Відкрити головне меню

Зміни

нема опису редагування
 
Зазвичай хвильова функція молекули шукається у вигляді [[детермінант Слейтера|детермінанта Слейтера]], утвореного із молекулярних орбіталей із невідомими коефіцієнтами. Коефіцієнти знаходяться із розв'язку [[рівняння Шредінгера]] одним із методів [[квантова механіка|квантової механіки]], наприклад, [[варіаційний метод|варіаційним методом]], одним з яких є [[метод Гартрі — Фока]].
 
Одноелектронна хвильова функцiя, що описує рух електрона в
ефективному полi ядер таiнших електронiв молекули як
цiлого. Така орбіталь звичайно простягається на всю молекулу
або на багато атомів у молекулі і представляється як
комбінація атомних орбіталей. Графічно дається у виглядi
контурної дiаграми, на якiй хвильова функцiя має певне
значення, чи вказується область простору, де фiксована висока
(вибрана довiльно, напр., 95 %) ймовiрнiсть знаходження
електрона, що займає цю орбiталь, з наведенням знаку(+ чи–)
хвильової функцiї в кожнiй частинi цiєї областi.
 
== Вища ЗМО та Нижча ВМО ==