Відкрити головне меню

Зміни

* [http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CuA5vnpfbggJ:irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/nvnau_tech_2013_185(3)__37.pdf+&cd=4&hl=uk&ct=clnk&gl=ua ГречкосійВ. Д. Мульчування рослинних решток у системі органічного землеробства / В. Д. Гречкосій, Р. В. Шатров // Сучасні аграрні технології : інформаційно-аналітичне видання. - 2013. - № 9. - С.42-46.]
* [http://www.minagro.kiev.ua/page/?n=1987 ''В. В. Медведев'', ''Т. Є. Линдіна''. Мульчування як засіб поліпшення фізичних властивостей ґрунтів та ефективності дії мінерального живлення сільськогосподарських рослин].
* Оптимізація комплексів машин і структури машинного парку та планування технічного сервісу / Мельник І.І., Гречкосій В.Д., Бондар С.М. [та ін.]. – К.: Видавничий центр НАУ, 2004. – 151с.
 
* Рожанський О. Доцільність повернення соломи в грунт та чинники, що впливають на ефективність цього заходу / О. Рожанський, О. Боднар // Техніка і технології АПК. – №8(23). – серпень. – 2011. – С. 27–29.
* Рожанский О. Мало измельчать, нужно правильно распределять / Рожанский О., Кремсал В., Атаманюк О. // Зерно. – №5. – 2009. – С. 94–98.
* Розвиток органічного виробництва / Федоров М.М., Ходаківська О.В., Корчинська С.Г. : за ред. М.М. Федорова, О.В. Ходаківської. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 146 с.
* Рудницька О.В. Формування попиту на органічну продукцію в Україні: аналіз і перспективи / О.В. Рудницька // Економіка АПК. – 2005. – №10. – С. 116–120.
 
== Примітки ==
10 319

редагувань