Відмінності між версіями «Якісна редукція»

(Створена сторінка: '''Якісна редукція''' — редукція, за якої голосні ненаголошених склад...)
 
 
 
== Загальний опис ==
Якісна редукція є тільки в мовах з динамічним [[наголос|наголосом]]. При дуже сильній редукції ненаголошені голосні можуть зовсім зникати: рос. ''жáв(о)ронки, прóвол(о)ка, сýтол(о)ка, с(ей)чáс, все-т(а)ки, (И)ван (И)вáнович''; англ. ''I am busy'' [aim’biziaɪm’bɪzi], ''it is'' [itsɪts], ''inconsiderable'' [ˌinkən’sidˌɪnkən’sɪd(ə)rəbl] «незначний». В [[англійська мова|англійській мові]] кінцеві зредуковані голосні зовсім зникли: ''face'' [feisfeɪs] «обличчя», ''game'' [geimgeɪm] «гра», ''name'' [neimneɪm] «ім’я». Подібне трапилося і в [[давньоруська мова|давньоруській мові]], де зредуковані голосні [ъ] і [ь] у слабкій позиції зникли: ''видъ → вид, шьвьць → швець, съна → сна''. Відбулася також редукція голосного [и] в другій особі однини дієслів: ''пишеши → пишеш.''
 
Для [[українська мова|української мови]] якісна редукція не характерна. Усі голосні в ненаголошених позиціях зберігають свої якісні характеристики, тільки [о] перед [у] стає більш губним, а [е] і [и] в ненаголошеній позиції звучать однаково.
Анонімний користувач