Відкрити головне меню

Зміни

→‎Архітектурний факультет: вікіфікація, оформлення, стильові правлення, уточнення
 
Архітектурний факультет був створений у 1930 році на основі об'єднання двох факультетів: архітектурного, переведеного з Київського художнього інституту, і факультету комунального будівництва, переведеного з Київського політехнічного інституту. На той час на факультеті працювали такі чотири кафедри:
* архітектурного проектування  — професор О. М. [[Вербицький Олександр Матвійович|Олександр Вербицький]],
* архітектурних конструкцій  В. А. [[Обремський Всеволод Адольфович|Всеволод Обремський]],
* малюнка і живопису  В. Г. [[Кричевський Василь Григорович|Василь Кричевський]],
* нарисної геометрії та креслення  С. М. [[Колотов Степан Митрофанович|Степан Колотов]].
 
Подальша діяльність архітектурного факультету у складі КІБІ була тісно пов'язана з іменами відомих зодчих, інженерів, художників, педагогів, випускників факультету, таких як: І. Ю. [[Каракіс Йосип Юлійович|Йосип Каракіс]], О. Я. [[Хорхот Олександр Якович|Олександр Хорхот]], Я. А. [[Штейнберг Яків Аронович|Яків Штейнберг]], В. М. [[Онащенко Василь Мойсейович|Василь Онащенко]], A.B.[[Добровольський Анатолій Володимирович|Анатолій Добровольський]], A.M.[[Мілецький Авраам Мойсейович|Авраам МилецькийМілецький]], А. І. Маліновський[[Малиновський Олександр Іванович|Олександр Малиновський]], М. О. [[Гусєв Микола Олександрович|Микола Гусєв]], А. Я. [[Косенко Анатолій Якович|Анатолій Косенко]], В. І. [[Гопкало Вадим Іванович|Вадим Гопкало]], Є. О. [[Маринченко Євгенія Олександрівна|Євгенія Маринченко]], М. А. [[Буділовський Михайло Пейсахович|Михайло Буділовський]], І. М. [[Іванов Ігор Миколайович|Ігор Іванов]], В. Д. [[Вайнберг Давид Веніамінович|Давид Вайнберг]], М. М. [[Жербін Михайло Михайлович|Михайло Жербін]], В. В. [[Савченко Віктор Володимирович|Віктор Савченко]], B.B.[[Чепелик Віктор Васильович|Віктор Чепелик]], Ю. І. [[Хіміч Юрій Іванович|Юрій Хіміч]], а також Н. Б. [[Чмутіна Наталія Борисівна|Наталія Чмутіна]], Ю. С. Асеев[[Асєєв Юрій Сергійович|Юрій Асєєв]], Е. А. [[Більський Едуард Антонович|Едуард Більський]], З. В. [[Мойсеєнко Зоя Василівна|Зоя Мойсеєнко]], O.[[Горбенко Олексій A.Архіпович|Олексій Горбенко]] та багато інших.
 
Посаду декану архітектурного факультету обіймає [[Кащенко Олександр Володимирович|Олександр Кащенко]], кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри рисунку і живопису, член-кореспондент Української академії архітектури, член президентської ради Національної спілки архітекторів України, заступник голови науково-методичної комісії з архітектури Міністерства освіти і науки України, відмінник освіти України.
 
Факультет став кадровою базою методичної комісії з архітектури Міністерства освіти України, виконує функції координатора з науково-методичної роботи серед регіональних навчальних закладів України, готує науково-методичні матеріали у сфері архітектурної освіти державного значення, відпрацьовує сучасні експериментальні методики навчання. Фахівцями факультету розроблено: —  концепцію відродження розвитку національної архітектури (на замовлення Української академії архітектури); —  концепцію неперервної освіти в Україні; —  концепцію багатоступеневої архітектурної освіти в Україні та програми освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавра, спеціаліста, магістра (на замовлення Міністерства освіти та науки України). На архітектурному факультеті, починаючи з 1990  року, створено нові спеціальності:
* «Містобудування»,
* «Архітектура будівель і споруд»,
 
Нині до складу факультету входять десять кафедр:
* кафедра філософії, завідувач  — доктор філософських наук, професор В.  А.  Рижко;
* кафедра основ архітектури, завідувач  — доктор архітектури, професор, заслужений архітектор України О.  С.  Слєпцов;
* кафедра містобудування, завідувач  — кандидат архітектури, професор М.  М.  Кушніренко;
* кафедра теорії архітектури, завідувач  — доктор архітектури, професор Л.  М.  Ковальський;
* кафедра дизайну архітектурного середовища, завідувач  — доктор архітектури, професор В.  О.  Тімохін;
* кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, завідувач  — доктор архітектури, професор В.  В.  Куцевич;
* кафедра рисунку і живопису, завідувач  — кандидат технічних наук, професор О.  В.  Кащенко;
* кафедра інформаційних технологій в архітектурі, завідувач  — кандидат архітектури, професор В.  В.  Товбич;
* кафедра архітектурних конструкцій, завідувач  — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України О.  Л.  Підгорний;
* кафедра нарисної геометрії та комп'ютерної графіки, завідувач  — доктор технічних наук, професор С.  М.  Ковальов.
 
Загалом у підготовці архітекторів беруть участь близько тридцяти кафедр університету, у складі яких працюють відомі вчені, професори, такі як: В.  Є.  Михайленко, Л.  М.  Ковальський, М.  Ф.  Євстифеєв, В.  І.  Соченко, Ю.  М.  Білоконь, В.  А.  Абизов, А.  П.  Мардер, М.  М.  Дьомін, О.  С.  Слєпцов, Т.  Ф.  Панченко, В.  І.  Тимофієнко, П.  П.  Безродний, М.  М.  Кушніренко, Л.  В.  Василенко, І.  М.  Сєдак, І.  П.  Бойко то інші.
 
Факультет підтримує тісні зв'язки з міжнародними організаціями та провідними центрами освіти: Міжнародною асоціацією студентів архітекторів, Європейською асоціацією студентів архітекторів, з університетами Австрії, Німеччини, Бельгії, США, Канади та інших країн. Нині на архітектурному факультеті навчається понад 1000 студентів, у тому числі  — 70 громадян іноземних держав. Навчання здійснюється в окремому корпусі, спорудженому з урахуванням специфічних вимог щодо архітектурної освіти.
 
=== Будівельно-технологічний факультет ===