Відмінності між версіями «Фрідріх Вільгельм Шеллінґ»

м (Відкинути редагування 91.202.132.29 до зробленого Lexusuns)
 
{{Однофамільці|Шеллінг}}
'''Фрі́дріх Ві́льгельм Йозеф фон Ше́ллінгШе́ллінґ''' ({{lang-de|Friedrich Wilhelm Joseph Schelling}}; *[[27 січня]] [[1775]] — †[[20 серпня]] [[1854]]) — німецький [[філософ]], ідеаліст. Отримав у [[Тюбінген]]і вищу духовну освіту, в [[Лейпциг]]у вивчав математику і природознавство. Викладав у [[Єнський університет|Єнському]], [[Ерлангенський університет|Ерлангенському]], [[Мюнхенський університет|Мюнхенському]] та [[Берлінський університет|Берлінському університетах]]. У філософській еволюції ШеллінгаШеллінґа відсутні чіткі межі між її етапами, які можна назвати як «філософія природи» (натурфілософія — 90-ті роки XVIII ст.), трансцендентального ідеалізму (1800), «філософія тотожності» (перше десятиліття XIX ст.) та «філософія одкровення».
 
== Натурфілософія ==
У філософській еволюції ШеллінгаШеллінґа [[філософія природи]] — найважливіший етап. Якщо для [[Фіхте]] значення [[природа|природи]] полягало у тому, що вона протистоїть моральності, а остання перемагає природні властивості суб'єкта, то для Шеллінга, навпаки, природа — самостійний предмет філософського дослідження.
 
Період натурфілософських досліджень ШеллінгаШеллінґа збігся з відкриттями Вольфа, [[Гальвані]], [[Ганс Крістіан Ерстед|Ерстеда]], [[Майкл Фарадей|Фарадея]] та інших дослідників природи фізичних явищ, хімії та фізіології. ШеллінгШеллінґ використовував результати цих наукових досягнень у своєму вченні про природу.
 
У своїх працях «Ідеї філософії природи» (1797), «Про світову душу» (1798), «Перший нарис системи філософії природи» (1799), «Загальна дедукція динамічного процесу» (1800) ШеллінгШеллінґ спирається не тільки на [[Іммануїл Кант|Канта]], а й на вчення [[Лейбніц]]а про монади.
 
До ШеллінгаШеллінґа філософи обмежували себе лише загальним поняттям «природа» як механізму зі своїми законами, властивостями. ШеллінгШеллінґ звернув увагу на необхідність відкриття в природі реально існуючих «динамічних протилежностей». Вчення про динамічні протилежності в природі ШеллінгШеллінґ доповнював вченням про протилежності в пізнанні. Природа, за ШеллінгомШеллінґом, є становленням духовного початку «інтелігенції»; якщо в людині духовність усвідомлює себе, то в природі вона — несвідома.
 
Розглядаючи природу як силову динамічну єдність протилежностей, ШеллінгШеллінґ вважає, що через усю природу проходить протилежність об'єкта і суб'єкта. Прообразом такої протилежності він вважає полярність полюсів магніта: вони одночасно пов'язані між собою і взаємнопротилежні. Це — перше виявлення загального світового закону, який виявляє себе у протилежності позитивного і негативного зарядів у [[Електродинаміка|електродинаміці]], у протилежному відношенні [[Кислоти|кислот]] і [[Луги|лугів]]. Принцип поділу на протилежності ШеллінгШеллінґ впроваджує для розгляду явищ органічного життя. Він за допомогою поляризації класифікує різновиди явищ живої природи. На думку ШеллінгаШеллінґа, у природі є сила, яка має властивості живої сили. Роздвоєння цієї сили уможливлює природі утворювати нові форми природного існування. Уся природа — великий організм, у якому протилежності гармонійно поєднуються в єдності, взаємне заперечення гармонійно вирішується єднанням. Цілісність живого організму базується на гармоніях, а гармонії мають духовну природу. Тому не живе породжується з неживого, а навпаки: мертве тіло—продукт життєдіяльності, результат смерті живого. Таким чином, початок усіх речей має духовну основу, але ця духовна основа є несвідомою, животворною, немислячою.
 
