Відмінності між версіями «Демченко Тамара Павлівна»

нема опису редагування
* Історія Української національно-демократичної революції (1917 – 1921 років)
* Проблеми голодоморів
 
== Наукові роботи==
*ДІЯЛЬНІСТЬ Київського відділення Російського технічного товариства (1870 – 1914 рр.) //Укр. істор. журнал. – 1981. – № 9. – С. 78 – 81.
*МЕРЕЖА освітніх закладів, створених на Україні відділеннями Російського технічного товариства //Історичні дослідження. Вітчизняна історія. – К., 1982. – Вип. 8. – С. 99 – 107.
*КУЛЬТУРНО – просветительская деятельность отделений Русского технического общества на Украине в 1870 – 1914 годы.: Автореф. дис. на соискание ученой степ. канд. истор. наук. – К., 1984. – 24 с
*КУЛЬТУРНО – освітня робота на Чернігівщині в роки першої російської революції //Перша Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства: Тези доп. – Чернігів, 1985. – С. 74 – 76.
*Д.М. Поддерегін: життя та діяльність //Питання вітчизняної та зарубіжної історії. – Чернігів, 1991. – С. 32 – 33.
*ЗА УКРАЇНУ, за її волю: Короткий нарис боротьби ОУН – УПА за незалежність України: (Другий етап національно-визвольного руху на Україні 30-х – поч. 50-х рр.). – Чернігів, 1992. – 54 с.
*ДО ПИТАННЯ про участь делегатів від Чернігівщини в роботі Першої Державної Думи //Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 1993. – Вип. 2. – С. 74 – 79.
*ЗАСТУПНИК Голови Центральної Ради. Наш земляк Микола Шраг: замовчуване ім’я історії //Сіверщина (Чернігів). – 1994. – 17 груд. – С. 2.
*ЧЕРНІГІВСЬКІ депутати у Другій Державній Думі //Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 1995. – Вип. 3. – С. 46 – 49.
*КЕРІВНИК туристського клубу “Вогнище”: (Нарис про І.М. Клейнера) //З історії вітчизняного туризму: Зб. наук. ст. – К., 1997. – С. 154 – 159.
*ЛИСТИ Михайла Грушевського до Іллі Шрага //Літ. Чернігів. – 1997. – № 10. – С. 82 – 86.
*Укл.: І.Л. ШРАГ: Док. і матеріали /Упоряд. В.М.Шевченко, Т.П.Демченко, В.І.Онищенко. – Чернігів, 1997. – 165 с.
*АГРАРНІ рухи на Чернігівщині на сторінках журналу “Украинский вестник” //Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 1999. – Вип. ІV. – С. 57 – 62.
*ГОЛОДОМОР 1932 – 1933 років на Чернігівщині: (До питання про стан вивчення проблеми) //Голод – геноцид 1933 року в Україні: історико – політологічний аналіз соціально – демографічних та морально – психологічних наслідків: Матеріали міжнар. наук. – теоретичної конф. – К.; Нью-Йорк, 2000. – С. 253 – 264.
*ЧИ ТРЕБА жаліти Героїв Крут? //Просвіта. – 2000. – 10 берез. – С. 2.
*БАТЬКО і син Шраги //Молода нація: Альманах. – К., 2003. – № 1 (26). – С. 8 – 33.
*“КОЖНА прожита година була страшною”: Голод 1932 – 1933 рр. на Чернігівщині у спогадах очевидців // Сіверян. літопис. – 2003. – № 4. – С. 50 – 96.
*Укл.: ПАМ’ЯТЬ народу неубієнна: Спогади очевидців: (Свідчення про голод 1932 – 1933 рр. на Чернігівщині) /Упоряд. Т. Демченко, Л. Легецька. – Чернігів, 2003. – 100 с.
*ГОЛОДОМОР 1932 – 1933 років: чернігівський слід //Чернігівщина incognita. – Чернігів, 2004. – С. 102 – 110.
*УКРАЇНСЬКИЙ національно – визвольний рух на Чернігівщині //Чернігівщина incognita. – Чернігів, 2004. – С. 121 – 126.
*СПИСОК міліціонерів: епізод з історії революційного протистояння у Чернігові 1905 року //Сіверян. літопис. – 2006. – № 4. – С. 100 – 108.
*БІЛЬШОВИЦЬКИЙ терор в Україні в 20 – 30-ті роки ХХ ст.: Чернігівщина: Навч. посіб. – Чернігів, 2007. – 38 с.
*ВШАНУВАННЯ пам’яті жертв Голодомору на Чернігівщині //Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідом. зб. наук. праць. – К., 2008. – Вип. 18. Спец.: “Голод 1932 – 1933 років – геноцид українського народу”. – С. 340 – 348.
*ЦЕРКВА і священики в умовах Голодомору 1932 – 1933 рр. //Семінаріум: Історія Церкви та церковно – історичної науки /Упоряд. О. Ф. Тарасенко. – Чернігів, 2008. – Вип. 1. – С. 105 – 119.
 
 
 
== Джерела ==
* [http://inst-hist.nethouse.ua/page/59304 Сайт Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського]
* [http://kps-ua.net/2010/chernigivska/demchenko-tamara-pavlivna Книга педагогічної слави України]
*
* Тамара Павлівна Демченко: (Біобібліогр. покажч.) /Скл. Л. В. Студьонова, Л. В. Ясновська; Авт. вступ. ст. О. Б. Коваленко; Наук. ред. О. Б. Коваленко; Ред. І. Я. Каганова; Відп. за вип. П. В. Грищенко. – Чернігів, 2010. – 39 с. – (“Історики та краєзнавці Чернігівщини”; Вип.16).
* ДЕМЧЕНКО Тамара Павлівна //Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів [Чернігівського державного педагогічного] інституту (1976 – 1985). – Чернігів, 1986. – С. 95.
* ДЕМЧЕНКО Тамара Павлівна //Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів [Чернігівського державного педагогічного] інституту (1991 – 1996). – Чернігів, 1996. – С. 35 – 36.
* ДЕМЧЕНКО Тамара Павлівна //Коваленко В.П., Коваленко О.Б., Ясновська Л.В. Кафедра історії та археології України Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – С. 34.
* ДЕМЧЕНКО Т. “Ідеї єдності проросли з наших душ” /Інтерв’ю взяв С. Клопот //Десн. правда. – 2005. – 22 січ. – С. 2.; Чернігів. монітор. – 2005. – №1 (лют.). – С. 4 – 5.
* ДЕМЧЕНКО Тамара Павлівна //Українські історики ХХ століття: Біобібліогр. довід. – К., 2006. – Вип. 2. – Ч. 3. – С. 58 – 59.
* ДЕМЧЕНКО Тамара Павлівна //Дятлов В.О., Кондратьєв І.В., Ячменіхін К.М. Кафедра всесвітньої історії Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2007. – С. 27.
.
 
{{bio-stub}}
91

редагування