Відмінності між версіями «Міркування»

3 байти вилучено ,  5 років тому
стильові правлення
(стильові правлення)
Доказ тісно пов'язаний із спростуванням. Досить часто ми не тільки доводимо істинність висунутої тези, але одночасно й спростовуємо якесь інше положення, котре ми вважаємо хибним.
Спростуванням називається процес мислення, за допомогою якого доводиться хибність якогось положення або неспроможність доведення в цілому.
Спростування може бути спрямоване проти тези, проти аргументів або проти способу доведення (міркування). Згідно з цим розрізняють такі способи спростуван¬няспростування:
*спростування тези;
*спростування аргументів;
Спростування, спрямоване безпосередньо проти тези, можна досягти різним шляхом.
* Теза може бути спростована за допомогою доведення істинності нової тези, котра суперечить спростовуваній.<br>
Цей спосіб спростування грунтуєтьсяґрунтується на [[Закон виключеного третього|законі виключеного третього]], за яким два протилежні судження не можуть бути одночасно істинними, одне з них обов'язково хибне. Варто тільки в суперечці чи дискусії довести, що істинною є нова теза, що заперечує спростовуваній, і остання буде спростована.
* Теза може бути спростована завдяки виведенню з неї висновків, що суперечать дійсності, тобто [[Теорія доведення|приведенням тези до абсурду]] (безглуздості).<br>
Спростування в таких випадках відбувається так. Припустімо, що спросто-вуванаспростовувана теза є істинною. Але, якщо теза є істинною, то й висновок, виведений з такої тези, як із основи, також має бути істинним. Якщо виявиться, що виведений з тези висновок є хибним, то за правилами умовно-категоричного силогізму доходять висновку про хибність і самої основи спростовуваної тези.
===Спростування аргументів===
Спростування досить часто спрямоване безпосередньо не проти тези, а проти аргументів. Аргументи, як і теза, можуть бути спростовані різними способами.
* Шляхом доведення хибності аргументів.<br>
Якщо в ході спростування буде встановлено, що аргументи, за допомогою котрих обґрунтовується теза, є хибними, то тим самим буде доведено, що спростовувана теза не обгрунтованаобґрунтована. Наприклад, доводиться теза про те, що «Потерпіла Л. була психічно хвора» таким чином: «Усі самовбивці—психічно хворі. Л. заподіяла собі смерть. Отже, Л. була психічно хворою». Це доведення можна спростувати встановленням того, що більший засновок у ньому («Усі самовбивці — психічно хворі») є хибним.
* Встановленням того, що аргументи, за допомогою котрих обгрунтовуєтьсяобґрунтовується висунута теза, є для тези недостатні.<br>
Якщо буде доведено, що наведені аргументи для висунутої тези недостатні, то теза вважається необгрунтованоюнеобґрунтованою. У таких випадках протилежна сторона має навести для своєї тези нові, додаткові аргументи. Цей спосіб спростування широко використовується в судовій практиці, зокрема, коли обгрунтуванняобґрунтування винності обвинувачуваного ведеться за допомогою побічних доказів.
* Аргументи можуть бути спростовані встановленням того, що вони самі є ще не доведеними.<br>
Якщо в процесі спростування буде доведено, що аргументи, за допомогою котрих обґрунтовується теза, самі потребують доведення істинності, то доведення вважається спростованим, а висунута теза визнається необгрунтованоюнеобґрунтованою.<br>
У судовій практиці доказ вважається спростованим, якщо встановлено, що висновки у справі грунтуютьсяґрунтуються не на достовірно відомих фактах, а на передбаченнях, тобто таких судженнях, істинність котрих не доведена.
* Аргументи можна спростувати, встановивши, що джерело фактів, за допомогою яких обгрунтовуєтьсяобґрунтовується висунута теза, є неякісним.<br>
У судовій практиці такий спосіб спростування спрямований на те, щоб довести неякісність показань того чи іншого свідка, потерпілого, обвинувачуваного, висновку експерта. Якщо установлено, що показання свідка чи іншої особи є неякісне, таке, котрому не можна вірити, то це означає, що показання свідка і факти, повідомлені ним, не можуть бути взяті за основу висновку у справі.
===Спростування зв'язку тези з аргументом===
Анонімний користувач