Відкрити головне меню

Зміни

Ніяких змін в розмірі, 4 роки тому
→‎Д: оформлення, оновлення даних
 
=== Д ===
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави»]]}}
# {{ЗУ-рядок|Про депозитарну систему України}}
# [[Закон України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб»]]
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державне мито»]]оборонне замовлення}}
# {{ЗУ-рядок|Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України}}
# [[Закон України «Про державне оборонне замовлення»]]
# {{ЗУ-рядок|Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними}}
# [[Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»]]
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державне регулювання видобутку, виробництва і використанняобігу дорогоціннихспирту металіветилового, коньячного і дорогоцінногоплодового, камінняалкогольних напоїв та контроль за операціями зтютюнових ними»]]виробів}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюновихреалізації виробів»]]цукру}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державне регулювання виробництвадіяльності у ісфері реалізаціїтрансферу цукру»]]технологій}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державне регулювання діяльності у сферіімпорту трансферусільськогосподарської технологій»]]продукції}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державне регулювання імпортуринку цінних паперів сільськогосподарськоїв продукції»]]Україні}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державне регулювання ринку цінниху паперівсфері вкомунальних Україні»]]послуг}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про Державний бюджет України на 20092012 рік»]]}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про Державний бюджет України на 20102013 рік»]]}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про Державний бюджет України на 20112014 рік»]]}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державний внутрішнійДержавний боргГімн України»]]}}
# {{ЗУ-рядок|Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів}}
# [[Закон України «Про Державний Гімн України»]]
# {{ЗУ-рядок|Про Державний земельний кадастр}}
# [[Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»]]
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державний контроль за використанням та охороною земель»]]}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»]]}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державний кордон України»]]}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державний матеріальний резерв»]]}}
# {{ЗУ-рядок|Про Державний реєстр виборців}}
# [[Закон України «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення»]]
# {{ЗУ-рядок|Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції}}
# [[Закон України «Про Державний реєстр виборців»]]
# {{ЗУ-рядок|Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України}}
# [[Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»]]
# {{ЗУ-рядок|Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей}}
# [[Закон України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України»]]
# {{ЗУ-рядок|Про державні лотереї в Україні}}
# [[Закон України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей»]]
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державні нагороди України»]]}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державні нагороди, якими відзначені трудові колективи, навчальні заклади, об'єднання громадян, військові частини і з'єднання»]]}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»]]}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державні цільові програми»]]}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державно-приватне партнерство»]]}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державну виконавчу службу»]]}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державну геологічну службу України»]]}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державну допомогу сім'ям з дітьми»]]}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державну експертизудопомогу землевпорядноїсуб'єктам документації»]]господарювання}}
# {{ЗУ-рядок|Про державну експертизу землевпорядної документації}}
# [[Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні»]]
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про Державну кримінально-виконавчу службу України»]]}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб»]]}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»]]}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні»]]}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державну підтримку космічної діяльності»]]}}
# {{ЗУ-рядок|Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії}}
# [[Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва»]]
# {{ЗУ-рядок|Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції}}
# [[Закон України «Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії»]]
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державну підтримку сільського господарства України»]]}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державну підтримку суднобудівної промисловості України»]]}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія"»]]}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державнуДержавну податковуприкордонну службу в Україні»]]України}}
# {{ЗУ-рядок|Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації}}
# [[Закон України «Про Державну прикордонну службу України»]]
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації»]]приватизації}}
# {{ЗУ-рядок|Про державну реєстрацію актів цивільного стану}}
# [[Закон України «Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік»]]
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державну реєстрацію актівречових прав на нерухоме майно та цивільногоїх стану»]]обтяжень}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державну реєстрацію речових прав на нерухомеюридичних майноосіб та їхфізичних обтяжень»]]осіб-підприємців}}
# {{ЗУ-рядок|Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів}}
# [[Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»]]
# {{ЗУ-рядок|Про державну службу}}
# [[Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»]]
# {{ЗУ-рядок|Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України}}
# [[Закон України «Про державну службу»]]
# {{ЗУ-рядок|Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам}}
# [[Закон України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України»]]
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державну соціальну допомогу інвалідаммалозабезпеченим з дитинства та дітям-інвалідам»]]сім'ям}}
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державну соціальну допомогу малозабезпеченимособам, які не мають права на пенсію, та сім'ям»]]інвалідам}}
# {{ЗУ-рядок|Про Державну спеціальну службу транспорту}}
# [[Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»]]
# {{ЗУ-рядок|Про державну статистику}}
# [[Закон України «Про Державну спеціальну службу транспорту»]]
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про державну статистику»]]таємницю}}
# {{ЗУ-рядок|Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктів експериментальної економічної зони "Сиваш"}}
# [[Закон України «Про державну таємницю»]]
# {{ЗУ-рядок|Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів}}
# [[Закон України «Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктів експериментальної економічної зони "Сиваш"»]]
# {{ЗУ-рядок|Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку}}
# [[Закон України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів»]]
# {{ЗУ-рядок|Про джерела фінансування дорожнього господарства України}}
# [[Закон України «Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію»]]
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про джерела фінансування дорожньогоорганів господарствадержавної України»]]влади}}
# {{ЗУ-рядок|Про дипломатичну службу}}
# [[Закон України «Про джерела фінансування органів державної влади»]]
# {{ЗУ-рядок|Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України}}
# [[Закон України «Про дипломатичні ранги України»]]
# {{ЗУ-рядок|Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України}}
# [[Закон України «Про дипломатичну службу»]]
# [[Закон України «{{ЗУ-рядок|Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв'язку тацивільного захисту інформації України»]]}}
# {{ЗУ-рядок|Про дитяче харчування}}
# [[Закон України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України»]]
# {{ЗУ-рядок|Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії}}
# [[Закон України «Про Дисциплінарний статут митної служби України»]]
# {{ЗУ-рядок|Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності}}
# [[Закон України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України»]]
# {{ЗУ-рядок|Про донорство крові та її компонентів}}
# [[Закон України «Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту»]]
# {{ЗУ-рядок|Про дорожній рух}}
# [[Закон України «Про дитяче харчування»]]
# {{ЗУ-рядок|Про доступ до публічної інформації}}
# [[Закон України «Про довірчі товариства»]]
# {{ЗУ-рядок|Про доступ до судових рішень}}
# [[Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»]]
# {{ЗУ-рядок|Про дошкільну освіту}}
# [[Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»]]
# {{ЗУ-рядок|Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні}}
# [[Закон України «Про донорство крові та її компонентів»]]
# [[Закон України «Про дорожній рух»]]
# [[Закон України «Про доступ до публічної інформації»]]
# [[Закон України «Про доступ до судових рішень»]]
# [[Закон України «Про дошкільну освіту»]]
# [[Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»]]
 
=== Е ===