Найважливішими досягненнями філософії природи ШеллінгаШеллінґа було використання історичного погляду на природу. Саме ШеллінгШеллінґ проголошує, що природа історично давніша за свідомість. Виникнення свідомості є результатом ряду змін природи.
 
Філософія природи ШеллінгаШеллінґа час від часу вступала в суперечність з досягненнями природничих наук. Тому ця філософія дуже швидко втратила свій авторитет у колах природодослідників. Однак історично, вона відіграла визначну роль.
 
== Трансцендентальний ідеалізм ==
Після створення основоположних принципів «філософії природи» ШеллінгШеллінґ дійшов висновку, що його вчення відповідає на питання: яким чином несвідомо духовна природа породжує свідоме, як із об'єктивного виникає суб'єктивне. Однак для ідеалістичної філософії завжди стоїть проблема: як суб'єктивне стає об'єктивним? Спробу дати відповідь на це питання ШеллінгШеллінґ здійснив у «Системі трансцендентального ідеалізму» (1800).
 
[[Трансцендентальний ідеалізм]] виходить з визнання первинності суб'єктивного «Я» стосовно об'єктивного. Безпосереднім предметом вивчення трансцендентальної філософії проголошується суб'єктивне, його внутрішні акти, засобом його розгляду — «інтелектуальна інтуїція». На думку ШеллінгаШеллінґа, традиційне повсякденне логічне мислення має форму лише розсуду, дає знання нижче порівняно з пізнанням, яке здійснює розум. [[Розсуд]], логічне мислення стоять під владою закону суперечності. [[Розум]] же не підкоряється формальному закону суперечності (закон, згідно з яким у судженнях забороняється мати взаємозаперечні судження). Розум не підвладний забороні суперечності, він безпосередньо вбачає за суперечностями єдність протилежностей.
 
Форми пізнання розумом не збігаються з розсудливістю. Вони не є умовиводами та доказами. Ці форми є безпосереднім уявленням, сприйняттям інтелектуальної [[Інтуїція|інтуїції]]. Суб'єктом такого пізнання може бути тільки філософський або художній розум, геній, а не повсякденна розсудливість. Тим більше, що мова, якою розсуд висловлює свої умовиводи, заважає інтелектуальному сприйняттю, бо складається зі сталих форм, відбитків розумових процесів.
 
У розробці поняття ступенів розвитку свідомості ШеллінгШеллінґ близький до «науковчення» Фіхте: свідомість починає з почуттів, потім підіймається до рівня інтелігенції, досягає межі рефлексії, остаточно завершується актом волевиявлення, з якого починається практичне «Я». На першій стадії «Я» споглядає себе як обмежене з боку «не— Я». На другій стадії до зовнішнього споглядання приєднується внутрішнє, самовідчуття при цьому домінує. Досягнувши розуміння власної спонтанності, самовизначеності, свідомість починає пізнавати себе та свої властивості як підвладні необхідності і як вільні.
 
== Філософія тотожності ==
Центральною ідеєю ШеллінгаШеллінґа, яка уможливила йому побудувати систему «філософії природи» і систему «трансцендентального ідеалізму», є ідея «абсолютного розуму, в якому суб'єктивне і об'єктивне — неподільні». З погляду ШеллінгаШеллінґа, «абсолютним може бути лише самопізнання безумовної [[Тотожність|тотожності]]». Використовуючи вчення Фіхте про те, що межа між протилежностями завжди є їх певним поєднанням, що така межа взагалі можлива тільки тому, що протилежності у чомусь тотожні, ШеллінгШеллінґ шукає основу абсолютної тотожності усього існуючого, яке має ім'я «Буття».
 
