Відкрити головне меню

Зміни

* [http://news.bcm.ru/doc/42190 Российское природоохранное движение]&nbsp;— Лекція професора Брудного про екологічну пропаганду<br/>
* [http://www.i-u.ru/biblio/archive/boreyko_vvedenie/default.aspx?search=%ea%e0%e2%f2%e0%f0%e0%e4%e7%e5#st Борейко В.Е Введение в природоохранную эстетику Серия: Охрана дикой природы. Киевский эколого-культурный центр, 2001]&nbsp;— Наукова праця одного з керівників київського природоохоронного руху [[Володимир Борейко|Володимира Борейко]]<br/>
* Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Закон від 25.06.1991 № 1264 – ХΙΙ.
* Кодекс України «Про надра». Закон. Кодекс від 27.071994 № 132/94 - ВР.
*Водний кодекс України. Закон. Кодекс від 16.081995 № 213/95 – ВР.
*Закон України «Про охорону атмосферного повітря». Закон від 16.10.1992 № 27 – 07 – ХΙΙ.
*Закон України «Про відходи». Закон від 05.03.1998 № 587/98 – ВР.
*Закон України «Про екологічну експертизу». Закон від 09.02.1995 № 45/95 – ВР.
*Земельний кодекс України. Закон від 25.10.2001 № 2768 – ΙΙΙ.
*Запольський А. К., Салюк А. І., Основи еко-логії. Підручник-К. Вища школа; 2004.
*Злобін Ю. А. Основи екології. Підручник – К. Лібра;1998.
*Реймерс Н. Ф. Природопользование; сло-варь-справочник – М: Мысль, 1990.
* Бойчук Ю. Д. Шульга М. В. Основи екології та екологічного права. Навч. посіб. Університетська кни-га Суми-Київ, 2005.
* Манець І. Г., Білецький В. С., Ященко Ю. П. Російсько-український словник із техногенної безпеки та екології/ За ред. Б. А. Грядущого. — Донецьк: Донбас, 2004. — 576 с.
 
== Посилання ==