Sarmatæ

Приєднався 2 червня 2013
Немає опису редагування
**5. У прізвищах '''і''':
***а) '''і''' на початку слова та після приголосного: ''Івашкевич, Зволінський, Лінда, Міцкевич; Індра, Єдлічка, Мічатек''.
***б) '''и''' після шиплячих і в суфіксах '''-ик, -ицьк-, -ич (-евич, -ович)''': ''Бжозович, Козицький, Конопницька, Коперник, Ceнкевич, Шимчак; Гавлик, Жижка, [[Франьо Міклошич|Міклошич]], Фучик''.
**7. '''у''' — '''и'''
**8. '''ą, ę''' :
***а) '''ом, ем''' перед губними приголосними: ''Домбровський, Заремба, Кемпа''.
***б) '''он, ен''' перед іншими приголосними: ''Зайончек, Пайонк, Пйонтек, Свьонтек; Венгжинович, Єндриховський, Свенціцький.''
**9. М’якість польських приголосних '''n’ń, s’ś, с’ć (dz’)''' у прізви¬щах перед суфіксами '''-ський, -цький''' і м’якими приголос¬ними не позначається м’яким знаком, хоч в українській вимові в цих позиціях '''н, с, ц (дз)''' пом’якшуються: ''Виспянський, Яблонський; Свядек, Цвік''. В усіх інших випад¬ках м’якість попередніх приголосних передається літерами '''і, ю, я''' та '''ь''' (у кінці слова): ''Дзісь, Дзюравець, Сятковський''.
**10. Прізвища '''-у''' — '''-ий''': ''Бялий, Гартний, Гуляшкий, Неврлий, Неєдлий, Новотний, Палацький''.
*§ 109.
174 674

редагування