Якщо протилежності самі по собі виявляються абсолютно протилежними, вони не будуть мати між собою нічого спільного, що свідчить — вони взагалі не є протилежностями, бо коли одна з тез проголошується, то інша не може взагалі виявляти себе, тому що вона байдужа до першої. Зустрічаються протилежності між собою лише остільки, оскільки між ними покладено межу, яка не покладена жодною з протилежностей, а покладена окремо від них. Таким чином, межа є не що інше, як дещо спільне обом протилежностям. Так, коли ми починаємо протиставляти злих і добрих людей, ми вже їх об'єднали за ознакою — [[люди]]. Там, де ми протиставляємо: більше — менше, близько — далеко, пусте — повне тощо, ми їх попередньо об'єднали поняттям «простір». Таким чином, усе, що виявляє себе як протилежності, обов'язково повинно мати спільність, бути ототожнене у чомусь, інакше ми протилежність взагалі не помітимо. Однак якщо ми бачимо протилежності, то ми бачимо і їх тотожність. Чому тоді так складно вирішується проблема пізнання тотожностей протилежностей? ШеллінгШеллінґ вважає, що тотожності ми сприймаємо тільки інтуїтивно, хоча постійно використовуємо їх і в практичному, і в теоретичному житті.
 
Те, що в Абсолюті тотожне, вічне і бездоганне, у світі речей, навпаки, — поділене, множинне, неосяжне, змінюється у часі, уявляється як процес. Розвиток Абсолюту, за ШеллінгомШеллінґом, має цілепокладаючу форму. Крайні ступені його на одному полюсі дають матерію, а на протилежному — ідею, істину пізнання. Саморозподіл Абсолюту, єдиного тотожного самому собі початку, має своєю метою самопізнання єдиного, своє власне самоусвідомлення Абсолюту. Адже Абсолют не може вдовольнитися лише несвідомою інтуїцією самого себе. Самосвідомість абсолютного розуму (Бог) неможлива без існування людини як протилежності, яка має здатність до самозміни, саморозвитку, до поступового переходу від інтелектуальної інтуїції до самосвідомості.
 
== Філософія одкровення ==
Приблизно в [[1815]] ШеллінгШеллінґ почав розробку «філософії міфології та [[одкровення]]», або «позитивної філософії». У своїх працях «Філософія міфології», «Філософія одкровення», «Історія новітньої філософії» він виступив з критикою раціоналістичної філософії за те, що вона відповідає лише на питання «як?», а не «що?», звинувачує її у відсутності уваги до принципу, який уможливлює усвідомити суть «речей». З його погляду, раціоналізм визнає виникнення одиничного із загальних сутностей, не вміючи пояснити відношення між собою цих сутностей, не вміючи пояснити, як з останніх виникають реальні одиничні речі.
 
Філософія одкровення та [[Міфологія|міфології]], за ШеллінгомШеллінґом, розглядається у вигляді системи «теософії», не обмеженої християнською доктриною. Адже одкровення існує у всіх формах релігійності, а дохристиянська міфологія мала своєрідне історичне місце, за змістом збігалася з істинними релігійними принципами. Міфи не потребують тлумачення, вони мають власний зміст, який прозріває існуючу тотожність Абсолюту. Тому «позитивна філософія», поділена на «філософію міфу» та «філософію одкровення», об'єднує знання та віру. Віра, за ШеллінгомШеллінґом, це єдиний шлях до усвідомлення Абсолютної тотожності буття. Таким чином, задум ШеллінгаШеллінґа про чіткий раціоналістичний виклад філософії тотожності в останні роки його діяльності стає ірраціоналізм.
 
[[Бог]], за ШеллінгомШеллінґом, це — передусім [[особистість]]. Різниця між Богом і людиною у тому, що Бог як особистість абсолютно вільний і нескінченний, а людина обмежена. У лекціях «Про метод академічного вивчення» (1803) ШеллінгШеллінґ обґрунтовує історико-критичний метод вивчення [[Біблія|Біблії]]. В останні роки своєї наукової діяльності він заперечує даний метод як помилковий абсолютизм раціоналізму.
 
== Праці ==
 
== Див. також ==
* [[12661 Шеллінг|12661 Шеллінґ]] — астероїд, названий на честь науковця<ref>{{JPL мале тіло|12661}}</ref>.
 
== Примітки ==
Анонімний користувач