Рівняння Шредінгера: відмінності між версіями

[неперевірена версія][перевірена версія]
де <math> \left| \psi_0 \right\rangle \,</math>&nbsp;— певне початкове значення хвильової функції.
 
Дана умова аналогічна постановці основної задачі класичної механіки: знання початкових умов і рівняння руху повністю визначає поведінку системи в наступні моменти часу. Цей принцип називаються '''квантовим детермінізмом'''. Якщо в класичній механіці для визначення еволюції фізичної системи за [[закони Ньютона|законами Ньютона]] потрбінопотрібно знати початкові положення і швидкості частинок, то в квантовій механічімеханіці одночасне точне визначення координат та швидкостей неможливе (дивіться [[Принцип невизначеності]]), зате необхідно знати початкову хвильову функцію, що містить набагато більше інформації.
 
У реальному експерименті приготувати квантовомеханічну систему у стані із відомою початковою хвильовою функцією буває важко. У випадку, коли це складно, використовується інший підхід (див. [[матриця густини]]).
: <math>\hat{H} \left| \psi \right\rangle = E \left| \psi \right\rangle </math>,
 
де ''E''&nbsp;— певне [[дійсне число]], яке інтерпретують, як [[енергія|енергію]]. Це рівняння є рівннямрівнянням на [[власне значення|власні значення]]. Розв'язуючи його знаходять [[Енергетичний спектр|енергетичний спектр квантової системи]], тобто такі значення ''E'', при яких розв'язок існує. Кожному власному значенню <math>E_n </math> стаціонарного рівняння Шредінгера відповідає власний вектор <math> | \psi_n \rangle </math>.
 
Загальний розв'язок часового рівняння Шредінгера тоді записується у вигляді:
Анонімний користувач