Відмінності між версіями «Факультет культури і мистецтв СНУ імені Лесі Українки»

м
нема опису редагування
м
|}}
 
'''[[Інститут соціальних наук СНУ імені Лесі Українки|Інститут соціальних наук]]''' - — один з інститутів [[Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки|Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки]].
 
== Історія ==
Історія [[Інститут соціальних наук СНУ імені Лесі Українки|Інституту]] збігається в часі з процесами утвердження новітньої української державності. Вона бере початок з 1990  р., коли в тодішньому [[Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки|Луцькому державному педагогічному інституту ім. Лесі Українки]] було відкрите відділення соціальних дисциплін, а вже наступного року був утворений Республіканський центр світоглядної освіти молоді (РЦСОМ), який очолив доктор філософських наук, професор Роман Арцишевський і у складі якого діяли науково-дослідна лабораторія світоглядної освіти молоді, факультет соціальних дисциплін та факультет перепідготовки вчителів. За цей час було підготовлено багато викладачів соціально-гуманітарного циклу. У 1993 році факультет соціальних дисциплін реорганізується у факультет соціології і психології, а у 1994 році наказом міністра освіти України РЦСОМ - — в [[Інститут соціальних наук СНУ імені Лесі Українки|Інститут соціальних наук]].
 
==== Декани ====
* Кондратик Леонід Йосипович (? - — нині)
 
== Кафедри ==
 
=== Кафедра філософії та релігієзнавства ===
Із 2008 року кафедра має назву — філософії і релігієзнавства. Завідувач кафедри - — доктор філософських наук, професор Арцишевський Роман Антонович.
 
Кафедра здійснює підготовку фахівців за напрямами:
* '''філософія''': освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр (форми навчання — денна), спеціаліст (форми навчання — денна), магістр (форма навчання — денна);
* '''релігієзнавство''': освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр (форми навчання — денна), спеціаліст (форми навчання — денна,), магістр (форма навчання — денна).
 
=== Кафедра соціології та соціальної роботи ===
Кафедра соціології та соціальної роботи бере свій початок з вересня 1991р1991 р. Завідувач кафедри — доктор філософських наук, професор Кондратик Леонід Йосипович. Професор Кондратик Л. Й. першим в країні видав словник про персоналії української соціології, матеріали якого широко використовуються в навчальному процесі у вищих навчальних закладах нашої держави.
 
Кафедра здійснює підготовку фахівців за напрямами:
* '''соціологія''': освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр (форми навчання — денна, заочна), спеціаліст (форми навчання — денна, заочна), магістр (форма навчання — денна)
* '''соціальна робота''': освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр (форми навчання — денна).
 
Спеціалізації — соціологія управління, соціальні технології; організація соціального захисту населення, соціально-правова робота.
 
Науково-дослідна робота викладачів — головний напрям діяльності кафедри. До сфери наукових зацікавлень викладачів кафедри входить така тематика: релігія в контексті онтологічної безпеки особистості; релігія в українському соціокультурному просторі; обґрунтування вимірювання показників релігійності у кількісних соціологічних дослідженнях; історія української соціологічної думки; сучасне суспільство у постмодерністському витлумаченні; особливості соціологічного дискурсу; якісний підхід до аналізу соціальної реальності; “колективна«колективна пам’ять”пам'ять» в історичній соціології.
Кафедра соціології та соціальної роботи на замовлення органів державної влади і місцевого самоврядування періодично проводить соціологічні дослідження, а також бере участь у всеукраїнських дослідженнях, співпрацюючи з національними та міжнародними соціологічними інституціями. У 2005 році при кафедрі створено навчально-наукову лабораторію соціологічних досліджень (завідувач — О. Голоденко), на базі якої проводяться моніторинги громадської думки населення Волинської області, міста Луцька, соціологічний аналіз різних напрямів діяльності університету.
Кафедра успішно співпрацює з Інститутом соціології НАН України, Київським національним університетом імені Т. Шевченка, Харківським національним університетом імені В. Каразіна, Інститутом філософії НАН України імені Г. Сковороди, Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, Національним університетом “Острозька«Острозька Академія”Академія», Львівським національним університетом імені І. Франка, Дрогобицьким педагогічним університетом імені І. Франка, Національним університетом “Львівська«Львівська політехніка”політехніка», Чернівецьким національним університетом імені Ю. Федьковича та іншими науковими і навчальними закладами України.
Подальший розвиток спеціальностей “Соціологія”«Соціологія» та „Соціальна«Соціальна робота”робота» передбачає поглиблення співпраці в навчально-науковій та навчально-методичній сферах із провідними соціологічними кафедрами України, а також із зарубіжними соціологічними інституціями в межах міжнародного співробітництва університету.
У доробку викладачів кафедри -  — участь у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних наукових симпозіумах, конференціях, семінарах. Викладачі кафедри є членами Соціологічної асоціації України, учасниками міжнародного проекту “Європейські«Європейські візії та розрізнення: порівняльні дослідження для удосконалення викладання соціології”соціології».
 
=== Кафедра культурології та менеджменту соціокультурної діяльності ===
Кафедра культурології стала спадкоємицею двох кафедр Луцького державного педагогічного інституту, які мали досить довгу і плідну історію. В ЛДПІ та у перші роки існування ВДУ імені Лесі Українки забезпечення навчально-виховного процесу з навчальних дисциплін “Релігієзнавство”«Релігієзнавство», “Українська«Українська і зарубіжна культура”культура», “Основи«Основи етики і естетики”естетики», а також “Історія«Історія філософії”філософії» на всіх факультетах забезпечувала кафедра історії філософії і культури, яка веде свій початок з 1970-х років. Кафедра була заснована у 1998 році. Завідувач кафедри - — доктор філологічних наук, професор Давидюк Віктор Федосійович. Науковою тематикою кафедри являється українська та чужоземна культура в часі та просторі.
 
Кафедра випускає магістрів з напрямку “культурологія”«культурологія». Навчальний план передбачає можливість для кращих студентів здобути найвищий рівень сучасної гуманітарної освіти і стати магістрами культурології.
 
== Відомі викладачі ==