Відмінності між версіями «Протокол»

2889 байтів вилучено ,  6 років тому
нема опису редагування
{{disambig}}
'''Протоко́л''' — ({{lang-fr|protocole}}, пізньо{{lang-la|protocollum}} з пізньо{{lang-el|Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω)}} — перший, передній+приклеюю) — цеперший документлист, вприклеєний якомудо фіксуєтьсязвитку хідпапіруса об­говореннячи питаньнотаріального і рішеннядокумента, прийняті колегіальними органами на зборах,якому нарадах,була конференціяхнаписана тощодата.
 
Можна виділити такі основні значення слова:
Це первинний офіційний документ, на підставі якого керівництво має право вимагати від підлеглих виконання доручених їм завдань, видавати розпорядчі документи.
* результат реєстрації в хронологічній послідовності інформації про дії, хід процесу
 
* писемна угода
Протокол веде технічний секретар чи обрана особа.
* сукупність правил
 
'''За обсягом протоколи можуть бути:'''
 
- <strong>стислими</strong> – містять лише назви обговорених пи­тань та рішення з цих питань; рубрики «Слухали» та «Ухвалили»;
 
- <strong>повними</strong> – назви обговорених питань, стислий виклад виступів та питань, які ставилися доповіда­чам і виступаючим, рішення з обговорених питань; рубрики «Слухали», «Виступили», «Ухвалили»;
 
- <strong>стенографічними</strong> – дослівно фіксуються виступи, запитання, зауваження, рішення, пропозиції тощо.
 
'''Протоколи складаються з таких реквізитів:'''
 
1. Назва документа.
 
2. Номер.
 
3. Назва колегіального органу із зазначенням харак­теру його роботи (загальні збори, виробнича нара­да, засідання кафедри тощо).
 
4. Назва підприємства, організації.
 
5. Дата й місце проведення зборів.
 
6. Кількісний склад учасників (якщо учасників бага­то, то вказується кількість присутніх і до протоколу додається реєстраційний лист).
 
7. Посади, прізвища й ініціали керівників зборів, на­ради тощо (голови, секретаря, членів президії).
 
8. Порядок денний (питання можуть формулюватися в називному відмінку).
 
9. Текст.
 
10. Перелік додатків до протоколу із зазначенням кіль­кості сторінок.
 
11. Підписи керівників зборів, наради (голови й секре­таря).
 
'''Протокол:'''
* Виборчий протокол&nbsp;— протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці
* Протокол про [[адміністративне правопорушення]]&nbsp;— документ про вчинення адміністративного правопорушення, складений уповноваженою на те особою
 
== Джерела ==
* Шведа Ю. Політичні партії. Енциклопедичний словник.- Львів: Астролябія.- 2005.- 488 с.
* Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем: Навч. посібник.- Львів: Тріада плюс.- 2004.- 528 с.
* Обушний М. І., Примуш М. В., Шведа Ю.&nbsp;Р.&nbsp;Партологія: Навч. посібник / За ред. М.&nbsp;І.&nbsp;Обушного.- К.: Арістей.- 2006.- 432 с.
 
[[Категорія:Діловодство]]
37 331

редагування