha(k)}}{\sin\pi\alpha(k)},
</math>де <math>\alpha(k)</math> - це домінуючадомінантна траєкторія Редже, <math>\beta(k)
</math> - [[лишок]] полюсу Редже, <math>\cos\theta=1+\frac{2t}{s-4m^2}.
</math> Зрозуміло, що вираз <math>|\cos\theta|\rightarrow\infty</math> не має сенсу, а вивід має тільки демонстративне значення, але в релятивістській теорії ця умова може бути записана як <math>|t|\rightarrow\infty</math>, а вона вже має фізичний
зміст.
 
Слід зазначити, що заЗа наявності [[Обмінна взаємодія|обмінної взаємодії]] у виразі для амплітуди з'являється множник <math>(-1)^{\ell}
</math>,. вУ цьому випадку умова можливості аналітичного продовження не задовольняється, так якоскільки при <math>|\ell|\rightarrow\infty
</math> цей множник вносить [[Збіжність|розбіжність]] в амплітуду. В результаті теорема Карлсона не справджується, цю проблему можна вирішитизняти, якщо ввести ще одне додаткове [[квантове число]] - сигнатуру.
 
ВУ квантовій механіці множник <math>(-1)^{\ell}
</math> з'являється тільки в окремих випадках (наявності обмінних взаємодій), в той час як в релятивістській теорії він є наслідком кросингу і не може бути виключеним, тому врахування сигнатури в ній необхідне всюди.