Відкрити головне меню

Зміни

# Якщо не досягнуто дискрентості, або необхідної точності перейти по пункту 1;
Результатом роботи є значення між оцінкою згори та знизу для рекордної множини.
Точністю є різниця між верхнеюверхньою та нижньою оцінками, тобто для дискретних множин алгоритм завершений тоді, коли ці оцінки збігаються.
 
Метод використовується для вирішення деяких NP-повних задач. Швидкість алгоритму залежить від вигляду функції та способу визначення оцінок, але гарантовано не більше за повний перебір.
Анонімний користувач